Dershaneler ve Özel Ders Verenler yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

Dershaneler ve Özel Ders Verenler10 Ocak 2019, Perşembe

Öğrenci sayısının fazlalığı problem değildir. Aslında tersine bir ülke için iyi bir şeydir.
Fakat sistem içinde yeterince “nitelikli okul” bulunmaması ve öğrencilerin kendi niteliklerinin farkında olmaması gibi nedenlerle bazı okullara karşılanamayacak ölçüde talep oluşmaktadır. Bu durum öğrenciler içinden az bir kısmının seçilmesini ya da tersinden bakacak olursak büyük bir kısmının elenmesini gerekli kılmaktadır.
Sınav sistemi malum! Ülkemizde genellikle değişip durur hatta kuralların bir sonraki yıl için bile nasıl olacağı bilinmez ve öngörülemezdir.
Bu haliyle hem liseye geçiş hem de üniversite seçme sınavları öğrenciler açısından acımasız ve zorlayıcı olduğundan sınav dönemleri sayılan ortaokul 7. ve 8., lise 11. ve 12. sınıflar, öğrenciler ve veliler açısından çok çetin geçen bir süreci ifade etmektedir.
İşte bütün bu saydığımız nedenlerle sınava hazırlanan öğrencilerin özelikle sınavdan önceki 2 yılda okul dışından destek arayışları asla bitmemektedir.
Dershaneler, eskiden bu ihtiyacı karşılayan resmi, kontrollü ve görece ekonomik kurumlardı. FETÖ denen alçak terör örgütünün bu sektördeki yoğunluğu fark edilince dershane sisteminde değişiklikler yapıldı. Şu an dershane konusu biraz karışık. Resmi olarak dershanecilik yapan kurumlar mevcut kurallara uygun hareket etmek için ellerinden geleni yapmaya çabalıyorlar.
Bazı dershaneler ise mecburen özel okul statüsü aldı. Öğrenci bulmaya ve ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Çünkü Sakarya’da yıllık bedeli 20.000 TL civarı olan okullar varken, 7.000 TL bandında öğrenci kabul eden okullar da var. Bedeli bakımında aralarındaki farkın iki katından daha fazla olduğu özel okulların velilerden aldıkları ile öğrenciye verdikleri arasında bir denge olduğunu söylemek herhalde şimdilik pek mümkün görünmüyor.
Yeni sistem mevcut hali ile yeterli olmayınca, özel ders veren öğretmenlerin kendi başlarına hareket ettikleri serbest bir alan oluşmuş. Piyasada konuşulanlara göre; özel ders veren öğretmenlerin tek başlarına veya başka meslektaşları ile bir araya gelerek oluşturdukları “kurumsalmış” gibi organizasyonlar varmış ve bu yapılar öğrenci velilerinden senelik bazda korkunç paralar istiyorlarmış. 30.000 TL, 40.000 TL gibi…
Özel ders eskiden de vardı. Yeni bir olgu değil! İşin ekonomik tarafı arz – talep (karaborsa) gibi kavramlar ile açıklanabilir. Ancak bir başka konu daha varmış ki bu bence paradan çok daha önemlidir.
Özel ders veren dershane görünümlü yapılar, özelikle üniversiteye hazırlık döneminde öğrencilerden açık liseye geçmelerini istiyormuş. Örgün öğretimin dışına çıkmak, öğrenciler için de birtakım avantajlar sağlıyormuş. Mesela; öğrenciler içinden beden, müzik ya da başka seçmeli derslere muhatap olmamak ve eve (aslında özel ders veren öğretmenin evine) kapanarak bütün bir yıl sadece üniversiteye hazırlanabilmek için bu metodu beğenenler çıkıyormuş.
Ayrıca açık lisede okumak ve dışarıdan sınavlara girmek, not ortalaması problemini aşmak için de etkili bir yöntem olabiliyormuş. 
Bizim milli eğitim bu gibi konularda ne düşünüyor, bilmiyorum. Ancak bu tür bir sistemsizlik, başıbozukluk içinde bir nesil daha heba olursa, gerçekten tarihten hiç ders almadığımızı ispatlayan kötü bir örneğimiz olacak.
Gerçek, konuşulanlar gibiyse; yarın, bir gün muhtemelen kontrolsüz o yapılarda öğrencilerin başına bir iş gelirse hesabını kim verecek?