25 Eylül 2018

GSS için son uyarı


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kenan Tandoğan, 1 Şubat'a kadar herkesin Genel Sağlık Sigortası (GSS) yaptıracağını, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi

- Herkes sağlık sigortası yaptırmak zorunda mı?
Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012'den itibaren zorunlu hale geldi. Bu tarihten öce de, 2008 tarihinden itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamı altında olmayan ve sağlık hizmetinden yararlanamayanlar bize müracaat edip gelir durumlarına göre prim ödemek suretiyle Genel Sağlık Sigortası yaptırabilmekteydi. 1 Ocak 2012'den itibaren bu zorunlu hale geldi. Türkiye'de yaşayan, hatta Türk vatandaşı olmayıp 1 yıldan fazla bir süredir ülkede yaşayan herkes Genel Sağlık Sigortası yaptırmak zorunda. Ödeme gücü olanlardan devlet prim alacak, gücü olmayanların da primleri devlet tarafından karşılanacak.

- Yeşil kartlıların ne yapması gerekiyor?
Yeşil kartlıların şu anda ellerinde kullanmış oldukları kart zaten var. Bu yeşil kartları biz geçerli kabul ediyoruz. Bunlar birer yıl vizelidir. Vize tarihleri bitene kadar herhangi bir işlem yaptırmalarına gerek yok. Yeşil kartlarının vize tarihi dolduktan sonra Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre bağlı bulundukları ilçenin Sosyal Güvenlik Vakfı'na müracaat edip gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Vakıf, bu gelir testini yaptıktan sonra, eğer inceledikleri kişinin fert başına aile içinde asgari ücretin üçte birinden az gelire sahipseler bize bildiriyor, biz de aktivasyonlarını yaparak sağlık hizmetinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Kişi başına gelirleri asgari ücretin üçte birinden fazla ise bu sefer de gelir durumlarına göre prim ödemek üzere gene tescillerini yapıyoruz.

- Herkes bu konudan nasıl haberdar olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre adreslere mektup gönderiyor. Mektup geldikten sonraki süreç önemli. Gelir tespiti yaptırmanız veya yaptırmak istemediğinize dair itirazda bulunmanız gerekiyor. Siz istemediğiniz sürece biz gelir tespiti yaptıramıyoruz. Gelir testi yaptığımız kişilerin eşleri, varsa bakıma muhtaç anne ve babaları ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları da genel sağlık sigortasından istifade edebilmektedirler.

- Özel sağlık sigortalılar da kapsama dahil mi?
Konuyu ikiye ayırabiliriz. Birincisi 1 Ocak 2012 tarihinden önce zaten yeşil kartlı olanlar. Bunların ellerindeki yeşil kartlar vize tarihleri dolana kadar geçerli, dolduktan sonra bir ay içinde Sosyal Yardım Vakfı'na müracaat edecekler. İkincisi yeşil kart almamış, herhangi bir sosyal güvencesi olamayan, sadece hastalandıkça kendi özel bütçesinden sağlık hizmetlerinin giderlerini sağlayan insanlar var. Benim özel sigortam var veya devletin sosyal güvencesine ihtiyacım yok deseler dahi sosyal güvenlik kurumuna tescillerini yaptırmaları gerekir. Yaptırmazlarsa bu kişileri nüfus kayıt sisteminden tespit ediyoruz ve kendilerine Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurmaları için bir ay süre veriyoruz. Bu süre içerinde de başvuru yapmazlarsa aylık 212,76 TL prim ödeme mükellefi olarak bunları tescil ediyoruz. Gelir tespitini yaptıranlarla ilgili seçenekler ise şöyle: Eğer vakıf aile için kişi başı 295 TL'den düşük gelir tespit ederse hiç prim ödeme zorunluluğu olmadan sağlık güvencesi yapılıyor. Kişi başı gelir de ailede yaşayan fertlerin toplam gelirlerinin fert sayısına bölünmesiyle tespit ediliyor.

- 25 yaşını geçmiş olan, şu anda işsiz olan, ailesiyle yaşayan ve de sigortası olmayan erkek vatandaşlar ne yapacak?
25 yaşını geçtiği için babasının sigortasından da yararlanamayan bu tür kişiler için gelir testi yapılırken o aileye giren toplam gelire bakılacak. Diyelim ki anne, baba ve bu çocuk var. Sadece baba çalışıyor ve geliri bin 500 TL. Bu durumda kişi başı gelir 500 TL oluyor. Bu durumda asgari ücretin üçte biriyle (296 TL) asgari ücret arasında geliri olanlardan aylık 35 TL prim alıyoruz. Bu durumda bu kişi aylık 35 TL ödeyerek sağlık güvencesine kavuşacak. Kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında kalırsa da hiç prim ödemeden sağlık güvencesine kavuşacak.

- 18 yaşından küçük çocukların durumu nedir?
18 yaşından küçük çocuklar zaten sigortalı olan anne ve babalarından istifade ediyorlar. Şayet annesi ve babası sigortalı değilse bile genel sağlık sigortasından faydalanabiliyorlar.

- Primini ödeyemeyen ve borçlu olan Bağkurlu'nun eş ve çocuklarının durumu ne olacak?
Vatandaş Bağ-Kurlu fakat borçlarını ödeyemiyor. Bizim taksitlendirme imkânlarımız var. Diyelim ki taksit yaptırsa da ödeyemiyor. Bu durumda onun eşi üzerinden vakfa müracaat etmesini sağlıyoruz. Vakıf gelir tespitini yaptıktan sonra Bağkurlu olan eşin değil, karısı ve çocuklarının sağlık aktivasyonlarını yapıyoruz. Prim ödeyebilecek durumdaysa ödeyerek, durumda değilse hiç primsiz eş ve çocukların genel sağlık sigortaları açılıyor.

- Diyelim ki 5 kişilik bir aile, herkes ayrı ayrı mı başvuracak? Kenan TANDOĞAN: Aynı formda tüm aile fertlerinin başvurusu yapılabilir. Ailede kim sigortalı olursa olsun, diğer tüm aile fertleri onun sigortasından yararlandırılıyor. Sigortalı olan anne, baba veya çocuk da olabilir. Sigortasız hiç kimse kalmayacak, herkes sigortalı olacak. Tekrar işe girerse genel sağlık sigortası sona erecek, gene aktif sigortalı hale gelecek.

- İşsiz kalan ve evlenmemiş kız çocukları da başvuru yapmak zorunda mı?
Kız çocukları evlenmedikleri ve hiçbir gelire sahip olmadıkları sürece anne ve babalarının sigortasından, anne ve babası sigortalı değil de yeşil kartlı ise yeşil kartlarından yararlanıyor. Bunun tek istisnası 1 Ocak 2008 tarihinden önce bakıma muhtaç olması. Bu tarihten öce bakıma muhtaç değilse, bu tarihten sonra bakıma muhtaç olması mümkün değil. Bakıma muhtaçmış ama istifade etmemiş.

- Genel Sağlık Sigortası'na kaydolmayıp, isteğe bağlı sigorta yaptırılabilir mi?
Evet bu yolu da seçebilir vatandaşlar. Sonuçta isteğe bağlı sigortalı olunca da sağlık hizmetlerinden faydalanılıyor. İsteğe bağlı sigortalı primi de 288 TL civarında. Hem sağlık güvencesine kavuşuyor, hem de bir zaman sonra emeklilik hakkı elde edebiliyor bu yolu seçen vatandaşlar.

- İlimizdeki yeşil kartlı insan sayısı kaç?
Sakarya'nın nüfusu 872 bin 872. İlimizde 208 bin 348 aktif çalışan sigortalı var. 117 bin 937 emekli aylığı alan insan var. 55 bin 546 yeşil kartlımız, 11 bin 430 da muhtaçlık aylığı alan vatandaş var.

- Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidip gelir testi yaptırmak zorunda olmayanlar kimler?
Vizeleri devam eden yeşil kartlılar kaymakamlığa gitmeyecek. Muhtaçlık aylığı alan, emekli olan, çalışanlar ve bunların eşleriyle çocukları gitmeyecek.

YENİ KANUNLA İLGİLİ
GENEL BİLGİLER


Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re'sen tescil edilir.
1/1/2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında kurumumuz tarafından re'sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır.
3816 sayılı kanuna göre sağlık yardımları karşılanan kişiler kanunun (60/c-l) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir. 1/1/2012 tarihinden önce yeşil kart verilerek sağlık yardımları karşılananların, devir tarihi itibariyle kanunun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı alt bendine göre bakmakla yükümlüsü bulunmadığından, MERNİS kayıtları esas alınarak kanunun (60/c-l) bendi kapsamında ayrı ayrı tescil edilecek ve tescil edildikleri tarih itibariyle sağlık aktivasyonları otomatik olarak açılacaktır.
2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan ve yeşil kart kapsamında sağlık yardımlarından faydalanan kişiler. 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (/60c-3) alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir.
2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamında tescil edilenlerin eş, çocuk ile ana ve babalan kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralı alt bendine göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından faydalandınlacaktır.
Ayrıca 2022 sayılı kanuna göre özürlü veya yaşlılık aylığı alan 18 yaşından büyük kişilerin ana ve babası, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olması, diğer çocuklarından sağlık yardımı almaması ve geçimlerinin 18 yaşından büyük ve aylık alan çocuğu tarafından sağlanması kaydıyla, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
2022 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanacağı hüküm altına alındığından, söz konusu kimselerin ana ve babası bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır
Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. (886,50 x % 12 = 106,38 TL.)
Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re'sen tescil edilen kişilere bildirilir.
Re'sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili vakıf tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak vakıf tarafından sonuçlandırılır.
Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı (886,50 x 2 = 1.773.-TL)olarak kabul edilir ve kendilerine Aylık 212,76 GSS primi tahakkuk ettirilir.
Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu esastır. Ancak, kişiye kanunî temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanunî temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılır.
Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılır.
Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.
Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılır.
Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki vakfa yapılır.
Gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aileye ilişkin ön inceleme BSYHP(Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi )üzerinden yapılır.
Ön inceleme sonrasında 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamı dışında genel sağlık sigortalısı ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınmaz.
Ön inceleme sonucunda haklarında gelir tespiti yapılamayacağı kararı verilen bu kişilere, karar gerekçesi ile birlikte başvuru esnasında yazılı olarak bildirilir.
Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde vakıf personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilir.
Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınır.
Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez.
Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir.
Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.
Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.
Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.
Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.
23 Ocak 2012 , Pazartesi Bu haber toplam 0 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

 

 

 

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da OkuduGAZETE SAYFALARI

GAZETE ARŞİVİ

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara


 

 


 

  Site İçi Arama


 

 

 

 

 

 

Anket Sorusu Diğer Anketler

MİLLETVEKİLLERİNDEN EN ÇOK HANGİSİNİN PERFORMANSINDAN MEMNUNSUNUZ?


altın


SAKARYADA HALI YIKAMA Sakarya'da Kiralık VinçSakarya OtelleriSakarya OtelSAKARYA HALI YIKAMASAKARYA DÜĞÜN SALONLARI