20 Haziran 2019

FERİZLİ BELEDİYESİ’NDEN BASINA BÜYÜK DESTEK!


Ferizli Belediyesi’nin 2015 yılı Denetim Komisyonu raporlarına şerh koyan MHP’li Komisyon Üyesi Ali Tenha’nın şerhinde ilginç bilgiler yer aldı. Tenha’nın verdiği bilgiye göre Belediye geçen yıl basına 165 bin liralık ilan vermiş;

FERİZLİ BELEDİYESİ DENETİM KOMİSYONU'NUN MHP'Lİ ÜYESİ ALİ TENHA'NIN KOMİSYON RAPORUNA DÜŞTÜĞÜ ŞERH:

Ferizli Belediyesi Denetim Komisyonu üyesi olarak tarafımca 2015 Yılına ait gelir, gider, hesap, iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar tespit edilmiş olup aşağıdaki iş ve işlemlere ait. 2015 Denetim Komisyon Raporuna şerh yazımdır.

Akaryakıt alım giderleri çok yüksektir, 2014 yılında temizlik işleri araçları yakıt alımları belediye bünyesinden yapıldığı halde 494.373,52 TL iken 2015 yılında temizlik işleri taşören firmaya yaptırıldığı halde 490.065.00 TL yakıt alımı gerçekleştirilmiştir. Yakıt alım fişlerinin bir kısmında araç plakaların olmadığı, yakıt alımlarda araç plakaları yakıtı alan araca değil de farklı araçlar üzerine kesildiği tespit edilmiştir.
Belediyemiz garajında bulunan hizmet araçlarının 2014 yılında tamamına yakınının tamir ve bakımı yapıldığı tamir bakım, onarım ücreti olarak 2014 yılında 246.000,00 TL ödeme yapıldığı halde 2015 yılında 400.000,00TL taşıt bakım, onarım parça alımı yapılmıştır. Belediye garaj amirinden alınan bilgiye göre 47 adet taşıtın yarıya yakını kullanılamaz ve hurda vaziyette olduğu halde gereksiz harcama yapılarak belediye zarara uğratılmıştır. 2 yılda toplam taşıt parça bakım ve onarım gideri 650.000,00 TL ‘dir. Belediye meclisi tarafından başkan ve encümene yeni hizmet aracı ve iş makinesi alım yetkisi verildiği halde yeni araç alımı yapılmamıştır. Hurda ve iş göremez vaziyetteki araçlara yapılan bu tamir ve bakım onarım giderleri gereksiz ve belediye kaynaklarını israf etmektedir. Belediye hizmet araçlarının yenilerek hem parça, tamir bakım onarım masrafları azaltmak hem de yakıt giderlerini düşürmek mümkündür.

Fen işleri müdürlüğünce yapılan alımlarda ödeme emirleri ve ekindeki evraklarda birçok eksiğe rastlanmış olup, yapılan iş ve işlemlerin, alınan mal ve malzemelerin taşınır işlem fişleri ve teslim fişleri eksik düzenlenmiştir. Birçok araç tamir, parça bakım alımlarında yapılan işin hangi plakalı araca ait olduğu ve işin nevi yazılmamıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 2.630.000 TL karşılığında 16.1989,80 Ton alfalt alımı gerçekleştirilerek 17,92 km yol asfaltlanmıştır. Bu kadar yüksek maliyeti olan alım ihalesi açık ihale yerine 4734 sayılı K.İ.Kanununun 21/f maddesine göre yapılmış olup aynı iş parçalara bölünmek suretiyle alım yapılmıştı. Gerekli rekabet ortamı oluşturulmamış olup fiyat araştırması yapıldığında ton/km başına yaklaşık olarak %30 oranında fazla bir ödeme yapılıp belediye zarara uğratılmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen evraklarda yapılan sosyal yardımların kimlere yapıldığı, ihtiyaç sahiplerine yapılan ayni ve nakdi yardımların tespiti, ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmamış olup, ödeme emirlerine ekinde bulunması gereken evraklar ve tutanaklar eksik düzenlenmiştir.

Belediye başkanı özel kalem harcamamaları temsil yemek ağırlama giderleri 201.5430,00 TL, görsel ve yazılı basın giderleri 165.000,00 TL olup geçen yıla göre çok fazla artış göstermiştir. Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 2015 yılında yapılan Genel seçimlerde, bir siyasi partinin seçim çalışmalarının bir kısmının ödemeleri, basın ve medya reklam giderleri Ferizli Belediyesine fatura edilerek belediye bütçesinden ödendiği tarafımca tespit edilmiştir.

Ferizli Belediye meclisinin Başkan ve encümen verdiği yetki ile, Ferizli Belediyesinin Katı Atık Toplama, Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi işi Taşören firmalara ihale edilerek yapılması neticesinde ilk ihale 22.10.2014 tarihinde, son olarakta 08.12.2015 tarihinde olmak üzere 8 ayrı ihale, 5 ayrı ihale usulü ve 5 ayrı firma ihaleleri kazanmıştır. İşin konusu belli olduğu halde, ilk ihaleden son ihaleye kadar yapılacak olan işin konusu şöyle: 24 mahallemizin atık toplama, cadde ve sokaklarının süpürülmesi ve çöplerinin nakli, işidir. Konusu ve içeriği belli olan bir işe 8 ayrı ihale yapılması ve 5 farklı ihale usulü uygulanması bile başlı başına bir yönetim, ,idare ve planlama zafiyetidir.
23.01.2015 tarihinde yapılan 4734 sayılı k.i.kanunun 21/b maddesine göre 01.02.2015 / 31.05.2015 arasında Hadid Metal Ltd. Şti. kazanmıştır. Yapılan ihalede, bölgemizde ne valilik tarafından veya genel idare tarafından acil durum gerektirecek, doğal afet, salgın hastalık ya da can ve mal kaybı gibi durum söz konusu olmadığı halde ihale yapılmıştır. Yine aynı ihalenin teknik şartnamesinde ilgili hükümleri gereğinde bir adet binek araç yüklenici firma (Hadid Metal Ltd. Şti.) tarafından belediye verilmiştir. 34 KF 7965 plakalı araç temizlik işlerinde kullanılmış olup Başkanın makam aracı olarak kullanılmıştır. 34 KF 7965 plakalı araç ihale tarihinden 2 ay kadar önce belediyeye tahsis edilmiş ve başkanın kullanımına sunulmuştur. 31.05.2015 tarihinde ihale süresi bittiği halde, 34 KF 7965 plakalı araç Aralık 2015 tarihine kadar Başkanın makam aracı olarak kullanılmıştır.

11.05.2015 tarihinde K.İ.Kanunun 19. maddesine göre 52 aylığına yapılan ihaleye 6 firma teklif vermiş olup, idarece muhammen bedeli 8.436.228,45 TL. Sınır değer ise 6.489.406,50 TL belirlenmiştir. İhaleye 6.489.407,56 TL teklif veren ERDOĞANLAR Tem. Ltd. Şti. kazanmıştır. İhaleyi kazanan Erdoğanlar Temizlik firmasının sınır değeri 1,06 Tl ile geçmiş olması kapalı zarf usulü yapılan ihalede, ihaleye fesat karıştırma suçu, idarece bilgi sızdırıldığı şüphesi ve kanaati oluşturmuştur. İhaleye giren başka bir firmanın şikayeti üzerine Erdoğanlar Temizlik firmasının Yeterlilik belgesinin sahte olduğu tespit edilmiş olup ihale komisyonu tarafından iptal edilmiştir. Sahte belge çıkması dolayısıyla idarece savcılığa suç duyurusu yapılması gerekiyordu. Bu yapılmamış olup, gerekli hukuki durum yerine getirilmemiştir.

01.06.2015 tarihinde 4374 sayılı K.İ.Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin ile yapılan ihale 15 günlük periyotlar halinde 4 parçaya bölünerek yapılmıştır. Aynı işi parçalara bölmek suretiyle yapılan alımlar kanuna aykırıdır. Doğrudan temin limitlerinin altında kalacak şekilde alım yapılmaması gerekmektedir.

20.07.2015 tarihinde K.İ.Kanunun 21/b maddesine göre yapılan ihaleyi MNC turizm temizlik firması kazanmış olup, doğal afet ve acil durumu gerektirecek bölgemizde bir idarece belirlenmiş bir olmadığı halde bu yöntem kullanılmıştır.

08.12.2015 tarihinde K.İ.Kanununun 19 maddesine göre yapılan açık ihalede muhammen bedel 36 aylığına 6.584.098,08 TL, sınır değer ise 5.064.690,83 TL belirlenmiştir. Başvuruya konu ihaleye 4 istekli dahil olup, daha sonraki teklif değerlendirmesi aşamasında 1 adet geçerli teklifin kalması, (MNC Turizm Temizlik Ltd. Şti. ) bu teklifin de idarenin belirlemiş olduğu muhammen bedele yakın olduğu halde (6.305.512,50TL) 4734 sayılı kanunun temel ilkelerinden rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini göz önüne alınarak ‘’ yeterli rekabet ortamının oluşmaması ‘’ , yeterli sayıda teklif olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerekirdi. İdarece ihale onaylanmış, düşük bedelle hizmet alımının önüne geçilmiş ve kamu zararının oluşmasına zemin hazırlanmıştır.

Yukarıya maddeler halinde incelemesi ve tespiti, denetimi yapılan usulsüz harcama ve eksik evrakların, hukuka aykırı yapılan ihale ve alımların, belediyemizin gelir kaynaklarının kamu zararı yaratacak şekilde usulsüz, plansız ve öngörüsüz harcama yapılmasına sebep olmuştur. 5393 sayılı belediye kanununun 38maddesi a fıkrası gereğince belediye başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür, sorumludur.

 

 
14 Nisan 2016 , Perşembe Bu haber toplam 0 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

 

 

 

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara


 

 

 


 

  Sakaryada Avukatlar

Site İçi Arama

 

 

 

 

 

 

 

Anket Sorusu Diğer Anketler

SİZCE SAKARYA'NIN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?

PUAN DURUMU


SAKARYADA HALI YIKAMA Sakarya'da Kiralık VinçSakarya OtelleriSakarya OtelSAKARYA HALI YIKAMASAKARYA DÜĞÜN SALONLARI