Yanık’ta 3 bin ağaç kesilecek

Kırkpınar’da yapılması planlanan teleferik projesinin çıkış noktasında yapılan eylemler devam ediyor

Yanık’ta 3 bin ağaç kesilecek

Kırkpınar’da yapılması planlanan teleferik projesinin çıkış noktasında yapılan eylemler devam ediyor. Dün akşam TMMOB Sakarya Bileşenleri adına MMO İl Temsilcisi Salim Aydın ve beraberindeki heyet açıklamada bulundu.  

Kırkpınar’da yapılması planlanan teleferik projesinin çıkış noktasında yapılan eylemler e destek veren  grup adına  çevre duyarlılığı ve varolan projenin ekonomiye katkılarının sorgulandığı açıklamayı MMO Sakarya Temsilcisi Salim Aydın okudu 
Seçilen alan, T.C. İçişleri Bakanlığının Belirlediği Acil Afet Toplanma alanı olmakla birlikte  Bölge halkının kullandığı çocuk parkı ve dinlence yeridir ve bölge halkı ecdadı tarafından başka amaçla kullanılmamak kaydıyla hibe edilmiştir.
Teleferik hattının 17000 metrekarelik bir bölümde yaşları 5 – 80 aralığında ( çam, ıhlamur, gürgen, kestane, kayın ana türü olmak üzere alt tabakada defne, orman gülü gibi tıbbı aromatik  tali türlerden oluşan) yaklaşık  3000  adet ağacın kesilecek olması hem yeşil alan azalmasına neden olacak hem de  erozyon, sel ve su baskınları riskini artıracaktır.
Otoyol çıkış ile Kırkpınar ışıklar arasında kalan alanda zaten mevcut olan karayolunun trafik yoğunluğuna cevap veremiyor olması yanında artı bir trafik yükü bölge sakinleri  için içinden çıkılmaz bir durum oluşturacaktır
İhale yapılırken seçilen alanın kullanım hakkının kimde olduğu ve ihaleye kaç iştirakçinin katıldığı açıklanmamaktadır.
Yapılacak teleferik sistemi Sapanca’ya nasıl bir katkı sağlayacaktır? Zarar görecek 9000 metrekare yeşil alanın ekonomik değeri göz önüne alınmış mıdır?
Sakarya İlinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından ile onaylanmış olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planı bulunmaktadır. Bu planda:
 2025 yılını hedefleyen Sakarya İli 1 / 100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın amacı;
•    Planlama Bölgesi’nin hedef ve stratejilerini belirlemek,
•    Koruma – kullanma dengesini kurmak,
•    Farklı temel ekonomik sektörlerin gelişme hedeflerini, sürdürülebilirlik bağlamında sağlıklı bir çevrede geliştirmek,
•    Çevreyi sürdürülebilir kılma ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere arazi kullanım kararlarını belirlemek, kentsel ve kırsal gelişmeleri değerlendirmek ve yönlendirmek.
•    Planlama Bölgesi’nin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini korumak,
•    Alt ölçeklerde hazırlanacak her türde fiziksel ve sosyo-ekonomik plan ve projelere esas oluşturacak planlama kararlarını oluşturmaktır.
 
•    Bu şekilde hazırlanan ve onaylanan plan ve plan hükümleri çerçevesinde planın hiçbir yerinde bölgede teleferik veya herhangi bir yapı yapılması ile ilgili hüküm yer almamakta olup yapılması planlanan alanlar Orman alanı sayılmaktadır.
 
Planın yapılma amacı bizim şu anda savunduğumuz değerleri açıkça ortaya koymakta olup Çevre düzeni planına sadık hareket edilmesini istiyoruz. Çünkü plan hükümlerinde bu tesisin, gerek neden olacağı tahribatlar, gerek çevreye olan zararlarını içeren maddelerin olduğu bu kapsamda kesinlikle yapılmasının sakıncalı olduğu, bundan sonra hazırlanacak tüm planların veya yatırımların da bu plana bağlı kalması gerektiği net olarak belirtilmiştir.
•    Ayrıca, İller Bankası tarafından yapılan hesaplamalarda bölgesel bazlı 33 yıllık nüfus artışları göz önüne konularak alt yapı ve içme suyu sistemleri yapılmaktadır. Bölgenin alt yapı ve içme suyu sistemleri tamamlanmış olup bu tür bir tesis rant kapısını açacağı gerçeğinin yanı sıra beraberinde aşırı kirliliğe sebep olabilecek alt yapı sorunlarını da beraberinde getirecektir. Alt yapı sorunları mutlak koruma havzası kapsamında yer alan Sapanca Göl’ü ekosistemini tehlikeye sokacaktır.
 
•    Böyle bir girişimin bölgede yaratacağı ticari getiriden daha çok flora fauna yapısına yapacağı etkilerin üniversitelerin ve meslek örgütlerinin uzman kadrolarıyla tespit edilmesi gerekmektedir.
 
•    Otopark meselesi projenin en can alıcı noktası gibi durmaktadır teleferik projesinin adı teleferik, otopark ve mesire alanı projesidir. Otopark, yerin altına her bir katı ortalama 3000 metrekare ve en az iki katlı olacak şekilde ihale edilmiştir. Mevcut durumdan anlaşılan, hem çok maliyetli hem de giriş çıkışlar itibari ile karayolları tarafında izin sorunu olacağı nedeniyle yüklenici firmanın bu otoparkı yapmak konusunda istekli olmadığıdır. Zaten bu işin de bu sebepten bu kadar uzadığını ve bir yıl önce yer teslimi yapılmış bir alan için bir yıl sonra ellerinde onaylı uygulama projeleri olmadan, inşaatın vasıflarını belirtir tabela dahi asılmadan alelacele polis eşliğinde ve özel güvenlikle alana girmeye çalışmazlardı diye düşünüyoruz.
Sonuç olarak, Sakarya İlinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından onaylanmış olan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planı ışığında, VII. Denetim ve Uygulama Örgütlenmesi kapsamında yasal haklarımızı kullanarak gerekli iş ve işlemlere başlayacağımızı bildiriyor, ilgili kurumların konuyu tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini bir kez daha ısrarla vurguluyor ve bekliyoruz
Bölge halkının yararına ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek alternatif yer tespiti konusunda
Meslek odaları olarak işbirliğine hazırız.

Sakarya Yenihaber

banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER