Denizci olmak isteyen gençler için rehber…

Bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda açılacak olan 3 bölüm için öğrencilere rehber olacak haberimiz.

Denizci olmak isteyen gençler için rehber…

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren Denizcilik MYO bünyesindeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na 40, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na 30, Gemi İnşaatı Programı’na ise 40 öğrenci olmak üzere toplam 110 öğrenci alınacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik MYO’da öğrenci alacak bölümlerin tanıtımları ;


 Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik Programı (40 öğrenci)
Misyon 

Güncel eğitim teknolojileri ve öğretim yöntemlerini kullanarak sivil savunma ve itfaiyecilik alanında mesleğini seven, teknolojik gelişmeleri takip eden ve kendini geliştirme bilincine sahip ülkemizin en büyük sektör faaliyetlerinden biri olan limanlarda yangın önleme faaliyetlerini icra edebilecek sektörün ihtiyacı olan nitelikleri taşıyan meslek elemanlarını eğitim-öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmektir. 
Vizyon 
Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında çağın gereksinimlerine uygun, alanındaki teknolojik gelişmelere hakim ve sürekli kendini geliştirebilen nitelikli elemanlar yetiştirerek sivil savunma ve itfaiyecilik eğitimi konusunda en üst sıralarda yer alan bir eğitim kurumu olmak. 
Mezuniyet Koşulları 
Programda 4 yarıyıl (3+1, 2 yıl) süreli eğitim öğretim verilmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için toplamda 120 AKTS ders yükü ve Endüstriye Dayalı Eğitimi (Staj) başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri” unvanını almaya hak kazanır. 
Mezun İstihdam Olanakları 
Programımızdan mezun olan öğrenciler; Belediye itfaiye teşkilatlarında, Acil Durum Müdürlüklerinde Arama ve Kurtarma teknikeri, Sivil savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde Arama Kurtarma Teknikeri, Otellerde ve Kamu Kurumlarında Yangın Güvenlik elamanı, Hava alanı ve Gemi Limanların da itfaiye teknikeri, Kara-Hava komutanlıklarında yangın astsubayı olarak, İtfaiye ve yangın Güvenliği ile ilgili Cihaz Satışı ve Malzeme üretim firmalarında, Organize Sanayi ve Endüstriyel Kuruluşların Yangın Güvenlik elamanı, İş güvenliği ve İşçi Sağlığı teknikeri olarak istihdam edilmektedirler. 

Neden BİZ ? 
Kocaali Denizcilik MYO, konumu itibariyle Batı Karadeniz coğrafyasında denizcilik eğitimi veren ilk ve tek okuldur. Bölümümüz, olağan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı eğitiminin yanı sıra, Liman tesislerinde yangın önleme ve yangınla mücadele, limandaki bir gemide veya limanda oluşabilecek bir yangında oluşabilecek tehlikelerin yönetilmesi, liman tesisi veya gemi tarafından oluşabilecek çevre kirliliğinin yönetilmesi, gemi ve liman yangınlarında uygulanan uluslararası standartlar, liman tesislerinde olası acil bir durumda ; ticari gemilerin kullandığı ortak dil olarak kabul edilen denizcilik ingilizcesini kullanabilme, gemi kurtarma operasyonları, liman tesisi güvenlik sorumluluğu, denizcilikte güvenlik politikaları gibi konular içermesi açısından öğrencilerimize ekstra bir kazanım sağlayacaktır. 
Dikey Geçiş Olanakları 
Bu programdan mezun olanlar; DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin 
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
- Sosyal Hizmet 
lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Sınavlar Ölçme ve Değerlendirme 
Her ders için dönemlik olarak en az 1 yazılı ara sınav, 2 kısa süreli sınav ve 1 ödev (%60) ve 1 final sınavı (%40) uygulanmaktadır.


 Gemi İnşaatı Programı  (40 Öğrenci)
Misyonumuz 

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programının misyonu, Türk Eğitim Sisteminin doğal büyüme alanının iki yıllık Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak teknolojik ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduran bir eğitim-öğretim uygulamak ve öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına göre donanımlı bir şekilde yetiştirerek mezuniyet sonrası aranan eleman niteliklerini geliştirmektir. Tüm öğrencilerini, eleman yetiştirdiği sektörlerin ihtiyaçlarına göre yönlendirerek; akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile “Eğitimde İşbaşı” anlayışına uygun olarak profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır. 
Vizyonumuz 
SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programının vizyonu, mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte mezunlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve iş dünyası ile işbirliği içerisinde olan, mensubu olunmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır. 
Program Amacı 
Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Gemi İnşaatı programının temel amacı mezunlarını sivil ve askeri gemilerin, teknelerin, diğer deniz taşıtlarının ve deniz yapılarının tasarımı, yapımı ve onarımından sorumlu olan profesyonel ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. 

Çalışma Alanları 
Bu bölümde sunulan eğitim ile mezun olan öğrencilerimiz aşağıda özetlenen alanlarda çalışma imkanlarına sahip olacaktır: 
- Ticari gemiler - Petrol / Gaz Tankerleri, Kargo Gemileri, Yolcu Gemileri, vb. 
- Yolcu / Araç Feribotları, 
- Savaş Gemileri - Fırkateynler, Uçak Gemileri, Amfibi Gemiler, vb. 
- Denizaltılar ve su altı araçları 
- Açık Deniz Sondaj Platformları, Yarı batıklar, Yüzer platformlar, 
- Yüksek Hız Tekneleri- Hovercraft, 
- İş platformları - Balıkçı Gemileri, Römorkörler, Pilot Gemiler, Kurtarma Araçları vb. 
- Yatlar, Güç Tekneleri ve tersaneler. 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçiş Yapabileceği Lisans Programları: 
- İmalat Mühendisliği 
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 
- Gemi ve Yat Tasarımı 
- Makine Mühendisliği 

 Deniz Ulaştırma İşletme Programı (30 Öğrenci)
Misyonumuz 

Denizcilik sektöründe, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini takip ederek ve yürüterek, 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip, dünya ve ülkemiz denizciliği ihtiyacı olan nitelikli, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, sektörümüzle işbirliği içerisinde olan, denizcilik örf ve adetlerine bağlı girişimci bireyler yetiştiren ve aynı zamanda bilgi ve araştırma olanaklarıyla bölgenin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak, evrensel değerlere sahip lider ve saygın bir eğitim kurumu olmaktır. 
Vizyonumuz 
Denizcilik mesleğinde, ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim kalite standartları ile uyum içerisinde olarak sektörün gereksinimlerini doğru algılayan, çözüm üreten bilinçli bireyler yetiştirmek ve öğrendiği teorik bilgileri pratiğe aktarabilen nitelikli zabitan ihtiyacını karşılamak ve bu yeteneklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi ve girişimci eğitim programlarının sürekliliğini sağlamaktır. 
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz deniz stajlarını tamamladıktan sonra üç bin gros tona kadar gemilerde vardiya zabiti yapabilme yeterliliği kazanmaktadır. Bu yeterliliği vermek üzere açılan birçok okul mevcuttur. Ancak okulumuzu tercih edecek zabit adaylarının bir takım ayrıcalıkları olacaktır. Okulumuz sadece öğretim odaklı bir yaklaşımla değil eğitim ve öğretimi eş zamanlı yürütmek adına yeterliği en az Uzakyol Birinci Zabit olan dinamik bir kadro ile donatılmıştır. Mevcut kadromuzun yılları aşan deniz ve saha tecrübesi sayesinde sektör ihtiyaçları analiz edilmiş, günümüz zabitlerinin eksik yanları tespit edilmiş ve bu doğrultuda bir eğitim – öğretim planlaması yapılmıştır. 
Sektör gereksinimlerini karşılamak üzere zabit adayları için planlanan eğitim ve öğretim süreci sonunda kaliteden ödün vermeden nitelikli zabit yetiştirmek temel hedefimizdir. Deneyimli kadromuzun deniz tecrübesiyle sabittir ki; günümüz okullarında verilen teorik öğretimin uygulanmasında yetersiz kalınması sebebiyle zabitliğin öğrenilmesi ve bilginin elverişli hale dönüşümü deniz stajları hatta duruma göre ilk zabitlik dönemine ertelenmiş durumdadır. Bu durum, zabit adayının çalışacağı gemi ve zabitanın durumuna göre denizcilik hayatına yön vermekte hatta kötü sonuçları da beraberinde getirebilmekte ve denizcilikten uzaklaştırmaktadır. Hedeflenen eğitim ve öğretim planı ile okul sadece öğretim yeri olmakla kalmayıp eğitimin ön plana çıkartıldığı bir gemi olarak düşünülmekte ve zabit adayının daha gemiye çıkmadan deniz hayatına aşina olması ve elde edeceği bilgiyi gemiye ertelemeden en güncel ve modern laboratuvar ve simülatör ortamında uygulaması amaçlanmaktadır. 
Kocaali Denizcilik MYO, konumu itibariyle Batı Karadeniz coğrafyasında denizcilik eğitimi veren ilk ve tek okuldur. Bu sayede, denizcilik sektöründe gelişmekte olan coğrafyamız liman sektörüne yapılan yatırımlar sonucunda gereken iş gücünün, coğrafyaya hakim nitelikli mezunlarımızdan karşılanması öncelikli hedeflerimizdendir. 
Ayrıca mezun öğrencilerimizden lisans düzeyinde eğitim-öğretime devam etmek isteyenler için ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde; 
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, 
- Güverte, 
- İşletme, 
- İşletme Yönetimi, 
- Lojistik, 
- Lojistik ve Taşımacılık, 
- Lojistik Yönetimi, 
- Ulaştırma ve Lojistik, 
- Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, 
- Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, 
- Uluslararası Lojistik Yönetimi, 
- Uluslararası Ticaret, 
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, 
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 

lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilirler.
 

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 12:44
banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER