MAHMUT KÖSEMUSUL: ÜRETİM İÇİN DİYALOG ŞART

SATSO ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) işbirliğinde birlikte düzenleyip yürütülen konferansta konuşan KOOP Genel Başkanı Eyüp Alemdar sendikaların yeni bir yol haritası belirlemesi gerektiğini belirtirken, SATSO

MAHMUT KÖSEMUSUL: ÜRETİM İÇİN DİYALOG ŞART

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) işbirliğinde birlikte düzenleyip yürütülen “Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi: Çalışma Barışı ve Sürdürülebilir Üretimin Şifresi Projesi ”  ile ilgili bir tanıtım konferansı Best Western Premir Hotel’de gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile KOOP-İŞ organizasyonuyla düzenlenen "Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi: Çalışma Barışı ve Sürdürülebilir Üretimin Şifresi Projesi"nin tanıtım toplantısında konuşan Alemdar, sosyal diyaloğun önemine değindi.
YENİ BAKIŞ AÇILARI
Dünyada ve Türkiye'de hızlı bir değişim, dönüşüm yaşandığını, ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen değişmeleri, eski kavramlar ve yaklaşımlarla açıklamanın giderek güçleştiğini anlatan Alemdar, değişen üretim biçimlerinin toplumların bütün kurumlarını değiştirip dönüştürdüğüne işaret etti. Alemdar, bu dönüşümlerin en önemlilerinden birisinin de sendikal harekette görüldüğüne, bilgi çağında ortaya çıkan yeni oluşumların endüstri ilişkileri sistemi üzerinde önemli etkiler oluşturduğuna değinerek, bu durumun işçi-işveren ve sendikalara yeni perspektifler, yeni bakış açıları getirdiğini vurguladı.
YENİ YOL HARİTASI
Değişen toplumsal yapının sendikacılık hareketlerini de diğer kurumlar gibi dönüşüme zorladığını anlatan Alemdar, şunları kaydetti: “Bu noktada sendikaların 21. yüzyıl bilgi toplumu çerçevesinde kendilerine yeni bir yol haritası çizmeleri gerekmektedir çünkü hak mücadelesi artık yalnızca bir sınıf mücadelesi anlayışıyla değil tüm dünyayı kavrayan anlayışla yeni bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımı geliştiremeyen sendikacılık anlayışının varlığını sürdürebilmesi de mümkün değildir. O nedenle demokrasinin, özgürlüklerin, katılımcılığın öncüsü olan sendikalar, bilimin yol göstericiliğinde yeni bir yol haritası belirlemek zorundadır."‘İNSAN MAKİNE DEĞİL’
Günümüzde endüstri ilişkileri sistemlerinin temelinde sorunlara ortak çözüm üreten barışçı modeller ve sosyal diyalog mekanizmalarının bulunduğuna işaret eden Alemdar, bu diyaloğun sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için yararlı sonuçlar alınabilmesinin temel ön şartının, işçi haklarına ve sendikal hak ile özgürlüklere saygı olduğunu belirtti. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul da insanı makine ile eş değer gören, ekonomik insan gibi tanımlamayla çalışma hayatını yönlendiren bir anlayışa asla katılmadıklarını aktardı.
DİYALOG ŞART
Türkiye'nin, şehirlerin, herkesin hedefleri olduğuna dikkati çeken Kösemusul, dünyada mevcut olan küresel rekabete karşı Türkiye'nin hedeflerine kavuşabilmesi için az çalışmak, ufak meseleleri büyük sorunlar haline getirerek iş ve sosyal yaşamı içinden çıkılmaz bir hale getirmek gibi seçeneklerinin olmadığını ifade etti. Kösemusul, üretimin işçisiz olamayacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "İşçi işverensiz de olamaz ve ortak hakların önemi, hakkaniyet, adalet bir bütün olarak çok önemlidir. Ekonomik ve sosyal yaşamı bu bütünün parçaları olarak görmek mecburiyetindeyiz. İşçi ve işveren arasında diyalog mutlaka sağlanarak, ortak çözümler üretilerek çalışma barışının beraberinde getireceği huzur ortamı neticesinde biz hedeflerimize ulaşırız."
2023 HEDEFLERİ
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım ise Sosyal diyalog konusunda bilinç oluşturmanın önemine dikkat çekerek “Sosyal Diyalog konusunda farkındalık yerelde illerimizden başlayarak ulusala yayılacak.  Koop- İş ve SATSO ortaklığında gerçekleştirilen proje ile sosyal diyaloğa yeni bir bakış açısı getirilecek, yeni ufuklar açılacak. Bakanlığımız ‘Sosyal Diyalog’ farkındalığına önem veriyor. Demokratik katılım ve gelişim için üzerinde durulması ve bilinçlendirme yapılması gereken önemli bir konu. Milli İstihdam Seferberliği de bakanlığımız nezdinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm sosyal tarafların görüşlerinin alınarak yapılan büyük bir sosyal projedir. 2023 hedefleri olan kalkınmış güçlü bir ülke için bu birliktelik gerekli..” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER