Sakaryalı odaların talepleri TOBB’a iletildi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar , koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin azaltılması için TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yönetimindeki video konferans üzerinden gerçekleştirilen, toplantıya katılarak Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ulaştırmış olduğu talepleri dile getirdi.

Sakaryalı odaların talepleri TOBB’a iletildi

Başkan Bayraktar, üyelerin İşe Devam Kredi Desteği kapsamında kamu bankalarının kullandırmış olduğu kredinin yeterli sayıda üyeye ulaşmadığını,Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesinin yükseltilmesi gerektiğini, kredi kullanmak isteyen üyelerimizin karşısına çıkacak olan prosedürlerin hafifletilmesini, uluslararası taşımacılık yapan nakliyecilik mesleği erbaplarının sınır geçişlerinin daha hızlı ve kontrollü bir şekilde genişletilerek geçişlerinin sağlanmasını ve vizesi biten şoförlere gerekli desteğin sağlanmasını, Covid-19 salgınından dolayı üyelerin bankalara olan borçlarının ötelenmesini, üye firmaların faaliyetlerini gerçekleştirmiş oldukları işyeri kiralarının ötelenmesi, gibi hususlarını daha önceden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve 365 oda borsa başkanına ilettiklerini ve bu sorunların büyük bir kısmının çözümlendiğini Hisarcıklıoğlu’nun sunmuş olduğu paylaşımlarda görüşdüğünü ifade etti. 

Ayrıca Başkan Bayraktar; Bundan sonraki süreçlerde her zaman üyelerin isteklerini sorunlarını gerekli mercilere aktararak bu salgının Türkiye’ye ve ekonomiye en az zararı vermesi için ellerinden gelenin yapılacağını ifade etti ve vatandaşları evde kalmaya, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya davet etti. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve 365 Oda Borsa başkanlarının talepleri doğrultusunda sn Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun gerekli bakanlıklarla yapmış oldukları çalışmalar neticesindeki yeni düzenlemeler aşağıdaki gibi oldu.

EKONOMİDE HAYATA GEÇEN DESTEKLER

VERGİ

 Mart ayı KDV 1 ay ertelendi

Muhtasar-KDV-SGK 6 ay ertelendi

Sektörler: Perakende Ticaret ve AVM’ler, Demir-Çelik ve Metal Sanayi, Otomotiv, Sinema-Tiyatro, Lojistik-Ulaşım, Konaklama, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Tekstil-Konfeksiyon, Etkinlik ve Organizasyon, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Madencilik-Taş Ocakçılığı, İnşaat, Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, Araç Kiralama, Basılı Yayın ve Matbaacılık, Halkla İlişkiler, Çiftçi, Terzi, Manav, Avukat, Mali Müşavir, Mimar, Mühendis, Eczacı, Doktor, Mimar, Dişçi vb ticari, zirai kazanç sahibi, serbest meslek erbabı ve tüm gelir vergisi mükellefleri

Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi dairesi internet adresinde, “mücbir sebep durum sorgu ekranı” açıldı, “mücbir sebep”e girip girilmediği sorgulanabilecek 

MALİ YÜKLER

KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi

Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak

Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek

Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi

Turizm sektöründe otel kiralamalarına ilişkin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları hasılat payı ödemeleri ve irtifak hakkı bedelleri 6 ay süreyle erteledi

Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi

KREDİ

COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay öteleniyor 

“İş’e Devam Kredi Desteği”. Kamu bankalarında 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli ve %7,5 faiz+1,5 komisyonlu

Çek ödemesi için Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” %9,5 faiz + % 1 komisyon

24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek

 30 Haziran’a kadar vadesi gelecek reeskont kredilerine 90 gün vade uzatımı, yeni kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi

Bankalara yönelik BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturuldu

KEFALET

 Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı

 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak

“Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi

İDARİ

Kamu ihalelerinde Covid-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi 

 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Kapasite Raporlarının süreleri 1 Mayıs’a uzatıldı

Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendi

20 yaş altında çalışanlara sokağa çıkma izni verildi

Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanelere, SGK’nınödemesi  yükseltildi

İSTİHDAM

 Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı

Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı  

Kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki fark, SGK bildirimi “0 gün” yapılarak işverence ödenebilecek

Kısa çalışma kapsamında bulunan işyerlerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek

ULAŞIM

Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi

Mersin Limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü

Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri 3 ay ertelendi 

Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 3 ay süreyle ertelendi 

11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşımacılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi

 Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

TARIM

Mevsimlik tarım işçilerinin tarım arazilerine ulaşım ve barınma-çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapıldı

Tarım Kredi Kooperatiflerine Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1.9 milyar TL’lik destekleme ödemesi açıkladı

Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek

banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER