İSİG meclisi: "Şeffaflıkla yürütülmeli"

Sakarya İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi Girişimi’nce Adapazarı Kültür Merkezi önünde Hendek ve Taşkısığı patlamalarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi.

İSİG meclisi: "Şeffaflıkla yürütülmeli"

Meclis adına konuşma gerçekleştiren TMMOB Sakarya Temsilciliği Başkanı Salim Aydın'ın okuduğu basın açıklamasında şu görüşler savunuldu:

09/07/2020 tarihinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda yaşanan patlama sonrası kalan patlayıcıların
imhası için taşınırken yeniden bir patlama meydana geldi. Bu patlama 3 askerin ölümüne ve biri sivil 12 kişinin
yaralanamasına neden oldu. Adeta seri bir cinayet gibi 6 gün içinde ardı ardına yaşanan patlamalar 10 insanımızın
ölümüne onlarcasının yaralanmasına neden oldu. En yetkili ağızlardan gelen ilk açıklama ise “ihmal varsa gereği
yapılacaktır” şeklinde. Peki ihmal yoksa yıllardır bu patlamalar ve bu ölümler neden oluyor.
Sakarya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Girişimi olarak aşağıdaki soruların hükümet tarafından yanıtlaması
gerektiğini düşünüyoruz.

- Süleyman Soylu yaptığı açıklamada değerlenedirmelerin 1987 yılında yayınlanmış bir tüzüğe göre
yapıldığını, bu tüzüğün eski olduğunu söylemiş, peki 2007 yılında açılan bu fabrika tüzük hükümlerine
uymadığı halde nasıl açılmış, çalışmasına kim neden izin vermiştir? AKP 18 yıllık iktidarı boyunca bu
alandaki mevzuatı neden yenilememiştir?
- Yılda en az 3 kez denetlenmesi gereken bu fabrika kaç kez denetlenmiştir, denetim sonuçlarında tespit
edilmesi gereken eksikler raporlarda var mıdır? Ya da bu eksiklerin giderilmesi için ne tür yaptırımlar
uygulanmıştır?
- İçişleri bakanlığı tarafından oluşturulmuş herhangi bir komisyon bu işletmeyi denetlemiş midir?
- Daha önce yaşanan patlamalar sonrasında bu işletmenin faaliyetleri neden durdurulmamıştır?
- Burada üretilen ürünlerin uygunluk testleri ve üretim onayları nasıl verilmiştir?
- Kalan patlayıcı maddelerin neden 30 km uzaktaki bir alana taşınmıştır ve kullanılan araç Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mudur?
- Neden 1,5 tonluk patlayıcı madde bir araca yüklenmiştir. Neden daha küçük parçalar halinde
taşınmamıştır?
- Çalışma öncesinde ayrıntılı risk değerlendirmesi yapılmış mıdır?
- Taşınan patlayıcılar hakkında askerler ve kamyon şoförü bilgilendirilmiş midir?
- Taşınan maddelerin patlayıcı olmadığı fitil vb olduğu yönünde bir bilgi verildiği iddiası araştırıldı mı?
- Üniversiteler ve meslek örgütlerinden bu süre zarfında teknik açıdan neden destek alınmadı?
- Meclise sunulan meclis araştırma önergesi neden reddedilmiştir?

Her yıl yüzlerce insanımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetmektedir. Meslek hastalıkları sebebi ile ölenlerin ise
sayısı bile bilinmemektedir. Meclisimizin verilerine göre iş cinayetlerinin yüzde 98’i sendikasız işyerlerinde meydana
gelmektedir. Bu işyerinde durum benzerdir. Yine düşük ücret kötü çalışma şartları ve bu şartların sonucu olan
meslek hastalıkları emekçilerin kaderi olmamalıdır. Bu kara tabloyu kader ve fıtrat ile açıklamak, her iş
cinayetinden sonra suçun iş güvenliği uzmanı, ustabaşı ve mühendislere yüklenmesi ise gerçek sorumluların
korunması içindir. Kanunlar işyerinde hertürlü önlemi alma, gerektiğinde üretimin durdurulması gibi
sorumlulukları işverene vermiştir. Bununla birlikte önlem alma konusunda gerçek anlamda yetki ve güce sahip
olan iki kesim vardır. Birincisi işveren diğeri ise kamu otoritesidir. Her iş cinayeti sonrasında bu iki kesimin
korunduğu ve fiil yükümlülüğü ve yetkisi olmayanların cezalandırıldığı, kanuna ve adalete aykırı uygulamalar son
bulmalıdır. Sorumluluğu olan üst düzey kamu görevlilerinin yargılanmasını engelleyen tutumdan vazgeçilmelidir.
Soruşturmalar gizlilikle değil, şeffaflıkla yürütülmeli, sorumlular kamuoyunun gözünden kaçırılmamalıdır.

YORUM EKLE