Milli İrade STK’larından sempozyum hazırlığı

Milli İrade STK’ları olarak tanımlanan sivil toplum kuruluşları birlikteliği, ‘Aile ve Geleceğimiz’ konulu sempozyum düzenlemek için hazırlıklara başladı. STK temsilcileri bu kapsamda çeşitli ziyaretlerde bulundu 

Milli İrade STK’larından sempozyum hazırlığı

Sakarya’da faaliyet gösteren, içlerinde eğitim odaklı çalışan dernek ve vakıflar, yardım kuruluşları, sendikalar, ulusal düzeydeki sivil organizasyonların  Sakarya şube ve temsilcilikleri, gibi sivil ve gönüllü çalışma esasına göre kurulup faaliyet gösteren 71 STK’nın oluşturduğu bir birliktelik “Sakarya Milli İrade STK’ları” olarak tanımlanıyor. 
Sakarya Milli İrade STK’ları, toplumsal bir faaliyet ve kamu hizmeti olarak; Ailenin önemi ve önemsenmesi için farkındalık oluşturmak, aile yapımıza dönük durum tespiti yapmak, aile bütünlüğümüze yönelik tehdit ve sorunlara karşılık akademisyenler ve bu alanda çalışmaları bulunan yetkin kişilerin desteğiyle öneriler geliştirebilmek için; “Aile ve Geleceğimiz” Konulu Sempozyum düzenleme kararı aldı. 
Milli İrade STK’ları İcra Kurulu olarak Sempozyum düzenlenmesi için oluşturulan komisyonun üyeleri;  Murabıt Eğitim Vakfı’ndan Gazanfer Üvez, Sivil Toplumu Geliştirme Derneği’nden Prof. Dr. Yusuf Genç,  Sakarya İnsan Medeniyet Hareketi Derneği’nden Bayram Yılmaz, Eğitim - Bir - Sen. Sakarya 2.No’lu Şube Başkanı Dr. Öğretim üyesi İsmail Akyüz, HEGEM Vakfından Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı. Bünyamin Göl’den oluştu. Komisyon üyeleri amaçlarını; “Sakarya’da faaliyetlerde bulunan STK’ların birikimlerini geliştirmek ve bu birikimin kamuoyuna yansımasını sağlamak, Kendi özel amaçları olan her bir STK’nın herkesi ilgilendiren konularda işbirliği yapmalarını ve birlikte iş yapma kültürünü çoğaltarak sinerji oluşturmak, Aile bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında kamuoyunda ailenin korunması için kamuoyu oluşturmak ve kamuoyunun duyarlılığını arttırmak, Ülke idarecilerimize ve politika yapıcılara sağlıklı aile yapısının toplumun muhafazasındaki öneminin doğru aktarılmasına katkı sağlamak, Yine idarecilerimizi ve politika yapıcıları Ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerdeki aileye yönelik tuzaklar konusunda dikkatlerini çekmek, Teknoloji ve sosyal medyanın aileye yönelik etkilerini bilimsel verilerin ışığında incelemek, olumsuz etkilerine karşı birlikte neler yapabileceğimizi birlikte konuşmak ve öneriler geliştirmek, Çevre il ve ilçelerdeki diğer STK ve gönüllü kuruluşları da sürece dâhil ederek en geniş manada işbirliği imkânlarını çoğaltmak ve örnek alınabilir modeller sunmak” olarak ifade ettiler.
Sempozyumun Nisan ayı içerisinde düzenlenmesi için çalışmalara başlayan komisyon bu kapsamda; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve SATSO Başkanı Akgün Altuğ’u ziyaret etti. 
Başkanlar, Sakarya Milli İrade STK’larının düzenleyeceği Aile ve Geleceğimiz sempozyumuna gereken desteği vereceklerini söyledi. 

Sakarya Yenihaber

banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER