SAÜ Hukuk'a 3 araştırma görevlisi alınacak

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görevlendirilmek üzere 3 araştırma görevlisi alımı için ilana çıkıldı 

SAÜ Hukuk'a 3 araştırma görevlisi alınacak

SAÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölü'nde çalışmak üzere 3 araştırma görevlisi alınacak. 
ALES eşit ağırlık bölümünden 70 puan ve YDS veya eşdeğer sınavdan en az 50 puan şartının arandığı kadrolara başvuru için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili bölümde tezli yüksek lisans yapıyor olmak gerekiyor. 
Başvurular 21 Aralık'ta sona erecek ve adaylar 4 Ocak 2021'de giriş sınavına tabi tutulacak. 


İLANLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmaya talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin
100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz
senatosu karar verir.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi
olmak şartı aranır.
5- Araştırma Görevlisi Kadroları "Öncelikli Alanlar" kapsamında olup, "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların
Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olacaklardır."
B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu ( //www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)
2- Özgeçmiş
3- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)
5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler)

6- Mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
7- Lisansüstü eğitim yaptığına dair yeni tarihli öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi başvuruları için)
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.
9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar için)
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
C) SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 07.12.2020 Giriş Sınavı Tarihi : 04.01.2021
Son Başvuru Tarihi : 21.12.2020 Sonuç Açıklama Tarihi : 11.01.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 28.12.2020 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : //www.ilan.sakarya.edu.tr/

D) DİĞER AÇIKLAMALAR
1. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen
adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep
edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
//www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında;
a) 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran
ancak 2016-2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d veya 33/a maddesi uyarınca ilan
edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,
b) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin
dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 Güz döneminde azami öğrencilik sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle,
2547 sayılı Kanunun 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamaları, uygun bulunmuştur.
E) MUAFİYET
Doktora veya Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılıkta ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda,
meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Yükseköğretim Kurumlarında öğretim
elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 09:14
banner3
YORUM EKLE