Akçay’dan SMMM Odasına ziyaret

Sakarya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay ve Vergi Dairesi Grup Müdürleri Mustafa Aydın ve Alaaddin Ertaş Sakarya SMMM Odasına ziyaret etti.

Akçay’dan SMMM Odasına ziyaret

Sakarya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay ve Vergi Dairesi Grup Müdürleri Mustafa Aydın ve Alaaddin Ertaş Sakarya SMMM Odasına ziyaret etti.“7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanunu” ileiİlgili Sakarya SMMM Odası Yönetim Kurulu’nun görüşlerini alındı.Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay her türlü görüş ve önerilerin çözümleri konusunda her zaman kendilerine başvurabileceklerini çözüm odaklı çalıştıklarını, çıkan yapılandırmalarda en çok desteği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden aldıklarını belirtti. Sakarya SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık yapılan ziyaretten dolayı teşekkür ederek olumlu bir görüşmenin olduğunu her zaman her konuda Sakarya SMMM Odası olarak destek vermeye devam ediçeklerini belirtti.

Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay ve Sakarya SMMM Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık müraacatların son günlere bırakılmadan yapılması konusunda hassas davranılması gerektiğini belirterek maddeler halinde şu ifadelerle vatandaşı uyardı:

Söz konusu Kanun ile

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılmasıgibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

banner3
YORUM EKLE