banner67

Engellileri üzen haber

Yenihayat Paralimpik Engelli Spor Kulübü Derneği Başkanı Selim Özen, Serdivanda bulunan AVM yanında alanın park alanından çıkarılarak, alanın bölgede bulunan engelli eğitim merkezlerine kaydırılması ile ilgili yapılan imar düzenlemesinin karşısında olduklarını ifade etti

Engellileri üzen haber

Yenihayat Paralimpik Engelli Spor Kulübü Derneği Başkanı Selim Özen yaptığı yazılı açıklamada, Serdivan'da alış veriş merkezi yanında bulunan parselin park alanından çıkarılarak ticaret alınanı dönüştürülmesi park alanının aynı bölgede bulunan Mina Özdoğancı Anaokulu ve Sakarya İlinde yaşayan Ağır düzeyde engelli bireylerin eğitim aldığı Kanada Özel Eğitim Merkezi okullarının bulunduğu alana kaydırılmasıyla ilgili tepki gösterdi. özen yaptığı açıklamada, bu konuda İMO'nun dava açtığını belirterek, "Bu imar değişikliğine Engelli sivil toplum kuruluşları ve engelli aileleri olarak karşı olduğumuzu devletimiz tarafından Anayasal güvence altında olan engelli bireylerimizin eğitim aldığı bu alanın tamamen rantsal amaçlı ticaret alanına dönüştürülmesini istemediğimizi ve konun takipçisi olacağımızı sonuna kadar direnerek yasal haklarımızı koruyarak mücadele edeceğimizin bilinmesini isterim" dedi. 


ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI
Özen yaptığı açıklamanın devamında, "Sakarya 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından Bilirkişi incelemesi yapılan park alanından çıkarılıp ticaret alanına çevrilmek istenen parsel alanı için hazırlanan raporda yapılan plan tadilatının ilgi düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilmiştir" dedi.  Düzenlenin mevzuata aykırılık gösterdiği ve şehircilik ilkelerine aykırılık taşıdığını vurgulayan özen, "Bu işlemin hangi üstün kamu yararı ilkesine yönelik olduğunun anlaşılamadığı, gerekçeleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliğinin, plan hiyerarşisine, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık gösterdiği kanaati ile hazırlanan rapor mahkeme başkanlığına sunulmuştur. Bu doğrultuda insana hizmet noktasında halka en yakın yerde olan yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışı ilkesini esas olarak özel gereksinimli engelli bireylere kalıcı olarak hizmet veren okulların kamu yararını en üst seviyede tutularak hizmet sunmasının doğru olacağı inancı ile birlikte Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ve Engelli aileleri olarak Serdivan Belediyesinin teklifi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından parsel alanı üzerinde yapılması düşünülen değişiklikten vazgeçilmesini istiyoruz. 

GELECEKTE ZARARI DOKUNACAK
Engelli okulumuzun şehirde yaşayan engellilerimiz aileleri ve bizim için önemi ortada. Ülkemizde Engelli Eğitiminde örnek ilçe ve okul olarak gösterilen eğitim yuvalarımızın bu şekilde şehirde yaşayan engelli çocuklarımızın gerçeği yok sayılarak yapılmak istenen değişiklikle gelecekte bizlere zararı dokunacak halka faydası olmayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce beyden ve Meclis üyelerin aklıselim ile hareket etmelerini ve engelli eğitimi için önemli olan okulumuza zarara verecek düzenlemeleri yapmamalarını ve mahkeme kararını beklemeden bu yanlıştan dönülerek engelli bireylerimiz için önemli olan eğitim yuvamızın yerinde kalmasını ve engelli çocuklarımızın ailelerinin her zaman yanında olmalarını kendilerinden talep ediyoruz" dedi 

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 14:24
YORUM EKLE