HİZMET İŞ SENDİKASI'NDAN HÜKÜMETE 7 İSTEK

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların temsilcileri Ormanpark’ta bir araya geldi. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mesut Gökdemir, hükümetten isteklerini 7 madde ile sıraladı

HİZMET İŞ SENDİKASI'NDAN HÜKÜMETE 7 İSTEK

Hizmet-İş Sendikası Şubeleri ve İl Temsilcileri Sakarya’da düzenlenen programda bir araya geldi. Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, “Başarıya giden yol hiç kuşkusuz birlikten ve mücadeleden geçiyor” dedi.
GÜÇLÜ MÜCADELE
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar Ormanpark’ta düzenlenen programda bir araya geldi. Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, “Alt işveren ve taşeron çalışanlarımızın hak ve adalet mücadelesini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyoruz. Başarıya giden yol hiç kuşkusuzu birlikten ve mücadeleden geçiyor. Çalışanlarımızı birlik olmaya ve bu mücadeleye güçlü bir şekilde destek vermeye davet ediyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarla ilgili olarak 7 isteğimiz var” ifadelerini kullandı.
7 MADDE
Taleplerini sıralayan Başkan Gökdemir, “İlk olarak işyerlerindeki çalışma koşulları ve alanlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemin alınmasını istiyoruz. İkinci olarak personellerin asli görev alanlarında çalıştırılmalarını, görev alanlarında olmayan işlerde istekleri dışında zorlanmamalarını istiyoruz. Üçüncü olarak ücret alacaklarını, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının ve diğer sosyal haklarının zamanında ödenmesini istiyoruz. Dördüncü ilk işe giriş tarihlerinden itibaren asıl işverenin işyerlerindeki kıdem süreleri esas alınmak suretiyle hak ettikleri tüm yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasını talep ediyoruz.
ÇALIŞMA SÜRESİ
Beşinci olarak iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde asıl işverenin işverenin toplam çalışma süresini esas alarak kıdem tazminatı alacağını ödemesini istiyoruz. Altıncı olarak toplu iş sözleşmelerin imzalanmasında esas oluşturmak üzere konfederasyonumuz ile ‘Kamu Çerçeve Sözleşmesi’ imzalanmasını ve çalışanların haklarının saklanmasını talep ediyoruz. Son olarak tüm çalışanların hiçbir ayrıma tabi tutulmadan kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına atanmasını talep ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner3
YORUM EKLE