İşletme sahiplerine müjde! O vergiler alınmayacak...

Resmi gazetede yayımlanan Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile kapatılan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin faaliyetler başlayana kadar alınmayacağı karara bağlandı.

İşletme sahiplerine müjde! O vergiler alınmayacak...

Koronavirüs Salgını nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalan iş verenlere müjdeli haber

Resmi gazetede yayımlanan karar ile kapatılan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergileri kapalı kaldıkları süre boyunca alınmayacak.

Ayrıca resmi gazete yer alan diğer kararlar şu şekilde;

“Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması, Belediyelerin gelir vergisi stopajı ödemeleri ile sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin, destek ve teşvikler devam edecek şekilde, geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilmesi, Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar dağıtılabilecek kâr tutarının, 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25'i ile sınırlandırılması, Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçların üç ay süreyle ertelenmesi konusunda yetkili kurum veya organların yetkilendirilmesi, TEDAŞ' ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yapılandırılması, öngörülmüştür.”

banner3
YORUM EKLE