İyi Partili kadınlardan şiddete karşı mücadele açıklaması

İyi Parti Sakarya Kadın Politikaları Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yaptı 

İyi Partili kadınlardan şiddete karşı mücadele açıklaması

İyi Parti Sakarya Kadın Politikaları Başkanı Arzu Akçalışkan, il yönetim kurulu üyeleri ve partili kadınlar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla il binasında basın açıklaması yaptı. 
Arzu Akçalışkan’ın açıklamasının tamamı şu şekilde: 

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dünya Mücadele günü sebebiyle İYİ PARTİ KADIN POLİTİKALRI BAŞKANLIĞI VE STK BAŞKANLIĞI OLARAK 81 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILAN basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi; Son yıllarda kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri eğitimli, eğitimsiz, köylü, kentli, genç, yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde artmaktadır. Sadece 2019 yılında 424 kadın öldürülmüştür.

             Kadın cinayetleri bireysel olaylar değildir. Toplumun kadına bakışı, kadının hak ve özgürlüklerinin tanınmaması, erkek egemen anlayışın değiştirilmeye çalışılmaması, kadın üzerinden yanlış söylemlere ve beyanatlara son verilmemesi ve kadının birey olmasının önüne devamlı olarak set çekilmesinin sonucunda gelinen noktadır ve toplumsal bir sorundur.

         Toplumsal Cinsiyet Eşitliği sağlanmasının ne kadar önemli olduğu her bir cinayette yeniden ortaya çıkmaktadır.  Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye Dair- Türkiye İstanbul Sözleşmesini imzalamış ve birtakım taahhütler altına girmiştir. Bunlardan en önemlisi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Cinsler arası her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, Kadının Ekonomik, Sosyal ve Siyasi olarak güçlendirilmesi için her türlü düzenlemeyi yapmak ve önlemi almaktır.

         Dolayısıyla Devlet KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEK, KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK ve KADINI HER ALANDA GÜÇLENDİRMEKLE GÖREVLİDİR.

Ancak bugüne dek İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Acil Eylem Planları uygulanmamıştır. Kadınların mücadelesi ile kazanılan tüm kazanımlara, tüm  bu olumlu adımlara karşın, kadına yönelik şiddeti ele alış yaklaşımları ve uygulama sorunları devam etmiştir. Sözleşmelere ve yasaya rağmen, Türkiye’de hala her gün kadınlar öldürülmekte, kadına yönelik her türlü şiddet artarak devam etmektedir. Bu da göstermektedir ki; sadece sözleşmenin imzacısı olmakla yetinilmiş ve sözleşmedeki standartların yasaya ve uygulamaya yansıması açısından yeterli özen gösterilmemiştir.

Örneğin Sadece Koruma kararlarının verilmesi yetmemektedir. Yetkililer, Koruma Kararlarının uygulanması için etkin denetim ve izleme sorumluluğunu yerine getirmelidirler.

   
   Devlet’imizi taahhüt ettiği görevleri yerine getirmeye çağırıyor , Kadın Cinayetlerini önlemek, kadın cinayetlerinde asla ceza indirimi yapılmaması için her türlü yasal düzenlemeyi yapmak ve uygulamaya geçirmek üzere bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz.    

           İyi Parti olarak KADINA KARŞI ŞİDDET ve KADIN CİNAYETLERİNİ LANETLİYOR ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz

    Sizlerin de bildiği gibi Genel Başkanımızın bir kadın olması nedeniyle bu duruma olan hassasiyetimiz ve mücadelemiz daha da artmaktadır. 
Bu nedenle İyi parti Sakarya teşkilatı olarak 2019 yılında öldürülen 424 kadının anısına isimlerini yaşatmak ve toplumda farkındalık yaratmak için 424 adet fidan dikilecektir.

Fidan ekim tarihi ve yeri siz değerli basın mensuplarına bildirilecektir. Bu konuda ki destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. 

Sakarya Yenihaber

banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER