Kimya OSB yaşamı nasıl etkileyecek? Acı tespitler...

Yüksek çevre mühendisi Sait Ağdacı, Kocaali’ye kurulmak istenen Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Sakarya Yenihaber’e özel açıklamalar yaptı. 

Kimya OSB yaşamı nasıl etkileyecek? Acı tespitler...

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli eski şube başkanı, yüksek çevre mühendisi Sait Ağdacı; Kocaali’ye kurulmak istenen Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Sakarya Yenihaber Gazetesi için özel bir yazı kaleme aldı. 
Ağdacı, Kimya OSB’nin bölgeye ve yaşama vereceği zararları şöyle anlattı: 
OSB yönetmenliği sanayi bölgeleriyle ilgili meskûn mahallerden, akarsulardan ve yeraltı sularından, sit alanı, tarihi bölgelerden uzakta, ulaşımı kolay, altyapı ve gerekli sosyal olanaklara (sağlık ocağı, dini vecibeler için cami) sahip, mera ve tarım arazisi vasfında olmayan, çevreye ve ekolojik yapıya zarar vermeyecek saha üzerine kurulur der.
Sakarya Kocaali ilçesinde Melen Çayı su havzası sınırına kurulması planlanan Kimya İhtisas OSB’si bu kriterleri; su havzasında olması, akarsuya yakın olması, çevre ve ekolojik yapıya zarar verecek olması ve mera ve tarım arazisi vasfında olması nedeniyle sağlamamaktadır!
Kimya İhtisas OSB’leri iştigal ettikleri iş nedeniyle işlemler süresince atmosfere PAH (poliaromatik hidrokarbon) ve ağır metaller salarlar, Bu maddeler özellikle ağır metaller (al,cu,fe,zn vb)kanserojenik maddelerdir. Bu maddelerin kontrolsüz şekilde salınımı başta hava olmak üzere meteorolojik şartlar ile toprak, su, yeraltı suları ve buralarda yetişen bitki, meyve ve bunlarla beslenen kanatlı ve büyük/küçük baş hayvanlar ve balıkları etkileyeceğinden bu besinleri alan insanları da ölümcül derece etkileyecektir.
Dilovası örneğinde görüldüğü üzere, Bebeklerin ilk dışkılarında, anne sütünde, tavuk yumurtasında dahi cadmiuma veya benzeri ağır metallere rastlanacaktır. Bu da bölgede başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere bilahare kanser türlerinin artmasına, bölgede hayvancılık ve çiftçiliğin bitmesine bundan ötürü geçimini sağlayamayan halkın göç etmesine sebep olacaktır
Tüm bunların ışığında yapımı düşünülen/planlanan OSB nin yer seçimi kriterleri gözönüne alınarak,
Hakim rüzgar, çevre ve ekolojik durum, nüfus yoğunluğu, ekonomik şartların da değerlendirilmesi ile bulunabilecek daha uygun bir alana yapılması planlanmalıdır.
Atık su arıtma tesislerinin olmadığı bir ortamda (ki olsa bile) Melen çayı her ne kadar filtre takılmış olsa bile bacalar aracılığıyla havaya bırakılacak kimyasal atıkların toprağa ve suya sinmesi nedeniyle kirlenecektir. OSB’lerin kanuna göre kamu denetiminden uzak olması da yine Dilovası örneğinde görüldüğü üzere çok büyük sakıncalar doğuracaktır .


 

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019, 17:14
banner3
YORUM EKLE
YORUMLAR
Son osmanlı tohumu
Son osmanlı tohumu - 13 ay Önce

Sol nasıl yok olucak ibiş