Mecliste o alanların imar değişikliği görüşülecek

2019 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile Turizm bölgesinden çıkartılan Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Alanının imar değişikliği ğazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin gündemine gelecek.

Mecliste o alanların imar  değişikliği görüşülecek

Pazartesi günü toplanacak olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 1998 yılında Turizm Teşvik Kanunca Sakarya-Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Alanının, 230887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile turizm alanından çıkartılan bölgeleri gündemine alacak.

Gündemin 41'nci maddesinde bu alanda plan yapma ve onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçmesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Turizm Merkezi Alanı” fonksiyonunun kaldırılarak yerine yeni fonksiyonların getirilmesi gerektiğinden, “Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi” kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi görüşülecek.

Gündemin 42'nci maddesinde ise aynı bölgede, alanın imara ilişkin eksikliklerini gidermek için “Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklikleri ile Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlave Nazım İmar Planı Yapım İşi” kapsamında hazırlanan Karasu Sahil Kesimi 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülecek.

 

banner3
YORUM EKLE