Tahsilatta çok zayıfız

Merkezi yönetim bütçe istatistiklerine göre Sakarya, vergiden para cezalarına kadar birçok kalemde tahakkuk eden miktarın tahsilatında çok gerilerde kaldı.

Tahsilatta çok zayıfız

İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 yılı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Sakarya’da 2020 yılında tahakkuk eden 5 milyar 688 milyon 100 bin lira genel bütçe gelirlerinin, 1 milyar 502 milyon 964 bin lirası tahsil edildi. Tahsil edilen genel bütçe gelirlerinin tahakkuk edene oranı yüzde 26,4 olarak gerçekleşti. Bu oran İstanbul'da yüzde 61,6; Kocaeli'de yüzde 82,6; Ankara'da ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.

VERGİDE TAHSİLAT ORANI DÜŞÜK

Genel bütçe gelirlerinde en büyük pay ise vergi gelirleri. İlimizde geçtiğimiz yıl 3 milyar 630 milyon 727 bin lira vergi tahakkuk edildi ancak bunun yalnızca 1 milyar 219 milyon 899 bin lirası tahsil edilebildi. Sakarya'da tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 33,6 olarak açıklandı. Bu oran İstanbul'da yüzde 80,2; Kocaeli'de yüzde 91; Ankara'da ise yüzde 73,7 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ORAN ÖTV'DE

Vergi gelirlerinin alt başlıklarına bakıldığında gelir vergisi tahsilatının, tahakkuk edene oranı yüzde 63,2 olarak gerçekleşti. Ancak kurumlar vergisi kaleminde tahsilat oranı daha düşük. Sakarya'da tahakkuk eden kurumlar vergisinin yüzde 59,5'i tahsil edilebildi. Genel Müdürlüğün açıkladığı verilere göre ilimizde 2020 yılında 549 milyon 238 bin liralık özel tüketim vergisi (ÖTV) tahakkuk edildi. Bunun tahsilatı da 432 milyon 793 bin lira ile yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

PARA CEZALARI

Genel Müdürlüğün verilerine göre ilimizde geçtiğimiz yıl tahakkuk eden 1 milyar 633 milyon 222 bin lira para cezasının ancak 156 milyon 417 bin lirası tahsil edilebilirken, tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Kesilen para cezalarının büyük kısmını yine vergi cezaları oluşturdu. 2020'de tahakkuk eden 1 milyar 302 milyon 284 bin vergi cezasının 69 milyon 480 bin lirası tahsil edildi. Vergi cezalarındaki tahakkuk/tahsilat oranı yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

SERMAYE SATIŞ VE KİRALARI

Hazineye ait taşınmaz, taşınır ve diğer sermaye satış gelirlerine bakıldığında ise; Sakarya'da bir yıldaki sermaye satışlarından 20 milyon 221 bin lira gelir elde edildi. Hazineye ait taşınır ve taşınmazların kiralanmasından ise 12 milyon 778 bin lira tahakkuk ederken, 9 milyon 8 bin lirası tahsil edilebildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 17:32
YORUM EKLE