TANK PALET ÖZELLEŞTİRMESİ AYM'YE TAŞINDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Danıştay’da açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi üzerine, HKP Ankara İl Sekreteri Av. Doğan Erkan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM)

TANK PALET ÖZELLEŞTİRMESİ AYM'YE TAŞINDI

Dilekçe’nin sonuç talepleri kısmında, “Hukuk Devleti ilkesinin, Tam Kanunsuzluk halinin, Sosyal Devlet ilkesinin, Hak Arama hürriyetinin, İki dereceli yargılanma hakkının ihlallerinin tespitine, Anayasa Mahkemesince İhlalleri giderecek kararlar alınmasına ve derece mahkemelerine gönderilmesine, Başvuruya konu özelleştirme işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TSK’ye ait Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi kararına karşı Danıştay nezdinde, Özelleştirme işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava açmıştı.
Danıştay 13. Dairesi, HKP’nin yürütmeyi durdurma istemini oy çokluğu ile reddetmiş, ancak davayı esastan görmeye devam etmişti.
Özelleştirmenin iptaline yönelik dava esastan görüşüldüğü sırada Danıştay Savcısı HKP’nin başvurusunu haklı bularak özelleştirmenin işleminin iptali yönünde bir mütalaa verirken, yapılan özelleştirmenin “verimliliği” artırmayacağını vurgulamıştı.
Danıştay Savcısı mütalaada, özelleştirme kararının Savunma Sanayi Güvenliği Yasası'na aykırı olduğu ifade ederken, “MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 1. Ana Bakım Fabrikası’nın özelleştirme kapsam ve programına alınması yolundaki Karar’ın 5202 sayılı Kanun’a ve kamu yararına aykırılığı yönünde de iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” diye de belirtmişti.
 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER