Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.

Fuat Oktay, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reformu; kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, güven ve istikrarı hukuk devleti ilkesiyle güçlendirmek yönünden yolculuğumuzda önemli bir merhaledir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar alma mekanizmalarını somut çıktılarla birleştiren, yönetimde eşgüdümü, acil durumlarda anında müdahaleyi kolaylaştıran, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini hızlandıran etkilerini her gün tecrübe etmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile; Yasama, Yürütme ve Yargı erkleri arasında belirgin kuvvetler ayrılığının risklerini en iyi şekilde yönettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "İddiaların aksine erkler arası denge ve denetim mekanizmaları da net şekilde işlemektedir. Gücün erklerin birinde toplanması hem sistemin yapısında hem de uygulamada mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde tek adam değil, istişare vardır, katılımcı demokrasi vardır, hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları vardır. Cumhurbaşkanımızı doğrudan millet seçmiştir ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Elde ettiğimiz kazanımları; siyasi çekişmeler, belirsizlikler, istikrarsızlıklar içinde çırpınan bir parlamenter sistemle, ekonomide hatta ülke savunmasında bile dışa bağımlı bir Türkiye’nin gerçekleştirmesi mümkün müydü? En küçük bir sarsıntıda, en ufak bir manipülasyonda dengesini kaybeden, dışımızdaki güçlerin tuzaklarına düşürülmeye çalışılan bir Türkiye ile bu günlere gelebilir miydik? Akıbeti belirsiz koalisyon hükümetleriyle, askeri ve bürokratik vesayetlerin prangalarıyla üstesinden geldiğimiz zorluklar aşılabilir miydi? Uygulamadaki aksaklıkları sisteme yüklemek zamanın ruhunu okuyamayan günü geçmiş anlayışların ürünüdür."

'20 YILDA TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTI'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milleti gerçek anlamda egemen kılarak geleceğe yürüdüklerini kaydeden Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı; yönetişimi güçlü, hızlı ve esnek yapıda bir Türkiye ile istikrarın ve liderliğin yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan işte bu güçlü yapının, güçlü lideridir. Haksızca eleştiri oklarınızı yönelttiğiniz o lider, 20 yılda Türkiye’ye çağ atlatan, her alanda devrim niteliğinde adımlar atmış bir büyük öncüdür. Siyasi hayatının başlangıcından bu yana, aziz milletimize gece gündüz çalışarak kazandırdıklarını saymakla bitiremeyiz" yorumunda bulundu. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yaptığı açılışları anımsatarak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece geçtiğimiz birkaç haftada Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Hasankeyf-Gercüş Tüneli ve 2000 Köy Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin otomobili TOGG seri üretim bandından inmiştir ve TOGG Gemlik Kampüsü’nün açılışı gerçekleşmiştir. Şahlanma nerede diyordunuz ya; işte şahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve devam ediyor. Her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyan, yüzünü ak eden, başını dik tutan çalışmalarıyla, ifade edildiği gibi bir Cumhurbaşkanı açığı asla bırakmadan, toplumun tüm kesimlerine hitap etmektedir. Yereldeki mega hizmetlerle birlikte uluslararası alanda da tarih yazmaya devam ettik. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın oluşturduğu etkilerle pek çok ülke ne yapacağını bilmez durumdayken Rusya-Ukrayna arasında çözümden yana müzakereler kimin girişimi ile başladı? Dünyada gıda arz güvenliği tehlikeye düşmüşken, ‘Tahıl Koridoru’ kimin girişimi ile açıldı? Recep Tayyip Erdoğan. Enerji arz güvenliği bölgesel bir sorun haline gelmişken, Avrupa kara kışı nasıl geçireceğini düşünürken, bir taraftan Türk Dünyası, bir taraftan Rusya ile Türkiye’de enerji krizini önleyecek adımları kim attı?" Milletvekillerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik sorularına Fuat Oktay, "KKTC için savrulmadan bahsediyordunuz ya; biz her şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Kıbrıs Türkü'nün refahı ve güçlenmesi; KKTC'nin geleceğe güvenle bakması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Fuat Oktay, milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Es-Sisi ile tokalaşmasına yönelik eleştiri ve sorularına, "Mısır'la da ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz. Nasıl ki Azerbaycan’ın vatan muharebesine en güçlü katkıyı verip sonrasında yine aynı şekilde bölgede istikrar için Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile birlikte destekliyorsak; masada ve sahada hangi yol milletimizden yanaysa ona yönelmeye devam edeceğiz" yorumunda bulundu.

'BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK TEMEL AMACIMIZ'

Bütçenin geneli üzerine görüşmelerde ekonomi politikalarına yönelik eleştirilere Fuat Oktay, "Yatırımı, istihdamı, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli büyümeyi önceleyen bir ekonomik model ile hareket ediyoruz. Bu politika çerçevesinde cari işlemlerde kalıcı iyileşmenin yanı sıra dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi de sağlamak temel amacımızdır. Enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur" değerlendirmesinde bulundu. 2022 yılının ilk 3 ayı için tahmin edilen çevrimsel etkilerden arındırılmış cari fazlanın yaklaşık 16,4 milyar dolar olduğunu kaydeden Fuat Oktay, “Enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının normalleşmesi ve paritede yaşanacak toparlanma ile dış ticaret açığında düşüş görüleceği beklenmektedir. Ek olarak, son dönemlerde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak keşif çalışmalarının ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının artırılmasına yönelik atılan adımların da dış ticaret dengesinde iyileşmeye katkı vereceği değerlendirilmektedir" diye konuştu.

'CARİ AÇIĞI DÜŞÜRMEYE YÖNELİK YAPISAL ADIMLARI SÜRDÜRÜYORUZ'

Fuat Oktay, "Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz" diyerek, "Bu kapsamda; orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hayata geçirilmiştir" dedi. Fuat Oktay, fiyat istikrarı ve ücret adaleti ile ilgili sorulara şöyle dedi: "Gıda Fiyatları; enerji, hammadde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Son dönemdeki gelişmeler, üretici girdi ve lojistik maliyetlerinin önemli derecede yükselmesine sebep olmuştur. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemizde, küresel fiyatlardaki bu artışlardan olumsuz etkilenmiştir. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır."

ZİNCİR MARKET AÇIKLAMASI

Fuat Oktay, milletvekillerinin zincir marketlerle ilgili sorularına "Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" açıklamasında bulundu. Oktay, ücret politikasına ilişkin sorulara, "En düşük devlet memuru aylığı, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 9 bin 105 liraya yükseltilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır" bilgisini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Fuat Oktay, işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu'nun, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacağını duyurarak, "Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız" dedi. Fuat Oktay, milletvekillerinin, kadın istihdamına yönelik sorulara, "Aldığımız tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların işgücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmelere tanıklık etmekteyiz. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 35,6'ya ve kadın istihdam oranı aynı dönem için yüzde 25,3'ten yüzde 30,8'e yükselmiştir" diye konuştu. Türkiye Yüz yılı'nın öznesinde hata olduğu eleştirisine yanıt olarak Oktay, "Altılı masanın biz nokta, virgül ve punto konusunda uzmanlaşmaya çalıştığını ancak vizyon ve içerik konularında hiçbir derinliklerinin bulunmadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla onun için Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu anlamanızı beklemiyoruz. Siz noktası virgülü ile oyalanmaya devam edebilirsiniz" dedi.

HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ

Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, "Hablemitoğlu cinayetinde Tarkan Mumcuoğlu'nun savcıya ifade vermesinin engellenmesinin gerekçesi nedir?" şeklindeki sorusuna, "Mumcuoğlu'nun ifade vermesinin veya hakkında soruşturma yürütülmesinin engellenmesi söz konusu değildir. Olay tarihinde adı geçenin teşkilat ile bir ilişkisi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

'8 UÇAK MEVCUT'

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısına ilişkin bir soruya, "Bu konuda sorunumuz yok rahatlıkla açıklayabiliriz zaten bir sır da değil. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu uçaklar Cumhurbaşkanımızın ve tüm kabine üyelerinin ve devlet üst görevlilerinin sadece devlet işlerinde kullanılmaktadır" dedi.

İSTANBUL TERÖR SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin eleştiri ve sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Eylemcileri ve bağlantılı şahıslara ilişkin tespiti tüm istihbarat ve güvenlik birimlerimizin çalışmaları sonucu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. MİT tüm eylem emareleri ve saldırılarına dair teknik ve saha istihbaratı tespitlerini ivedilikle paylaşarak birçok eylemin önlenmesine katkı sağlamaktadır."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Bütçesi kabul edildi. Ardından, 2023 Yılı Bütçe teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi. Hükümet adına görüşmelere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Görüşmeler, maddeler üzerinde devam ediyor.

26 Kas 2022 - 00:26 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda sakaryayenihaber.com sitesinde 568.004 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.