Sağlık sendikalarının ‘promosyon’ kavgası!

Sakarya’daki sağlık çalışanlarının maaş promosyonlarının belirlendiği sürece ilişkin Türk Sağlık-Sen’in açıklamalarının ardından yetkili sendika Sağlık-Sen’den açıklama geldi.

sakaryayenihaber.com -

Türk Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı İrfan Korkmaz, Sakarya’daki sağlık çalışanlarının maaş promosyonlarının belirlendiği süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili sendika Sağlık-Sen’i suçlamış, sağlık çalışanlarının mağdur olduğu açıklamasını yapmıştı.

Korkmaz’ın açıklamalarına cevap Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Sağlık-sen’in Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez’den geldi.

Sönmez, Korkmaz’ın yaptığı açıklamayı “iftira” olarak yorumlarken kendisine sert ifadelerle yüklendi.

Abdullah Sönmez’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm sağlık tesisi personelleri için yapılan maaş promosyonu ile ilgili Türk sağlık sen sendikasının Sakarya şube başkanlığı tarafından yapmış olduğu mesnetsiz, maksadını aşan ve asılsız açıklamalarına ilişkin olarak kamuoyunun ve sağlık çalışanlarımızın maaş promosyonu konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına sendikamız tarafından bu açıklamanın yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Sendikamız Sakarya il genelinde 15 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan üye tespit tutanaklarında en çok üyeye sahip olması nedeniyle yetkili sendika olarak belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarımız bu güne kadar elde ettiği kazanımları Sağlık Sen’in yetkiyi ele aldığı günden itibaren elde etmiştir.

“Malum sendika” şubesi tarafından yapılan açıklamaya gelince; il sağlık müdürlüğünün maaş promosyon protokolü 15.04.2019 tarihinde dolmuş ve her hangi bir kanuna tabi olmayan maaş promosyon protokolü imzalanabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık müdürlüğünce tüm sağlık personellerinin eşit şartlarda promosyon tutarı almak kaydıyla bu konuda adaletin sağlanması için karar alınmış ve bu kararda sendikamız tarafından desteklenmiştir.

Nitekim 29.03.2019 tarihinde maaş promosyon ihalesi düzenlenmiş ve ihale şartnamesinde ise 15.05.2019 tarihinde sağlık müdürlüğü personelleri 60 ay üzerinden, hastane personelleri ise mevcut maaş protokolleri devam etmesi nedeniyle ocak 2020 tarihinden itibaren 52 ay üzerinden, yine hastanelerde çalışan sürekli isçiler ise Mayıs 2021 tarihinde geçerli olmak üzere 36 ay üzerinden promosyon alınacağı hükmü olduğu görülmüştür.

Söz konusu ihaleye toplam 10 banka davet edilmiş ve bu bankalardan toplam 7 banka tarafından ihaleye katılım sağlanmıştır. Ayrıca Müdürlüğün düzenlemiş olduğu promosyon protokol ihalesine şeffaflık adına sendikamız, “malum sendika” ve sürekli isçi sendika temsilcileri komisyon üyesi olarak görevlendirilmiş ve bu tüm sendikaların hazır bulunduğu ortamda açık arttırma usulü ile promosyon ihalesi yapılmıştır. 29.03.2019 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklif Ziraat Bankası tarafından kişi başı aylık 76 TL teklif verilmiş ve ikinci oturuma geçilmiştir.

İkinci oturumda sürekli isçilerin dahil olması nedeniyle fiyatın düşük olduğu ve ihalenin iptal edilerek sadece sağlık müdürlüğü personelleri için ayrı ihale yapılması Sağlık Sen ve aile hakimleri derneği ve diğer sendikaların talebiyle iptal edilmiştir.

Bunun üzerine Müdürlük tarafından sadece müdürlük personelleri için 09.04.2019 tarihinde ihale yapılmış ve bu ihaleye toplam 6 banka katılmıştır. İhalede en yüksek teklifi Halk bankası tarafından 76 TL teklif verilmiştir.

Sağlık müdürlüğü için yapılan bu ihalenin karara bağlanması ve hastane personelleri için ise 2019 yıl sonuna doğru promosyon anlaşması yapılması tarafımızdan sözel olarak talep edilmiştir. Türkiye genelinde il geneli ihaleler yapıldığından ve İlk İhale tüm ili kapsadığından ve 5 sene sonraki ihaleye daha güçlü girme adına İl Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm komisyon üyeleri “yetkisi olmadığı halde malum sendika” OY BİRLİĞİ İLE ilk ihaleyi imza altına almıştır. Bunun üzerine Halk bankasının teklifi de 11.04.2019 tarihinde iptal edilmiş ve iptal kararı “malum sendika” şube başkanı tarafından da imzalanmak suretiyle kabul edilmiştir.

Daha sonra Ziraat Bankasının aylık 76 TL’ lik promosyon kabul kararı “malum sendika” şube başkanı tarafından da imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. O tarihte tüm illerde sağlıkta yapılan en yüksek promosyon tutarı olarak bu ihale sonuçlanmış hatta ulusal medya da Sakarya da Rekor Promosyon adıyla haberler yapılmıştır.

Diğer taraftan ihalenin mayıs ayında yapılması ve o günkü ekonomik koşullarda en iyi promosyon anlaşması olduğu görülmektedir. Ancak 2019 yıl sonuna doğru ekonomik değişikliler politika faizlerinin düşmesi gibi nedenlerle bazı illerde yapılan güncel maaş promosyon anlaşmaları daha yüksek tutarlar ile gerçekleştiği görülmüş bunun üzerine sendikamız tarafından ivedilikle Müdürlüğe 18.12.2019 tarih ve 105 sayılı dilekçemiz ile hastane personellerinin alacağı promosyon tutarının güncellenmesi için girişimde bulunulması talep edilmiş ve bu talebimizden sonra malum sendika tarafından 19.12.2019 tarihinde dilekçe verilmiştir. İl sağlık müdürlüğünün dilekçemize 20.12.2019 tarih ve 869 cevabi yazısında ilgili banka ile gerekli yazışmaların yapıldığı neticesinden de Sendikamıza bilgilendirme yapılacağı belirtilmiştir.

Sendikamızın girişimleri sonuçsuz kalmamış ve nihayet hastane personellerinin protokol kısmının iptal edilerek bu kısım için yeniden ihale yapılması sağlanmıştır. Bu aşamada malum sendika şubesinin hiç bir girişimi bulunmamakta ve bu süreç hiçbir şekilde takip edilmediği anlaşılmaktadır.

Nihayet tek yetkili sendika olmamız hasebiyle hastane personelleri için 22.01.2020 tarihinde yapılan ihaleye sendikamızın hazır bulunduğu ortamda toplam 6 banka tarafından katılım sağlanmış ancak açık arttırma neticesinde verilen teklif sure, bankanın sunduğu ayrıcalıklar göz önünde bulundurulduğunda personel namına Ziraat bankasının teklifi daha avantajlı olması nedeniyle bu ihale iptal edilmiştir.

Öte yandan yukarıda belirtilen hususlar dayanak belgeleri göz önünde bulundurulduğunda sendikamız tarafından gerekli tüm girişimlerin yapıldığı açıkça görülmektedir. Malum sendika şube başkanın promosyon tutarını kabul etmesi, kararını imzalaması ve hatta o donemde personellere atmış olduğu toplu mesajda “…tüm personeller için 76 TL aylık promosyon anlaşması sendikamızın personellere kazanımıdır.” diyerek Müdürlük yöneticileri ve tüm sendikaların yapmış olduğu bu anlaşmayı kendileri tek başına yapmış gibi lanse edip prim kazanmaya çalıştığı da bilinmektedir.

Değerli İl Sağlık Müdürümüz Doç.Dr.Aziz Öğütlü ihale aşamasında ve sürecin tamamında yazışma ve görüşmelerle revize etmeye çalıştılar ve bizim bir dilekçemiz ile ihale tekrarı yapıldı.Bütün yapılanlar göz önündeyken ve bütün evraklarda “malum sendika başkanının” imzası varken yapılan açıklanın amacı belli.

Yıllardır yapılan “emek hırsızlığı” yetkili oldukları dönmede banka promosyonları ile hastane başhekimleri çevre düzenlemesi yapıyorlardı da “malum sen”in gıkı çıkmıyordu. Bu gün promosyon paralarının tamamı peşin olarak memurlara dağıtılıyor ise bu Sağlık Sen’in kazanımıdır…

il sağlık müdürlüğümüzü, sendikamızı suçlaması art niyetli, izansız, hedef saptırma ve kamuoyundan gerçekleri gizleyerek yalan konuşmaktan başka bir şey olmadığı net olarak görülmektedir.

Sonuç olarak; malum sendikanın iftiraları ile kaybedecek zamanımız yok. Sağlık çalışanlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle takipçisi olduğumuz talebimiz “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Değerli Genel Başkanımız Semih Durmuş sınavın Bakanlık tarafından her yıl yapılması gerektiğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yaparsa Sağlık Sen yapar…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sakarya Yenihaber

sakaryayenihaber.com -

Türk Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı İrfan Korkmaz, Sakarya’daki sağlık çalışanlarının maaş promosyonlarının belirlendiği süreçle ilgili yaptığı değerlendirmede İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili sendika Sağlık-Sen’i suçlamış, sağlık çalışanlarının mağdur olduğu açıklamasını yapmıştı.

Korkmaz’ın açıklamalarına cevap Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Sağlık-sen’in Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez’den geldi.

Sönmez, Korkmaz’ın yaptığı açıklamayı “iftira” olarak yorumlarken kendisine sert ifadelerle yüklendi.

Abdullah Sönmez’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm sağlık tesisi personelleri için yapılan maaş promosyonu ile ilgili Türk sağlık sen sendikasının Sakarya şube başkanlığı tarafından yapmış olduğu mesnetsiz, maksadını aşan ve asılsız açıklamalarına ilişkin olarak kamuoyunun ve sağlık çalışanlarımızın maaş promosyonu konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına sendikamız tarafından bu açıklamanın yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.

Sendikamız Sakarya il genelinde 15 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan üye tespit tutanaklarında en çok üyeye sahip olması nedeniyle yetkili sendika olarak belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarımız bu güne kadar elde ettiği kazanımları Sağlık Sen’in yetkiyi ele aldığı günden itibaren elde etmiştir.

“Malum sendika” şubesi tarafından yapılan açıklamaya gelince; il sağlık müdürlüğünün maaş promosyon protokolü 15.04.2019 tarihinde dolmuş ve her hangi bir kanuna tabi olmayan maaş promosyon protokolü imzalanabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Sağlık müdürlüğünce tüm sağlık personellerinin eşit şartlarda promosyon tutarı almak kaydıyla bu konuda adaletin sağlanması için karar alınmış ve bu kararda sendikamız tarafından desteklenmiştir.

Nitekim 29.03.2019 tarihinde maaş promosyon ihalesi düzenlenmiş ve ihale şartnamesinde ise 15.05.2019 tarihinde sağlık müdürlüğü personelleri 60 ay üzerinden, hastane personelleri ise mevcut maaş protokolleri devam etmesi nedeniyle ocak 2020 tarihinden itibaren 52 ay üzerinden, yine hastanelerde çalışan sürekli isçiler ise Mayıs 2021 tarihinde geçerli olmak üzere 36 ay üzerinden promosyon alınacağı hükmü olduğu görülmüştür.

Söz konusu ihaleye toplam 10 banka davet edilmiş ve bu bankalardan toplam 7 banka tarafından ihaleye katılım sağlanmıştır. Ayrıca Müdürlüğün düzenlemiş olduğu promosyon protokol ihalesine şeffaflık adına sendikamız, “malum sendika” ve sürekli isçi sendika temsilcileri komisyon üyesi olarak görevlendirilmiş ve bu tüm sendikaların hazır bulunduğu ortamda açık arttırma usulü ile promosyon ihalesi yapılmıştır. 29.03.2019 tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklif Ziraat Bankası tarafından kişi başı aylık 76 TL teklif verilmiş ve ikinci oturuma geçilmiştir.

İkinci oturumda sürekli isçilerin dahil olması nedeniyle fiyatın düşük olduğu ve ihalenin iptal edilerek sadece sağlık müdürlüğü personelleri için ayrı ihale yapılması Sağlık Sen ve aile hakimleri derneği ve diğer sendikaların talebiyle iptal edilmiştir.

Bunun üzerine Müdürlük tarafından sadece müdürlük personelleri için 09.04.2019 tarihinde ihale yapılmış ve bu ihaleye toplam 6 banka katılmıştır. İhalede en yüksek teklifi Halk bankası tarafından 76 TL teklif verilmiştir.

Sağlık müdürlüğü için yapılan bu ihalenin karara bağlanması ve hastane personelleri için ise 2019 yıl sonuna doğru promosyon anlaşması yapılması tarafımızdan sözel olarak talep edilmiştir. Türkiye genelinde il geneli ihaleler yapıldığından ve İlk İhale tüm ili kapsadığından ve 5 sene sonraki ihaleye daha güçlü girme adına İl Sağlık Müdürlüğümüz ve tüm komisyon üyeleri “yetkisi olmadığı halde malum sendika” OY BİRLİĞİ İLE ilk ihaleyi imza altına almıştır. Bunun üzerine Halk bankasının teklifi de 11.04.2019 tarihinde iptal edilmiş ve iptal kararı “malum sendika” şube başkanı tarafından da imzalanmak suretiyle kabul edilmiştir.

Daha sonra Ziraat Bankasının aylık 76 TL’ lik promosyon kabul kararı “malum sendika” şube başkanı tarafından da imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. O tarihte tüm illerde sağlıkta yapılan en yüksek promosyon tutarı olarak bu ihale sonuçlanmış hatta ulusal medya da Sakarya da Rekor Promosyon adıyla haberler yapılmıştır.

Diğer taraftan ihalenin mayıs ayında yapılması ve o günkü ekonomik koşullarda en iyi promosyon anlaşması olduğu görülmektedir. Ancak 2019 yıl sonuna doğru ekonomik değişikliler politika faizlerinin düşmesi gibi nedenlerle bazı illerde yapılan güncel maaş promosyon anlaşmaları daha yüksek tutarlar ile gerçekleştiği görülmüş bunun üzerine sendikamız tarafından ivedilikle Müdürlüğe 18.12.2019 tarih ve 105 sayılı dilekçemiz ile hastane personellerinin alacağı promosyon tutarının güncellenmesi için girişimde bulunulması talep edilmiş ve bu talebimizden sonra malum sendika tarafından 19.12.2019 tarihinde dilekçe verilmiştir. İl sağlık müdürlüğünün dilekçemize 20.12.2019 tarih ve 869 cevabi yazısında ilgili banka ile gerekli yazışmaların yapıldığı neticesinden de Sendikamıza bilgilendirme yapılacağı belirtilmiştir.

Sendikamızın girişimleri sonuçsuz kalmamış ve nihayet hastane personellerinin protokol kısmının iptal edilerek bu kısım için yeniden ihale yapılması sağlanmıştır. Bu aşamada malum sendika şubesinin hiç bir girişimi bulunmamakta ve bu süreç hiçbir şekilde takip edilmediği anlaşılmaktadır.

Nihayet tek yetkili sendika olmamız hasebiyle hastane personelleri için 22.01.2020 tarihinde yapılan ihaleye sendikamızın hazır bulunduğu ortamda toplam 6 banka tarafından katılım sağlanmış ancak açık arttırma neticesinde verilen teklif sure, bankanın sunduğu ayrıcalıklar göz önünde bulundurulduğunda personel namına Ziraat bankasının teklifi daha avantajlı olması nedeniyle bu ihale iptal edilmiştir.

Öte yandan yukarıda belirtilen hususlar dayanak belgeleri göz önünde bulundurulduğunda sendikamız tarafından gerekli tüm girişimlerin yapıldığı açıkça görülmektedir. Malum sendika şube başkanın promosyon tutarını kabul etmesi, kararını imzalaması ve hatta o donemde personellere atmış olduğu toplu mesajda “…tüm personeller için 76 TL aylık promosyon anlaşması sendikamızın personellere kazanımıdır.” diyerek Müdürlük yöneticileri ve tüm sendikaların yapmış olduğu bu anlaşmayı kendileri tek başına yapmış gibi lanse edip prim kazanmaya çalıştığı da bilinmektedir.

Değerli İl Sağlık Müdürümüz Doç.Dr.Aziz Öğütlü ihale aşamasında ve sürecin tamamında yazışma ve görüşmelerle revize etmeye çalıştılar ve bizim bir dilekçemiz ile ihale tekrarı yapıldı.Bütün yapılanlar göz önündeyken ve bütün evraklarda “malum sendika başkanının” imzası varken yapılan açıklanın amacı belli.

Yıllardır yapılan “emek hırsızlığı” yetkili oldukları dönmede banka promosyonları ile hastane başhekimleri çevre düzenlemesi yapıyorlardı da “malum sen”in gıkı çıkmıyordu. Bu gün promosyon paralarının tamamı peşin olarak memurlara dağıtılıyor ise bu Sağlık Sen’in kazanımıdır…

il sağlık müdürlüğümüzü, sendikamızı suçlaması art niyetli, izansız, hedef saptırma ve kamuoyundan gerçekleri gizleyerek yalan konuşmaktan başka bir şey olmadığı net olarak görülmektedir.

Sonuç olarak; malum sendikanın iftiraları ile kaybedecek zamanımız yok. Sağlık çalışanlarımızın taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle takipçisi olduğumuz talebimiz “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Değerli Genel Başkanımız Semih Durmuş sınavın Bakanlık tarafından her yıl yapılması gerektiğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yaparsa Sağlık Sen yapar…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sakarya Yenihaber

04 Şub 2020 - 12:56 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda sakaryayenihaber.com sitesinde 1.460.603 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.