SUBÜ'ye 14 yeni akademisyen alınacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosunda toplam 14 yeni akademisyen alınacağı duyuruldu.

sakaryayenihaber.com-

Resmi Gazete’te yayımlanan ilan ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne 14 yeni akademisyen alınacağı duyuruldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı ilanda 10 Doktor, 2 Doçent ve 2 Öğretim görevlisi toplamda 14 akademisyen için e alım şartları yer aldı.

BÖLÜMLERİNE GÖRE ALINACAK ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SAYILARI

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı için 1 doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı için 1 Doçent, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı için 3 Doktor Öğretim Üyesi, Pamukova Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Eczane Hizmetleri Programı için 1 Doktor Öğretim Üyesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı için 1 Doktor Öğretim Üyesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1 Doktor Öğretim Üyesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için 1 Doktor Öğretim Üyesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Program için 1 Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

BÖLÜMLERİNE GÖRE ALINACAK ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SAYILARI

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı 1 Öğretim Örevlisi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 1 Öğretim Örevlisi alınacak.

Yapılan ilanda şu ifadeler yer aldı;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1-Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. *Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabilir. *Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine,"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 4-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. 5-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 6-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 2-Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 3-2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 29.04.2020 “ÇARŞAMBA” YALÇIN 3252 “EBYS ” “ÇEŞİTLİ İlanlar” 4 4-ALES ve Yabancı Dil Belgesi, 5-Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), 6-Mezuniyet Belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.), 7-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge, 8-Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 9-Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için), 10-Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi.

sakaryayenihaber.com-

Resmi Gazete’te yayımlanan ilan ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne 14 yeni akademisyen alınacağı duyuruldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’nün yaptığı ilanda 10 Doktor, 2 Doçent ve 2 Öğretim görevlisi toplamda 14 akademisyen için e alım şartları yer aldı.

BÖLÜMLERİNE GÖRE ALINACAK ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SAYILARI

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı için 1 doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı için 1 Doçent, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı için 3 Doktor Öğretim Üyesi, Pamukova Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Eczane Hizmetleri Programı için 1 Doktor Öğretim Üyesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı için 1 Doktor Öğretim Üyesi, Sakarya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1 Doktor Öğretim Üyesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için 1 Doktor Öğretim Üyesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Program için 1 Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

BÖLÜMLERİNE GÖRE ALINACAK ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ SAYILARI

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı 1 Öğretim Örevlisi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 1 Öğretim Örevlisi alınacak.

Yapılan ilanda şu ifadeler yer aldı;

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1-Doçent kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdan Sureti, Doçentlik belgesi, Öğrenim Belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca yayın listesini, Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 2-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar Başvuru Formuna Özgeçmiş, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti, Öğrenim belgeleri (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi ile birlikte), Yabancı Dil Belgesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini ekleyerek oluşturduğu başvuru dosyası ayrıca Bilimsel çalışma ve yayınlarını (PDF formatında), Özgeçmiş ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerini (word formatında) taşınabilir belleğe aktararak oluşturduğu 4 adet taşınabilir bellek ile birlikte ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. *Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabilir. *Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine,"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin öndeğerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5 'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 4-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. 5-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 6-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. B) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru formu (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 2-Özgeçmiş (https://personel.subu.edu.tr/tr/basvuru-formlari adresinden ulaşılabilir.), 3-2 Adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), 29.04.2020 “ÇARŞAMBA” YALÇIN 3252 “EBYS ” “ÇEŞİTLİ İlanlar” 4 4-ALES ve Yabancı Dil Belgesi, 5-Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), 6-Mezuniyet Belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.), 7-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge, 8-Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 9-Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için), 10-Tecrübe şartı bulanan ilanlarda tecrübe belgesi.

29 Nis 2020 - 04:35 - Gündem

Son bir ayda sakaryayenihaber.com sitesinde 1.126.267 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.