"Kocaali'nin gelişimi için yola çıktık"

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği'nden Şenol Kabaoğlu, derneğin amacını ve yapacaklarını çalışmaları anlattı

+3
Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz haftalarda ilk kongresini yapan Kocaali 20/20 Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Şenol Kabaoğlu, Derneğin kuruluş amacı, bugünü, gelecekteki vizyon ve misyonunu Gazetemize anlattı.

Sayın Şenol KABAOĞLU sizi tanıyabilir miyiz?

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, sekreteri ve basın halkla ilişkiler genel koordinatörüyüm.

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği hakkında bilgi verir misiniz?

İçinde yaşadığımız toplum ve çevrenin bize yüklediği sorumlulukların çok farkında olarak neler yapabileceğimizi düşünürken bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu hissettik. Kendini Kocaalili hisseden herkesin kendini özgürce ifade edip, içinde yer alacağı, kapsayıcı ve geniş katılımlı bir platformun ilçemizin sorunlarının çözümüne katkı sunacağı inancıyla derneğimizi kurduk.

Bu sorunun cevabı olan yapacaklarımız için kısa ve uzun vadeli planlar yaparak yola çıktık. Hayallerimizi gerçekleştirmek için kendini Kocaalili hisseden her kesimin temsilcilerini bu çatı altında buluşturmak için yoğun çaba harcayacağız.

Kocaali ilçe ve mahallelerinin (Köylerinin) Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Spor, Eğitim, Turizm, Çevre, alanlarında koruma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği kişilerin, bir zümrenin, siyasi hareketlerin, kuruluşların değil kendini Kocaalili hisseden ve içinde yaşadığı toplum ve çevrenin geleceğine katkı sunmak isteyen herkesin derneği olma ülküsünü taşımaktadır.

Kocaali’nin geleceği için vizyon ve misyonumuz çerçevesinde bize katkı sunacağına inandığımız kendini Kocaalili hisseden her türlü siyasi kuruluş, zümre ve hareketle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Çünkü farklı kesim ve fikirlerin bir araya gelip işbirliği yapıp ORTAK AKLI inşaa edemeyeceği platformların başarı şansı olamayacağını geçmiş deneyimlerimize dayanarak çok iyi biliyoruz.

Dernek olarak amacınızı ve kuruluş felsefenizi bize açıklar mısınız?

Kocaali, Sakarya ilinin kuzeyinde; iki büyük metropol İstanbul ve Ankara’nın orta yerinde ekonomik ve turizm alanında öne çıkmaya başlayan içten ve dıştan gelişim ivmesi yakalamış bir değer olarak yıldızı parlayan bir ilçedir. Ortaya çıkan durum uzun vadeli bir plan çevresinde bu gelişimi sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için zorunluluk ortaya çıkarmaktadır.

Kocaali’yi yönetenler, sivil toplum örgütleri, girişimciler, kanaat önderleri bu durumun en önemli aktörleridir ve gerektiğinde bunlara destek vermek bizim en önemli görevimizdir.

Bu topluluklara destek vermek işini kolaylaştırmak, organize hareket etmelerini sağlamak, ortak aklı bir araya getirmek gerektiğinde sivil toplum örgütü duyarlılığı ile ihtiyaç olan konuda farkındalık yaratmak, toplum vicdanının sesi olmak, inisiyatif kullanmak dernek felsefemizin en önemli düsturudur.

Kocaali’yi hak ettiği yere taşıyacak ve geniş çevrelere tanıtacak vizyon geliştirmek buna paralel üretilen projelere ve her türlü çabaya destek olmak, tek amacımızdır.

İçinde yaşadığımız toplumun sesi ve vicdanı olarak hareket edeceğimizi ve bu anlayıştan asla taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Kocaali; denizi, eşsiz sahili, el değmemiş çevresi, mesire ve piknik alanları, yaz kış yararlanılabilecek dağ turizm alanları ile adeta bir dinlenme ve tatil beldesi olarak yıldızı parlayan bir yerleşim yeridir. Sahip olduğumuz değer ve güzelliklerin bugüne kadar korunmuş olması ayrıca avantaj bir o kadarda bize sorumluluk yükleyen bir olgudur.

Bunu nasıl başaracağımızı da dernek tüzüğümüzün ilgili maddeleri ile de ele aldık.

a) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak.

b) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek.

c) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

d) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

e) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek.

f) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

ğ) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri oluşturulmasına katkı sağlamak.

h) Süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak.

I) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, çerçevesinde bilgi edinme, bilgi verme katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

i) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

j) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri nelerdir?

1- Derneğimizin kuruluş felsefesi ve tüzükte belirtilen kurallar doğrultusunda ekonomik, sosyal, hukuksal, ve kültürel gelişimde ORTAK AKLI inşaa etme, çevre ve doğanın korunmasını sağlama, turizmin gelişmesinde alt yapı çalışmalarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İlçemizin ekonomik faaliyet temellerini oluşturan yapıları aşağıdaki şekilde görüyoruz

a) Eğitim

b) Tarım

c) Bacasız sanayi

d) Spor tesisleri ve kamp alanları

e) Orman varlığımızın korunması

e) Bitki florası ve sahip olduğumuz endemik bitkilerin korunması başlıca önceliğimizdir.

Kültürel alanlarda ne gibi planlarınız var?

Bilmeyenler için söylemekte fayda var. Kocaali Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra yerleşik nüfusun yanında Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Karadeniz Bölgesinden aldığı göçler sonucunda farklı kültürlerin bir araya geldiği bir Kültür Mozaiği olan bir ilçe olarak ortaya çıkmıştır. Bu göçler ilçemizde sosyal, kültürel, etnoğrafik öğeler bakımından birikim olarak görülmekte yemeklerimize, giyimimize, düğünlerimize, folklorumuza çeşitlilik getirerek yaşamın her alanında etkisini gösterip adeta itici gücümüz olacak bir dinamik olarak varlığını sürdürmektedir.

Bu alanda neler yapılacağı da derneğimiz tüzüğünde yer almıştır.

a) Kocaali’de bulunan unutulmaya yüz tutmuş farklı kültür ögelerinin canlandırılması sanatsal farklılıklarının desteklenerek gelişmesi sağlamak istiyoruz.

b) İlçemizde geçmişten bugüne kadar yerleşmiş yaşamış ilçemizde bugün bulunmayan toplulukların ve halen yaşamakta olan toplulukların sosyal kültürel ekonomik etnografik miraslarına ait tüm ögelerin araştırılmasını gün yüzüne çıkarılıp sahip çıkılması ile ilgili çalışmalar planlıyoruz.

c) İlçemizde yaşayan insan topluluklarının farklı kültürel özelliklerinden kaynaklanan folklorik öğelerin araştırılması bu ögelerin bir araya getirilerek sentez oluşturulması için eğitim çalışmaları yapmayı düşünüyoruz.

d) İlçemize ekonomik kimlik kazandırması açısından yöresel ürünlerin kategorilerinin oluşturulmasına ve marka haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla ticari atölyeler, kurulmasını ve üretimini sağlamak veya öncülük etmek. Bu işletmelerin yaşatılması için gereken süre ve kaynağın sağlanması konusunda etkin rol oynamak istiyoruz.

e) İlçemizin kültürel ve etnoğrafik ögeleri ve bunun yanında insanlığın geleceğine örnek olması açısından korunması gereken diğer kültürel ve etnoğrafik ögelerden yer verilecek olan bir müze kurulması için çalışacağız.

Eğitim alanın da çeşitli planlarınız olduğunu biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz?

İlçemizin göç vermesindeki en temel neden olarak görülen eğitim ihtiyacında eksikliklerin giderilmesi, eğitimin tüm yönleriyle ele alınması, üst ve paydaş kuruluşlarla işbirliği yapılarak geliştirilmesi, kalitelendirilmesi için çaba sarf edilmesi birinci önceliğimizdir.

İlçemize kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu bu anlamda bize sorumluluklar yüklemektedir ve ilk önceliğimiz bu alandadır.

Şunu da belirtmek isteriz ki Kocaali’ye kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu bizim ana felsefemiz olan farklı kesimlerin bir araya gelerek ortak akıl etrafında kenetlenip bir başarı hikayesi ortaya koymasına en güzel örnektir.

Bu vesile ile bu projenin hayata geçirilmesinde geçmişten bugüne emeği geçen Kocaali Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Çatısı altında görev yapan, kurucu başkan ve yöneticilerine bu güne kadar görev alan her yöneticiye, bu yolculukta yardımcı olan ve katkı sunanlara ayrıca derneğimize maddi manevi katkı sunan Kocaali halkına bu günkü Başkan ve Yöneticilerine emekleri için ayrıca teşekkür ederiz.

Bu ‘’Kocaali 20/20 Gelişim Derneği’’nin fikir babası olan ve tüm süreç boyunca maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Derneğimizin başkanı ve Kocaali Belediyesi Meclis Üyesi Turan Kalfa beyefendiye teşekkürlerimizi borç biliriz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kocaali Denizcilik meslek Yüksek Okulu’nun açılmasında ve 2020 – 2021 Akademik yılında öğrenci alabilecek duruma gelmesinde var gücü ile çalışan ; Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK hocamıza, Yüksekokul Müdürümüz Doç.Dr. Nuri AKKAŞ beyefendiye ve teşekkürlerimizi borç biliriz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu hakkında Okul Müdürü Doç. Dr Nuri AKKAŞ’ın verdiği bilgiye göre üç program yer alacaktır

Bunlar sırasıyla

1. Deniz Ulaştırma ve İşletme

2. Gemi İnşaatı Programı

3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümleridir.

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği olarak olarak bu eğitim projesine nasıl katkı sunabilecek olduğumuzu düşündük ve ilk etapta aşağıda belirtilen konularda mutabakat sağlayarak harekete geçtik.

1. Öğretim üyeleri için konut ihtiyacı için gerekli çalışmalar yapılarak derneğimizin öncülüğünde gerekli tahsisler yapılmıştır.

2. İlk etapta okulun ihtiyacı olan 4 adet filika satın alınarak okul emrine verilmek üzere hazır bekletilmektedir.

3. 0kulumuza kayıt olacak öğrencilerimizden ekonomik durumları iyi olmayanların % 25’ine derneğimiz sağlayacağı imkanlar ile ihtiyaçlarının karşılanması adına burs verilecektir.

4. Ayrıca Meslek Yüksek Okulumuzun uygulama alanları için ihtiyaç duyacağı araç gereçler ve makine parkları içinde derneğimiz tedarik çalışması yapacaktır.

Kocaali'de bulunan diğer eğitim kurumları konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

İlk etapta enerjimizi Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’na vermiş bulunuyoruz.

İlerleyen zamanlarda ilgililerle yapacağımız istişareler neticesinde bir fizibilite çalışması yaparak Kocaali ilçesinde bulunan her okul ve eğitim kademesi için neler yapılması konusunda bilgi sahibi olmak için çalışma yapacağız. Sonraki süreçte üretilen her projeye destek olup katkı sunacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Bu alanda gerek görüldüğünde kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

İlimiz yöneticileri ve Kocaali halkından beklentileriniz nelerdir?.

Bundan sonraki süreçte Kocaalimize desteklerini esirgemeyeceklerine cani gönülden inandığımız

İlimiz Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım beyefendiye

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce beyefendiye

Kocaali kaymakamımız Dr. Emre Nebioğlu beyefendiye

Kocaali Belediye Başkanımız Ahmet Acar beyefendiye

İlçemize yapılacak hizmetler ve buna katkı sunmak amacı taşıyan derneğimize her konuda destek ve yardımcı olacaklarına inancımızın tam olduğunu buradan belirtmek istiyoruz.

Ayrıca kendini Kocaalili hisseden ve Kocaali’nin gelişimine katkı sunmak isteyen her kesimden halkımızı derneğimiz çatısı altına buluşmaya ve üye olmaya çağırıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda ilk kongresini yapan Kocaali 20/20 Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Şenol Kabaoğlu, Derneğin kuruluş amacı, bugünü, gelecekteki vizyon ve misyonunu Gazetemize anlattı.

Sayın Şenol KABAOĞLU sizi tanıyabilir miyiz?

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, sekreteri ve basın halkla ilişkiler genel koordinatörüyüm.

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği hakkında bilgi verir misiniz?

İçinde yaşadığımız toplum ve çevrenin bize yüklediği sorumlulukların çok farkında olarak neler yapabileceğimizi düşünürken bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu hissettik. Kendini Kocaalili hisseden herkesin kendini özgürce ifade edip, içinde yer alacağı, kapsayıcı ve geniş katılımlı bir platformun ilçemizin sorunlarının çözümüne katkı sunacağı inancıyla derneğimizi kurduk.

Bu sorunun cevabı olan yapacaklarımız için kısa ve uzun vadeli planlar yaparak yola çıktık. Hayallerimizi gerçekleştirmek için kendini Kocaalili hisseden her kesimin temsilcilerini bu çatı altında buluşturmak için yoğun çaba harcayacağız.

Kocaali ilçe ve mahallelerinin (Köylerinin) Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Spor, Eğitim, Turizm, Çevre, alanlarında koruma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği kişilerin, bir zümrenin, siyasi hareketlerin, kuruluşların değil kendini Kocaalili hisseden ve içinde yaşadığı toplum ve çevrenin geleceğine katkı sunmak isteyen herkesin derneği olma ülküsünü taşımaktadır.

Kocaali’nin geleceği için vizyon ve misyonumuz çerçevesinde bize katkı sunacağına inandığımız kendini Kocaalili hisseden her türlü siyasi kuruluş, zümre ve hareketle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Çünkü farklı kesim ve fikirlerin bir araya gelip işbirliği yapıp ORTAK AKLI inşaa edemeyeceği platformların başarı şansı olamayacağını geçmiş deneyimlerimize dayanarak çok iyi biliyoruz.

Dernek olarak amacınızı ve kuruluş felsefenizi bize açıklar mısınız?

Kocaali, Sakarya ilinin kuzeyinde; iki büyük metropol İstanbul ve Ankara’nın orta yerinde ekonomik ve turizm alanında öne çıkmaya başlayan içten ve dıştan gelişim ivmesi yakalamış bir değer olarak yıldızı parlayan bir ilçedir. Ortaya çıkan durum uzun vadeli bir plan çevresinde bu gelişimi sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için zorunluluk ortaya çıkarmaktadır.

Kocaali’yi yönetenler, sivil toplum örgütleri, girişimciler, kanaat önderleri bu durumun en önemli aktörleridir ve gerektiğinde bunlara destek vermek bizim en önemli görevimizdir.

Bu topluluklara destek vermek işini kolaylaştırmak, organize hareket etmelerini sağlamak, ortak aklı bir araya getirmek gerektiğinde sivil toplum örgütü duyarlılığı ile ihtiyaç olan konuda farkındalık yaratmak, toplum vicdanının sesi olmak, inisiyatif kullanmak dernek felsefemizin en önemli düsturudur.

Kocaali’yi hak ettiği yere taşıyacak ve geniş çevrelere tanıtacak vizyon geliştirmek buna paralel üretilen projelere ve her türlü çabaya destek olmak, tek amacımızdır.

İçinde yaşadığımız toplumun sesi ve vicdanı olarak hareket edeceğimizi ve bu anlayıştan asla taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Kocaali; denizi, eşsiz sahili, el değmemiş çevresi, mesire ve piknik alanları, yaz kış yararlanılabilecek dağ turizm alanları ile adeta bir dinlenme ve tatil beldesi olarak yıldızı parlayan bir yerleşim yeridir. Sahip olduğumuz değer ve güzelliklerin bugüne kadar korunmuş olması ayrıca avantaj bir o kadarda bize sorumluluk yükleyen bir olgudur.

Bunu nasıl başaracağımızı da dernek tüzüğümüzün ilgili maddeleri ile de ele aldık.

a) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak.

b) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek.

c) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

d) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

e) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek.

f) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

ğ) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri oluşturulmasına katkı sağlamak.

h) Süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak.

I) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, çerçevesinde bilgi edinme, bilgi verme katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

i) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

j) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri nelerdir?

1- Derneğimizin kuruluş felsefesi ve tüzükte belirtilen kurallar doğrultusunda ekonomik, sosyal, hukuksal, ve kültürel gelişimde ORTAK AKLI inşaa etme, çevre ve doğanın korunmasını sağlama, turizmin gelişmesinde alt yapı çalışmalarının oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İlçemizin ekonomik faaliyet temellerini oluşturan yapıları aşağıdaki şekilde görüyoruz

a) Eğitim

b) Tarım

c) Bacasız sanayi

d) Spor tesisleri ve kamp alanları

e) Orman varlığımızın korunması

e) Bitki florası ve sahip olduğumuz endemik bitkilerin korunması başlıca önceliğimizdir.

Kültürel alanlarda ne gibi planlarınız var?

Bilmeyenler için söylemekte fayda var. Kocaali Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra yerleşik nüfusun yanında Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Karadeniz Bölgesinden aldığı göçler sonucunda farklı kültürlerin bir araya geldiği bir Kültür Mozaiği olan bir ilçe olarak ortaya çıkmıştır. Bu göçler ilçemizde sosyal, kültürel, etnoğrafik öğeler bakımından birikim olarak görülmekte yemeklerimize, giyimimize, düğünlerimize, folklorumuza çeşitlilik getirerek yaşamın her alanında etkisini gösterip adeta itici gücümüz olacak bir dinamik olarak varlığını sürdürmektedir.

Bu alanda neler yapılacağı da derneğimiz tüzüğünde yer almıştır.

a) Kocaali’de bulunan unutulmaya yüz tutmuş farklı kültür ögelerinin canlandırılması sanatsal farklılıklarının desteklenerek gelişmesi sağlamak istiyoruz.

b) İlçemizde geçmişten bugüne kadar yerleşmiş yaşamış ilçemizde bugün bulunmayan toplulukların ve halen yaşamakta olan toplulukların sosyal kültürel ekonomik etnografik miraslarına ait tüm ögelerin araştırılmasını gün yüzüne çıkarılıp sahip çıkılması ile ilgili çalışmalar planlıyoruz.

c) İlçemizde yaşayan insan topluluklarının farklı kültürel özelliklerinden kaynaklanan folklorik öğelerin araştırılması bu ögelerin bir araya getirilerek sentez oluşturulması için eğitim çalışmaları yapmayı düşünüyoruz.

d) İlçemize ekonomik kimlik kazandırması açısından yöresel ürünlerin kategorilerinin oluşturulmasına ve marka haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla ticari atölyeler, kurulmasını ve üretimini sağlamak veya öncülük etmek. Bu işletmelerin yaşatılması için gereken süre ve kaynağın sağlanması konusunda etkin rol oynamak istiyoruz.

e) İlçemizin kültürel ve etnoğrafik ögeleri ve bunun yanında insanlığın geleceğine örnek olması açısından korunması gereken diğer kültürel ve etnoğrafik ögelerden yer verilecek olan bir müze kurulması için çalışacağız.

Eğitim alanın da çeşitli planlarınız olduğunu biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz?

İlçemizin göç vermesindeki en temel neden olarak görülen eğitim ihtiyacında eksikliklerin giderilmesi, eğitimin tüm yönleriyle ele alınması, üst ve paydaş kuruluşlarla işbirliği yapılarak geliştirilmesi, kalitelendirilmesi için çaba sarf edilmesi birinci önceliğimizdir.

İlçemize kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu bu anlamda bize sorumluluklar yüklemektedir ve ilk önceliğimiz bu alandadır.

Şunu da belirtmek isteriz ki Kocaali’ye kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu bizim ana felsefemiz olan farklı kesimlerin bir araya gelerek ortak akıl etrafında kenetlenip bir başarı hikayesi ortaya koymasına en güzel örnektir.

Bu vesile ile bu projenin hayata geçirilmesinde geçmişten bugüne emeği geçen Kocaali Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği Çatısı altında görev yapan, kurucu başkan ve yöneticilerine bu güne kadar görev alan her yöneticiye, bu yolculukta yardımcı olan ve katkı sunanlara ayrıca derneğimize maddi manevi katkı sunan Kocaali halkına bu günkü Başkan ve Yöneticilerine emekleri için ayrıca teşekkür ederiz.

Bu ‘’Kocaali 20/20 Gelişim Derneği’’nin fikir babası olan ve tüm süreç boyunca maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Derneğimizin başkanı ve Kocaali Belediyesi Meclis Üyesi Turan Kalfa beyefendiye teşekkürlerimizi borç biliriz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kocaali Denizcilik meslek Yüksek Okulu’nun açılmasında ve 2020 – 2021 Akademik yılında öğrenci alabilecek duruma gelmesinde var gücü ile çalışan ; Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK hocamıza, Yüksekokul Müdürümüz Doç.Dr. Nuri AKKAŞ beyefendiye ve teşekkürlerimizi borç biliriz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu hakkında Okul Müdürü Doç. Dr Nuri AKKAŞ’ın verdiği bilgiye göre üç program yer alacaktır

Bunlar sırasıyla

1. Deniz Ulaştırma ve İşletme

2. Gemi İnşaatı Programı

3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümleridir.

Kocaali 20/20 Gelişim Derneği olarak olarak bu eğitim projesine nasıl katkı sunabilecek olduğumuzu düşündük ve ilk etapta aşağıda belirtilen konularda mutabakat sağlayarak harekete geçtik.

1. Öğretim üyeleri için konut ihtiyacı için gerekli çalışmalar yapılarak derneğimizin öncülüğünde gerekli tahsisler yapılmıştır.

2. İlk etapta okulun ihtiyacı olan 4 adet filika satın alınarak okul emrine verilmek üzere hazır bekletilmektedir.

3. 0kulumuza kayıt olacak öğrencilerimizden ekonomik durumları iyi olmayanların % 25’ine derneğimiz sağlayacağı imkanlar ile ihtiyaçlarının karşılanması adına burs verilecektir.

4. Ayrıca Meslek Yüksek Okulumuzun uygulama alanları için ihtiyaç duyacağı araç gereçler ve makine parkları içinde derneğimiz tedarik çalışması yapacaktır.

Kocaali'de bulunan diğer eğitim kurumları konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

İlk etapta enerjimizi Kocaali Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’na vermiş bulunuyoruz.

İlerleyen zamanlarda ilgililerle yapacağımız istişareler neticesinde bir fizibilite çalışması yaparak Kocaali ilçesinde bulunan her okul ve eğitim kademesi için neler yapılması konusunda bilgi sahibi olmak için çalışma yapacağız. Sonraki süreçte üretilen her projeye destek olup katkı sunacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Bu alanda gerek görüldüğünde kamuoyu ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

İlimiz yöneticileri ve Kocaali halkından beklentileriniz nelerdir?.

Bundan sonraki süreçte Kocaalimize desteklerini esirgemeyeceklerine cani gönülden inandığımız

İlimiz Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım beyefendiye

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce beyefendiye

Kocaali kaymakamımız Dr. Emre Nebioğlu beyefendiye

Kocaali Belediye Başkanımız Ahmet Acar beyefendiye

İlçemize yapılacak hizmetler ve buna katkı sunmak amacı taşıyan derneğimize her konuda destek ve yardımcı olacaklarına inancımızın tam olduğunu buradan belirtmek istiyoruz.

Ayrıca kendini Kocaalili hisseden ve Kocaali’nin gelişimine katkı sunmak isteyen her kesimden halkımızı derneğimiz çatısı altına buluşmaya ve üye olmaya çağırıyoruz.

#

13 Tem 2020 - 15:38 - Gündem --- Okunma

Son bir ayda sakaryayenihaber.com sitesinde 1.630.891 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

02

Ali çatalbaş - Kocaali ve bağlı mahallelerinde yaşayan ilçe insanı mızın duygu ve düşüncelerinde hayallerini gerçekleştirebileceği bir dernek olduğuna inanıyorum vedesteklenmesi gerekir. Yılların eksikliğiydi akıl hocalarına teşekkürler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Temmuz 15:38
01

İsmail yanbul - Yaklaşık 50 yıldır uzakta bulunduğum doğduğum güzel ilçe m selam olsun kurulan dernek hayırlı olsun inşAllah başlangıç amaçları idealleri tek tek gerçek olur biz kocaaliler'de Derneğe üye olarak ve maddi manevi destek olarak ve maddi manevi destek olarak Elimizi taşın altına koyarak bu derneğe vücut verenlere yardımcı olmalıyız tekrar hayırlı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Temmuz 15:38