Fazlı Köksal'ın kaleminden tarihte bugün: 23 Nisan

Fazlı Köksal; tarihte bugün köşesinde 23 Nisan günü yaşanan dikkat çeken olaylardan notlar ve 23 Nisan'ın Milli Hâkimiyet Bayramından  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dönüşmesini anlattı

23/04/1453 Bizans Barış anlaşması yapmak için Fatih’e müracaat etti..

23/04/1564 İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare doğdu

23/04/1920 TBMMAnkara’da açıldı

23/04/1924 Lozan ikinci oturum görüşmeleri başladı.

23/04/1929 İlk defa 23 Nisan günü, Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23/04/1929 Türk Ocakları Merkez binası açıldı

23/04/1948 II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi, törenle halka açıldı.

23/04/1961 İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi binası müze haline getirildi.

23/04/1961 Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.

23/04/1981 Milli Güvenlik Konseyi, eski Gümrük Ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divan'a sevkine karar verdi.

23/04/1982 TRT Renkli yayına başladı

23/04/1986 Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen, yabancıların Türkiye'de mülk edinmesine olanak sağlayan yasa, 1986 yılında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

23/04/1988 Trablusşam'da bir pazar yerine, patlayıcı yüklü bir kamyon infilak etti. 66 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

23/04/1995 Irak Türkmen Cephesi kuruldu..

23/04/2005 Şair ve yazar Sunay Akın'ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi açıldı.

23 Nisan

Milli Hâkimiyet Bayramından

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına

19 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın olağanüstü yetkiler taşıyacak bir meclisin Ankara'da toplanacağını ilan etmesinden sonra yurdun her yerinde Müdafaa-yı Hukuk cemiyetleri tarafından vekillerin seçimini yapıldı. 22 Nisan 1920'de yapılan çağrıyla Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 günü toplandı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile Milli Hâkimiyet kavramı konuşulmaya başlanmış fakat Kurtuluş Savaşı sürecinin darbe almaması için “Cumhuriyet” gündeme getirilmemişti. Hükümetin adına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” denmekle yetinilmişti…

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun 2 Mayıs 1921 ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) 23 Nisan 1923’te gelir temin etmek amacıyla millî bayram için pullar bastırarak sattı. 23 Nisan 1924’te Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde “Bu gün Yavruların Rozet Bayramıdır” ibaresi yer aldı. 23 Nisan 1926’da da yine aynı gazetede “23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür” başlıklı bir yazı kaleme alındı. Nihayet 23 Nisan 1927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti o günü “Çocuk Bayramı” olarak duyurmuştur:

23 Nisan’ın çocuk bayramı olma konusunda bir kanun olmamasına rağmen, 1927 yılının 23 Nisanından sonra; her 23 Nisan yalnızca “Millî Hâkimiyet Bayramı” olarak değil “Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı” olarak da kutlanacaktır..

1929’da çocuklara ilgi daha da artmış ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası “çocuk haftası” olarak kutlanmıştır.

27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 23 Nisanın kanuni ismi Ulusal Egemenlik Bayramı" olmasına rağmen fiiliyatta 23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlana gelmiştir.

23 Nisan kutlamalarına 1975 ve müteakip yıllarda TRT de etkin olarak katılmış ve 23 Nisanı takip eden bir hafta süresince çocuk programları yayımlamıştır. 1978’de Meclis Başkanlığı’nın izniyle meclisteki törenlere çocukların da katılması sağlandı. 1979’da bu uygulama Ankara ilkokullarından gelen çocuklarla düzenli olarak başlatıldı, 1980’de de bütün illerden gelen çocuklarla “Çocuk Parlamentosu” oluşturuldu. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya kondu.

1981 yılında da Milli Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını vermiştir.

Sakarya Yenihaber

23/04/1453 Bizans Barış anlaşması yapmak için Fatih’e müracaat etti..

23/04/1564 İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare doğdu

23/04/1920 TBMMAnkara’da açıldı

23/04/1924 Lozan ikinci oturum görüşmeleri başladı.

23/04/1929 İlk defa 23 Nisan günü, Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23/04/1929 Türk Ocakları Merkez binası açıldı

23/04/1948 II. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi, törenle halka açıldı.

23/04/1961 İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi binası müze haline getirildi.

23/04/1961 Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.

23/04/1981 Milli Güvenlik Konseyi, eski Gümrük Ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divan'a sevkine karar verdi.

23/04/1982 TRT Renkli yayına başladı

23/04/1986 Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen, yabancıların Türkiye'de mülk edinmesine olanak sağlayan yasa, 1986 yılında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

23/04/1988 Trablusşam'da bir pazar yerine, patlayıcı yüklü bir kamyon infilak etti. 66 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

23/04/1995 Irak Türkmen Cephesi kuruldu..

23/04/2005 Şair ve yazar Sunay Akın'ın kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi açıldı.

23 Nisan

Milli Hâkimiyet Bayramından

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına

19 Mart 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın olağanüstü yetkiler taşıyacak bir meclisin Ankara'da toplanacağını ilan etmesinden sonra yurdun her yerinde Müdafaa-yı Hukuk cemiyetleri tarafından vekillerin seçimini yapıldı. 22 Nisan 1920'de yapılan çağrıyla Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 günü toplandı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile Milli Hâkimiyet kavramı konuşulmaya başlanmış fakat Kurtuluş Savaşı sürecinin darbe almaması için “Cumhuriyet” gündeme getirilmemişti. Hükümetin adına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” denmekle yetinilmişti…

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun 2 Mayıs 1921 ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) 23 Nisan 1923’te gelir temin etmek amacıyla millî bayram için pullar bastırarak sattı. 23 Nisan 1924’te Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde “Bu gün Yavruların Rozet Bayramıdır” ibaresi yer aldı. 23 Nisan 1926’da da yine aynı gazetede “23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür” başlıklı bir yazı kaleme alındı. Nihayet 23 Nisan 1927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti o günü “Çocuk Bayramı” olarak duyurmuştur:

23 Nisan’ın çocuk bayramı olma konusunda bir kanun olmamasına rağmen, 1927 yılının 23 Nisanından sonra; her 23 Nisan yalnızca “Millî Hâkimiyet Bayramı” olarak değil “Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı” olarak da kutlanacaktır..

1929’da çocuklara ilgi daha da artmış ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası “çocuk haftası” olarak kutlanmıştır.

27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 23 Nisanın kanuni ismi Ulusal Egemenlik Bayramı" olmasına rağmen fiiliyatta 23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlana gelmiştir.

23 Nisan kutlamalarına 1975 ve müteakip yıllarda TRT de etkin olarak katılmış ve 23 Nisanı takip eden bir hafta süresince çocuk programları yayımlamıştır. 1978’de Meclis Başkanlığı’nın izniyle meclisteki törenlere çocukların da katılması sağlandı. 1979’da bu uygulama Ankara ilkokullarından gelen çocuklarla düzenli olarak başlatıldı, 1980’de de bütün illerden gelen çocuklarla “Çocuk Parlamentosu” oluşturuldu. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya kondu.

1981 yılında da Milli Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını vermiştir.

Sakarya Yenihaber

23 Nis 2020 - 08:49 - Tarihte Bugün --- Okunma

Son bir ayda sakaryayenihaber.com sitesinde 1.474.973 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sakarya Yenihaber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sakarya Yenihaber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Sakarya Yenihaber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sakarya Yenihaber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.