HAK NEDİR BATIL NEDİR

                Allah’ın Rahmeti ve Bereketi Tüm Halkımızın üzerine olsun.

Allah insanları kendisini bilsinler ve ibadet etsinler için yaratmıştır. Öyle ise Allah’ı bilmek için ne yapacağız. Bir insan bir esere bakarak o eseri yapanı tanıyabilir. Gökyüzüne ve yeryüzüne düşünerek baktığımız zaman Allah’ı sıfatlarını görmemiz mümkündür. Allah insanı eşrefi mahlûkat olarak yarattı ve ona bir görev verdi. Neydi bu görev yeryüzünden fesadı kaldırıp hakkı hâkim kılmak. Bu yüzden Cenabı hak dünya hayatını Hak ile batılın mücadele meydanı olarak yaratmıştır. İradeyi cüziye ile insanı iyi ile kötüyü birbirinden ayırmada serbest bırakmıştır. İnsanı hayvanlardan ayıran ve faziletli kılan bazı özellikler vardır. Bunlar

*Doğru ile yanlışı ayırma; bu meziyetten İlimler doğmuştur.

*Faydalı ile zararlıyı ayırma; bu meziyetten Ekonomi doğmuştur.

*Adalet ile zulmü ayırma; bu meziyetten Siyaset doğmuştur.

*Güzel ile çirkini, İyi ile kötüyü ayırma; bu meziyetten de Ahlak ve Sanat doğmuştur.

Peki, hak ne demektir, batıl ne demektir? Bir insan yağmur yağarken şemsiyesini alıp dışarı çıkması doğru bir harekettir. Ama yağmur yağmadığı zaman şemsiyesini alması yanlış bir harekettir. Dolayısıyla Türkçemizde kullanılan doğru ile yanlış kelimeleri şarta bağlı olarak isabetli olan şey, ya da isabetli olmayan şey manasındadır. Hâlbuki iki kere iki dört eder dediğimizde yağmur yağmasa da dört eder güneş açsa da dört eder. İşte şarta bağlı olmaksızın mutlak olarak her şart altında doğru olan şeye HAK denir. Bunun tersi olarak bir insan iki kere iki üç eder derse bu yağmur yağsa da yanlıştır Güneş açsa da yanlıştır. Bir hafta sonrada yanlıştır. Binyıl sonrada yanlıştır. Her şart altında yanlış olan şeye BATIL denir.

Âdem A.s dan beri Hak ve batıl mücadelesi çeşitli şartlar altında devam etmektedir.

Müslümanların ilk ve temel vazifesi Hak batıl mücadelesinde hakkı hâkim kılmak için mücadele etmesidir. Bu ibadete Cihat ibadeti diyoruz. Cihat ibadeti nedir dersek Hakkın hâkim olması, tüm insanlığın huzur ve hürriyete kavuşması için, bütün gücümüzle, hiçbir dünyevi karşılık gözetmeden, batıla karşı Hak ve Adaleti hâkim kılmak için çalışmaktır. Cihat ibadeti her zaman her şartta yapılması gereken bir ibadettir. Kur anda en çok emredilen bir ibadettir. Cihat ibadeti namaz gibi zamana bağlı bir ibadet değil, her vakitte yapılabilen bir ibadettir. Cihat ibadeti Zekât gibi bir şarta bağlı olan bir ibadet şekli değildir. Zenginin de fakirin de yapabileceği bir ibadet şeklidir. Cihat ibadeti takatimizin sonuna kadar yapılması gereken bir ibadet şeklidir. Bu sebeptendir ki Eyyubel Ensari hazretleri doksan iki yaşında elinde kılıç İstanbul önlerine geldi ve orada şehit oldu. Cihat demek elde kılıç alıp savaşmak değildir. Savaşın karşılığı mukateledir. Bunu da ancak devlet yapar. Bir insan kendi başına ben cihat ediyorum diyerek kafasına göre hareket edemez. Bu cinayet ya da tefrika olur. Cihat ibadeti disiplinli ve organize bir şekilde teşkilatlanarak yapılması gereken bir ibadettir. Müslümanın ilk yapması gereken şeyi nedir dersek, hakkı hâkim kılmak için kurulmuş bir teşkilat var mı bu araştırılır. Varsa buraya tabi olunup çalışılır. Yoksa böyle bir teşkilat kurması o Müslümanlara farz olur. Milli görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan hocamız sık sık teşkilat üyelerine Hak için çalışmamak ile batıl için çalışmak arasında bir fark yoktur derdi. Yine Erbakan Hoca Yapmak zor yıkmak ise kolaydır. Hayat İman ve Cihattır demiştir. Erbakan Hoca Siyaseti Cihat şuuruyla yapan ve bunu ibadet olarak gören bir liderdi. Milli görüş hareketini anlatırken de bu hareket bir Cihat hareketi yani yeryüzüne hakkı ve adaleti hâkim kılma hareketidir, diyerek Milli görüş hareketini tarif etmiştir.  Yine Erbakan hocam dünya Amerika’nın egemenliğine bırakılamaz çünkü batıl her zaman insanlığa zulüm eder bu yüzden dünyanın yönetimi ehli küfre bırakılamaz, bu yüzden çok çalışmalıyız derdi. Allah başımızdan böyle liderleri ve böyle teşkilatları eksik etmesin. Allaha emanet olun. Selam ve dua ile.

YORUM EKLE