Hasar danışmanlık şirketlerinin akıbeti

Türkiye’de her yıl yaşanan yaralanmalı ve ölümlü binlerce kaza sonrası trafik sigortası kapsamında sigorta şirketinden alınacak tazminatlar için ‘Hasar danışmanlık’ adı altında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı bine yaklaşmış durumda.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarla yürütülen bir hukuk devleti olduğuna göre kanunları bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü belirli bir kesimin kurallara uygun yaşayıp diğerlerinin yaşamaması, hukuk düzeninin belirli bir kesim için işleyip öteki için işlememesi söz konusu olamaz. Düzeni bu şekilde işletmeye çalışanlar karşısında, mesleğimin dürüst, saygılı, etik kurallara uyan, vatandaşın haklarını bu kurallar çerçevesine uygulatmaya çalışan mensupları her zaman duracaktır. Kanunlar sadece biz avukatlar ya da bu ülkede yaşayan  düzgün vatandaşlar için değil herkes için var.

Öncelikle Avukatlık Kanunun 35. Maddesinde belirtildiği üzere kanun işlerinde ve hukuki meselelerde danışmanlık hizmeti vermek, gerçek ve tüzel kişilere ait hakları savunmak, dava etmek, adli işlemeleri takip etmek yalnız Baroya kayıtlı avukatların yetkisindedir. Avukatlar Kanunu'nun 35 ve 63. Maddeleri gereğince hukuki hizmet verme yetkisi sadece avukatlara tanınmış bir yetki olduğu halde, hasar ve danışmanlık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri tarafından münhasıran avukatlara ait işlerin temlik alınması ve muvazaalı yöntemlerle alacağın devredilmesi ile yasaya aykırı işlem yapıldığı mahkeme kararlarında yer almaktadır.

Bu şirketlerin işleyişi şu şekilde; Kazada yakını ölen kişiler veya yaralanan vatandaşlardan kapsamlı bir vekaletname alarak onlar adına sigorta tazminatlarını takip ediyorlar. Noterde vekalet verdiğiniz kişiler avukat olmuyor. İş takibi için 20- 30 kişinin adının geçtiği iş takibi için verilen vekaletnamelerden oluyor. Vatandaşlar gittikleri hasar danışmanlık şirketlerinde, özellikle neye imza attıklarını bilmiyorlar, kendileri doğru bilgilendirilmiyorlar, tahsil edilen paranın bir bölümünü de komisyon olarak kesiyorlar. Bazı durumlarda sigorta şirketinden alınan paranın yüzde 50’sinin bu şirketlerce alındığı oluyor. Örneğin  şirket çalışanları sizi kaza sonrası hastanede bile bulup, sizden para almak ne kelime üstüne para da verip, %25 oranlı bir hizmet sözleşmesi imzalıyor ve aynı zamanda %25 oranında da temlikname alıyor ve aynı sözleşmeye 15.000-TL cezai şart koyarak sizin işinizi yürütmekten ziyade ortağınız oluyor. Bu örnekler oldukça fazla. Avukatlar sizin işlemlerinizin takibinde kanunla sıkı sıkıya bağlı ve hukuki ve cezai müeyyidelere tabi iken hasar danışmanlık şirketlerinde bazen işinizi verdikten sonra muhatap bile bulamıyorsunuz. Bu örnekler yaşanan gerçek olayların sadece bir kısmı.

Vatandaşın daha fazla mağdur edilmemesi için Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti veren internet siteleri ile gerçek ve tüzel kişiler aleyhine yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucu, Hasar Danışmanlık Şirketi adı altında faaliyet gösteren şirketin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan “avukata çıkar karşılığında iş getirme” kapsamında aracılık faaliyetinde bulunduğuna hükmedilerek, şirket yetkilisi sanığın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Darısı hukuka uygun davranmayan diğerlerinin başına…

YORUM EKLE

banner22

banner21