İktidar nasıl olmalı

Muktedir olan, iktidar sahibi olandır. Ama iktidar olanlar bu gücü yalnız kendileri için kullanmamalıdır. Tam aksi her kesime karşı adil davranmalı, herkesin hakkını gözetmeli, haksızlıklara meydan vermemelidir.

Çünkü iktidar olanlar, sadece taraftar olanların değil, bazı muhaliflerin de kerhen verdikleri reyleriyle seçildiklerini akıllarından asla çıkarmamalı, uygulamalarında bunu da göz önünde tutarak hareket etmelidir.   

İktidar olanlar muhalefet partilerine aynı mesafeden bakmalı, muhalefeti tahrik edici konuşmalardan uzak durmalı, polemiğe girmemelidir. Muhalefetin yaptıklarını açık yüreklilikle dillendirmeli ama sadece oy alabilmek için asla konuşmamalıdır.

Zira muktedir olanlar her kesime hizmet vermek mecburiyetindedir. Bu konuda taraf tutmaktan uzak durmalı, mutlaka hakka, hukuka riayet etmelidir. Ülkenin gelişmesi için kanuni düzenlemeler yapmalı ama yandaş kayırmacılığından uzak durmalıdır.

Muhalefetin sesine, her meselede olmasa bile, kulak vermeli, faydalı olan taleplerini göz önünde bulundurmalıdır. O zaman TBMM’nde ve yurdun tabanında ahenkli çalışmalar olur, kavgalar, küfürleşmeler olmaz ve milletin beklentisi olan ortam oluşur.

Bu konuda en büyük görev iktidara düşer. Çünkü iktidar her kesime baba şefkati ile yaklaşmalı, konuşmalarıyla gönül kapılarını açmalıdır.

İktidar kırıcı, ötekileştirici, birliği zedeleyici konuşmalardan mutlaka uzak durmalı, toplumu ajite edici konuşmalar yerine yumuşatıcı konuşmalar yapmalıdır.

Aksi halde ülkede kaosun oluşmasına sebebiyet verilir ki, suçlanan iktidar olur. O zaman tabanda da oy kaybına uğrar, sözü dinlenilmez duruma düşer, o da hiç hoş olmaz. Onun için iktidar tarafsız davranış içinde olmalı ve tabanda makes bulmalıdır.

Adil davranan iktidar, muhalefetin çığırtkanlığının önünü keser, böylece milleti de memnun eder. Aksi halde nadan davranan, sadece kendi yandaşlarını düşünen durumuna düşer ki, millet de bunu onaylamaz. Böylece iktidar oy kaybederek, muhalefete düşer.

Böyle bir durumun oluşmaması için, iktidarın her adımını temkinli atması gerekir. Ama günümüzde gördüğümüz, yapılan uygulamalar, konuşmalar son derece farklıdır. Onun için Meclis’te vuku bulan kavgalar, yersiz sataşmalar Meclis’i arenaya çevirmiş durumdadır.

İktidarın, çoğunluğu sebebiyle, Meclis’e baskı kurmaya çalışması, muhalefeti susturmaya çalışması, geçmişte vuku bulan olayların doğmasına sebebiyet verir ki, bu hal iktidarlar için son derece tehlikelidir.

Onun için;

  1. İktidar her meselede objektif davranmalı, siyasi asabiyet göstermemelidir.
  2. Muhalefet partilerinin isteklerine adilane yaklaşmalı, faydalı olanları desteklemeli, zararlı gördüklerini de lisani münasiple ka’le almamalıdır.
  3. İktidar baba gibi herkese şefkatli, ana gibi kucaklayıcı olmalı, konuşmalarında daima dikkat kesilmelidir.
  4. İktidar doğru olanları dillendirmeli, mugalatadan uzak durmalıdır.
  5. İktidar inandırıcı olmalı ve yapıcı davranmalı, muhalefete de yumuşak mesajlar vermeli, ülkemize yakışanı yapmalıdır.
  6. İktidar yol açıcı olmalı, caddeyi geniş tutmalı, muhalefeti çıkmaz sokağa sürüklememelidir.
  7. İktidar geren olmamalı, yumuşak bir zeminin oluşmasında başı çekmeli, hatta tarafsız bir anlayışla trafik polisi gibi davranmalı, Meclis trafiğini de bu anlayışla düzenlemelidir.
  8. İktidar ‘hep bana’ anlayışından uzak durmalı, adil paylaşıma dikkat etmelidir.
  9. İktidar kucaklayıcı olmalı, muhalefeti de dikkate almalı, icraatlarının hesabını vermeye açık olmalı, yapılanları gizlemeden, net olarak millete deklare etmelidir.
  10. İktidar gizli kapaklı işlerden kaçınmalı, her işini milletin gözü önünde yapmalı, milleti şüphelendirmekten uzak durup, net davranmalıdır.

Hülasa iktidar sadece kendi partililerine göre mesajlar vermemeli, tüm milletin hayrına olanları dillendirilmelidir. Şüpheye sebebiyet verecek açıklamalardan uzak durmalıdır. İktidar her meselede adil ve olgun davranmalı, taşkınlıktan uzak durmalı, ehliyete önem vermeli, hak edene hakkını vermelidir.

Nitekim Peygamberimiz; “Benden sonra birtakım idareciler ki,

- Gittiğim yoldan gitmezler,

- Sünnetime tabi olmazlar,

- Kim onları tasdik ederse onlar benden değil, ben de onlardan değilim” buyurmaktadır.       

Rahman ve Rahim,

Kadir ve Muktedir,

Gaffar ve Settar olan Allah’a emanet olunuz.                                          

Selam doğru yola uyanlara olsun. (Taha/47). Beylerbeyi – 04.01.2021

Not: Nasipse haftaya ‘Yöneticilere Nasihatname’ konusunu yazacağız inşallah.

YORUM EKLE