Milli Emlak'tan satılık ve kiralık arsalar

Kaynarca Milli Emlak Şefliği, ilçedeki bir arsanın satışı, iki arsanın da kiralanması için ihaleye çıkıyor 

Milli Emlak'tan satılık ve kiralık arsalar

Kaynarca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, bazı arsaların satış ve kiralanması için ihaleye çıkıyor. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan ilana göre üzerinde meşelik bulunan tarım alanı satılacak. 
Topçu Mahallesi'nde bulunan 763 metrekare büyüklüğündeki arsanın tahmini satış bedeli 15 bin 800 lira olarak belirlendi. 

İKİ ARSA DA KİRALANIYOR 
Milli Emlak Şefliği'nin ilanına göre iki arsa da tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 5 yıllığına kiralanacak. 

Bu arsalardan Şeyhtımarı Mahallesi'nde olanın toplam büyüklüğü 6 bin 360 metrekare. Söz konusu arsanın 5 bin 460 metrekarelik bölümü 5 yıllığına kiralanacak. İlk yıl için tahmini kira bedeli, bin 475 lira olarak belirlendi. 

Kiraya verilecek olan ikinci arsa ise Karamanlar Mahallesinde bulunuyor. 5 bin 405 metrekare büyüklüğündeki arsanın ilk yıl için tahmini kira bedeli ise bin 380 lira olarak belirlendi. 

Satış ve kiralama ihaleleri, 17 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.


İHALEYE KATILMAK İÇİN ŞARTLAR: 
1) Yukarıdaki tablolarda yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kira ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” şartnamelerinde belirtilen hususlar dahilinde hizalarındaki tarih ve saatte Kaynarca Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak ihale komisyonunca, Kaynarca Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihalesine katılmak istedikleri ihalelerin yukarıda belirtilen ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı yatırmış olmaları ve ihale saatinde İhale Komisyonuna teslim etmeleri;
-Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 3) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması, 
-Tebligat için Türkiye’de yazılı adres göstermeleri veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri,
-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini ibraz etmeleri, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) Kiraya verilecek taşınmazların yıllık kira bedelleri peşin olarak ödenebileceği gibi, kira bedelinin ¼’ü peşin kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilecektir. Ayrıca vergi, resim, harç, kesin teminat vb. ödemeler kiracı tarafından karşılanacaktır.
5) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kaynarca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır. İstenilen evrakların yukarıda belirtilen saate kadar İdareye verilmemesi halinde ihalenin başlamasına veya katılınmasına itiraz edilemez.
6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale ilanları veya metni //www.milliemlak.gov.tr ve //sakarya.csb.gov.tr/ adreslerinden de görülebilir. Adres: Orta Mahalle, Hükümet Konağı Cad. Kaynarca / Sakarya
 Telefon : (264) 871 30 10 

Sakarya Yenihaber

banner3
YORUM EKLE