İnsan nasıl özgür olur?

       Söze şöyle başlamalıyım: Hakkıyla kul olmayan köle olur. Ancak bizim yaşadığımız coğrafyada ilginç bir durum var. Allah’a kulluk iddiasında bulunanların çoğu köleleşmiş durumda, acı ama gerçek bu. İnsanın kendi(özü) olmasıdır bir bakıma özgürlük yani ne için yaratıldı ise onu anlamalı ve yapmalıdır insan, gayrısı yalan.

       Kul olmak insanın kendini israf etmemesidir veya insanı israf etmemektir yetiştiren ve yönlendirenler(öğretmen, siyasetçi ve toplum önderleri) tarafından.

İnsan kendini nasıl israf eder?

*Dünyevileşerek yani her şeyin bu dünyada olup bittiği zannıyla hareket ederek,

*Ayrıntılara takılarak çünkü şeytan ayrıntıda gizlidir,

*Asli hedefe varmak için kullanılacak araçları amaç haline getirerek veya asli amaçları, ulvi gayeleri kendi menfaatleri için alet ederek,

*Kendine verilen bilgileri yanlış-kötü işlerde kullanarak.

İnsan nasıl israf edilir?

*Kötü eğitim ve öğretimle amaçsız, idealsiz, misyonsuz ve vizyonsuz yetiştirilerek,

*Yetenekleri köreltilerek yani (özellikle ebeveynler tarafından) istemedikleri ve yapmaya yetenekleri olmayan mesleklere yöneltilerek,

*Çeşitli oyunlarla (özellikle seyirlik oyunlara abartılı bağlanmaya sebep olacak şekilde) oyalanarak,

*İyiye, doğruya, güzele ve nihai anlamdaki faydalıya karşı duyarsızlaştırılarak,

*Yönetenlerin yönettiklerine (hukuki ve ekonomik anlamda) adaletle davranmayarak,

*İnsanın yaratılış özelliklerine uymayan sapkınlıkları normalleştirerek,

*İnsanın zihnini klişe ve ezberlerle doldurarak,

*İnsanları kendi yetenekleri doğrultusunda yetiştirmeyerek, israf ediliyor.

Sonuç olarak şunları söyleyerek bitirelim:

       Danışmadan ve araştırmadan devlet ve millet hakkında yanlış tercihler yapan politikacılar müsriftir ki devleti ve milleti israf eder yani devletin ve milletin geleceğini ipotek altına alırlar. Değişime açık olmayan Müslüman ve bunu anlatmayan-anlatamayan âlimler müsriftir. Değişimi İslam’ın asli unsurlarını değiştirmek zanneden akıl fukaraları ise en büyük müsriflerdir.

       Kim, Rahmân’ın Zikri (zikri olan Kur’an’ı ve etrafındaki diğer ayetleri) görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur(Zuhruf Suresi-36)

YORUM EKLE