Kent Konseyleri neden kurulmuyor?

31 Mart yerel seçimlerinden 2 ay kadar geçtikten sonra “Kent Konseylerine ne oldu?” başlığıyla bir yazı yazmıştım.

2006 yılında yayınlanan yönetmelik gereği yerel seçimlerin ardından 3 ay içinde kent konseyi genel kurulunun belediye başkanı tarafından toplanması gerekir.

31 Mart seçiminin üzerinden 6 ay 8 gün geçti.

Sakarya’da hiçbir belediye başkanı kent konseyi yönetimini oluşturmak üzere genel kurulunu toplantıya çağırmadı.

Belki de belediye başkanlarının kent konseylerinin gerekli ve zorunlu olduğundan haberleri yok.

Kent konseyleri, vatandaşın sadece beş yılda bir kurulan sandıklarla değil her zaman yönetime katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulur.

Kent konseyleri kenti ortak akılla yönetmenin en basit ve en kaliteli yoludur aslında…

Ama belediye başkanları aday oldukları dönemde çokça dillendirdikleri ortak aklı, seçilip koltuğa oturduktan sonra çok da önemsemezler…

Bu yüzden de kent konseylerini önemsemezler, kurmazlar.

Kursalar bile gerektiği gibi çalıştırmazlar.

Kent Konseylerinin temelinde Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla oluşturulan Yerel Gündem 21 Meclisleri var.

2000 yılından bu yana bu meclis ve konseylerin kent yaşamına önemli katkıları olacağını savunuyorum ve bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum.

Başarılı oldum mu?

Hayır…

Bugüne kadar kurulan kent konseyleri istenilen düzeyde verimli olamadı.

Belediye başkanlarının güdümünden kurtulamadı.

Şehre aidiyet duygusunun gelişiminden, şehirde yaşayan tüm vatandaşların haklarının gözetilmesine, çevrenin korunmasından, sosyal yardımlaşmaya, yerel yönetimlerde şeffaflığın sağlanmasından şehrin yaşanabilirlik düzeyini arttıracak projelere kadar bir çok konuda katkısı olabilecek bir yapı Kent Konseyleri…

Bugüne kadar Sakarya’da etkili bir kent konseyleri olsaydı, bu şehir depreme hazır olur, şehir bugün olduğundan çok daha yaşanabilir bir noktaya gelirdi.

Kent konseyi gerektiği gibi çalışmış olsaydı kentlilik bilincinin gelişmiş, Sakarya’da birçok sorun kendiliğinden aşılmış olurdu.

Evet, çok geç kaldık.

Kent Konseylerinin gücünden bugüne kadar yararlanamadık.

31 Mart seçimlerinden sonra 3 ay içinde kurulması gereken kent konseylerini kuramadık.

Ama bundan sonra bunu başarabiliriz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere tüm belediye başkanlarının çağrısıyla kent konseylerinin genel kurulları toplanabilir ve kent konseylerinin yeni yönetimleri oluşturulabilir.

Kent konseylerinin oluştururken dikkat etmemiz gereken şey bu yapıyı belediye başkanlarının güdümünde çalıştıracak kişiler değil, onlara ufuk açacak kişiler olması…

Evet Başkanların bir an önce harekete geçip, kent konseyleri genel kurullarını toplamalarını bekliyoruz. 

YORUM EKLE