KIZIL ELMA

Zeytin dalı harekatının, başladığı ilk günlerde, bir muhabirin, ‘’Hedef neresi?’’ sorusuna karşılık, bir askerimizin verdiği, ‘’kızıl elma’’ cevabından sonra, herkes, Kızıl Elma’yı merak eder oldu. Ben de bugün, Kanuni’den bir kızıl elma hikayesi paylaşmak istiyorum. 

Kanuni Sultan Süleyman, "Kızıl Elmaya Kızıl Elmaya, Kızıl Elmaya dek gideceğiz!" naralarını günlerce haftalarca duyduktan sonra günün birinde kendisinde bir merak başlar "nedir bu kızıl elma?" diye. Kazaskerden, defterdara, nişancıdan, bölükbaşına ve zabitlere kadar herkesi huzuruna çağırıp, şehzadeliğinden beri duyduğu Kızıl Elma’nın neresi olduğunu onlardan öğrenmek ister.

Tüm ahaliye dönüp, “Kızıl Elma neresidir, bilen var mı?” diye soran padişah, çeşitli cevaplar alır bu sualine. Kimi Viyana, kimi Roma, kimi Çin, kimi Maçin, kimi Hint diye yanıtlar; fakat kimse hemfikir olamaz Kızıl Elmanın neresi olduğuna dair...

Padişah, anlamak istediği şeyi kimsenin bilmediğini görünce canı çok sıkılır ve kazaskerlere dönüp,
"Yazık sizin ilminize! " diyerek öfkelenir. 

İçlerinden bir fâkih sonunda bu horlanmaya dayanamaz ve cesurca öne atılarak,

"Padişahım" der. "Bu Kızıl Elma, halk kullarının uydurduğu bir efsanedir, ne aslı vardır  ne de faslı, bir hakikat değildir ki, biz bilelim. Halk ise padişahım, bilmez söyler."

Fakat hakim Süleyman buna cevaben şöyle der:
"Halkın dediği! Hakk'ın dediği!"
fâkih bu sözden anlamaz ve padişah devam eder:
"Bu bir hakikattir! Mademki halk söylüyor; halktan gelen ses, hakkın sesidir, mutlaka bir aslı vardır ama siz bilmiyorsunuz."

Bunun üzerine mahcup olan ahali önüne bakarak mahcubiyetlerinden susmaktan gayrı bir şey diyemez. Sonunda padişah, İskender paşaya halkın yani ordunun içine girerek " Kızıl Elma, Kızıl Elma" diye bağıran kişilerden üçünü rastgele seçip, padişahın otağına getirmesini emreder.

İlki, el pençe padişahın huzuruna yeri öperek çıkar. Padişah sorar:
"Kızıl Elma, Kızıl Elma dersin, neresidir burası?" diye. Gariban korkarak,

"Herkes bağırır padişahım, ben de bağırdım." der. Padişah öfkeyle tekrar sorar:
"Neye bağırdığını sormam, kızıl elma neresidir? Onu söyle" der. Garip, tereddütsüz cevap verir:

"-Padişahımızın bizi götüreceği yer!
-Orası neresi?
-Padişahımız bilir" diye yanıtlar.
İkinci kişi de suali yine,
"Önümüze düşüp, bizi götüreceğin yer padişahım!
-Orası neresi?
Sen bilirsin padişahım." diye yanıtlar.
Üçüncü kişiye sorulur:
-Atınızın gittiği yer padişahım!
-Orası neresi?
-Neresi olduğunu ancak padişahım bilir." der.
Üçünün cevabında da bir fark yoktur ve padişah bu cevaplardan memnun olarak her birine hediyeler verir. Sonra padişah,
"Gördünüz ya der, Kızıl Elma benim gitmek istediğim yer işte, Hakk'ın beni
göndereceği yer!"
 

YORUM EKLE