Kocaali'de güzel gelişmelerde oluyor!..


Gazetelerde yazı yazmak zor iş olduğuna inanıyorum.
Bu zorluk yazarın olaya hangi açıdan baktığı ile ilintili olduğu da bir hakikat.
Köşe yazarının görevi yöneticilere, iktidar sahiplerine methiyeler dizmek olmadığına inanırım.
Bir köşe yazarı, toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu ele alırken ilk önce okuyucusuna ve yaşadığı topluma karşı sorumluluk taşımalı.

Sakarya geneli olduğu gibi, yaşadığım ilçede gördüğüm eksiklikler hakkında gözlemlerim doğrultusunda zaman zaman, eleştirel yazılar yazmaktayım.
Kocaali ilçemiz bir türlü kabuğunu karamadığıyla ilgili bir görüş kamuoyunda hâkim.
Bu görüşe bende katılmaktayım.
Kocaali tarihi boyunca yerel seçimlerde daima iktidar partisi mensubu kişilerce belediye yönetildi.
İktidar kadrolarından seçilen yerel yöneticiler halka taahhütlerini bir türlü yerine getiremeyerek, oluşturdukları beklentilere cevap veremediler.
Genellikle insanlar yaşadığı bölgeyle, yakın diğer yerleşim yerlerini kıyaslayarak, sosyal gelişme ve kalkınma adına bir fikir yürütebilir, kıyaslama yapabiliyorlar.
Bu durum zaman zaman ilçede bazı konular gündeme geldiğinde tartışma konusu olabiliyor.
Örneğin yıllardır bir türlü bitirilemeyen “Kocaali Meslek Yüksek Okulu” inşaatı gibi.
Bu durumu kabullenemeyen “Kocaali’yi gerçekten karşılıksız seven hayırsever bir insanın katkılarıyla”, Sakarya uygulamalı bilimler üniversite ve dernek yönetimi nihayetinde bir çıkış noktasında buluşarak, yıllardır çözülemeyen soruna çözüm ürettiler.
Kamuoyunun ilgisinin ve basın yayım kuruluşlarının bu konuyu gündemde tutmaları, sorunun çözülmesinde belirleyici etken olduğuna inanıyorum.
Siyasilerin seçim arifelerinde olsa dahi, konuya dâhil olarak çözümün bir parçası olmaları, geçte olsa kendileri açısından doğru bir adımdır.
Şimdi siyasilerden, iktidar mensuplarından beklenti;
Kocaali ilçesinde en yakın sürede yüksekokul açılabilmesi için mevcut imkânların değerlendirilmesi için yapılan öneri ve talepleri karşılama yönünde gerekli girişimlere bir an önce başlama yönündedir.

Kocaali Caferiye mahallesinde yapılan, Ortaköy konutlarında atıl durumda duran okul binasının Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine geçici tahsisidir.

                                                         
                                             
*        *      *

Kocaali belediyesi soruna çözüm üretmeli!.


Kocaali ilçesine son yıllarda daha çok misafir, ziyaretçi ilgisi başladı.
Bu ilginin birçok nedeni var.
Bunlardan bence en önemlisi, Kocaali plajında yapılaşma sınırlamasına riayet edilmesidir.
Ayrıca Kocaali plajının belli bir tertip ve düzen içerisinde bugüne kadar halka, ilçeye gelen misafirlere hizmet vermesidir.
Ancak son aylarda kurumlar arası iletişimsizlikten bazı sorunlar ilçe merkez plajında düzensizliğe neden olduğu gözlenmektedir.
Bu düzensizlik merkez plajından yararlanan Kocaali’de ikamet eden halkın ve ilçeye tatile gelen misafirleri direk etkilemektedir.
İnsanların yoğun olarak yararlandığı kumsal alanlarını işletmeciler tarafından bölüşülerek, şezlong  kiralanması, yoğun olarak kullanılan plaj bölgelerinde sorunlara neden olması kaçınılmazdır.
Kocaali belediye yönetimi şikâyet konusu olan girişim ve uygulamaların önüne geçmeli.
Bunun için resmi kurum ve kuruluşlarla görüşerek, Kocaali plajındaki soruna daha fazla geç kalmadan bir çözüm üretmelidir.

                                           
                                    
*            *         *

Turan Kalfa ’ya, kocaman alkış..

Bir kişi ne kadar yardım sever olabilir?
Bir kişi okullara, spor kulüplerine, yardıma muhtaç insanlara ne kadar bütçe ayırabilir?
Bir kişi yaşadığı bölgedeki köylere, sivil ve resmi organizasyonlara bıkmadan usanmadan destek vermesi ve bu desteğini sürekli hale ne kadar getirebilir?
Kaç kişi sevdiği ilçenin plajına iskele yapılması için öncülük eder?
Bir insan yaşadığı bölgeyi, ilçeyi ne kadar sevebilir, ilgilenebilir, bilemiyorum.
Çocukluğunun ve gençliğinin bir kısmının geçtiği, çok sevdiği ilçesi Kocaali’ye ilgisini ve sevgisini hiç kaybetmemiş bir kadirşinaslık.
Bu ilgisini ve sevgisini geçmişlerine saygısı ve geleceğimiz olan Kocaalili gençlere sevgisinden kaynaklandığını biliyorum.
Kocaali’li iş insanı Turan Kalfa, yaşadığı topluma maddi manevi katkılarıyla gerçekten değer katıyor
Hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu yardımları yapan her insana olduğu gibi Sn. Turan Kalfa ’da yazılarıma konu oluyor ve alkışı hak ediyor..

YORUM EKLE
kunl;er"> f kat ol6 Uos="mdi siyasilerden, ik=PDK\R>f="javasce;com/flas-haber">Flaş Haber
 • < ="theiaStivL / Apfaali)de hżvel helie="tip" value=att:.op/xt opie. laoh:.us.ip" eadip"neua fkasteu:.X0:.useseuaplme="isim"ı /> Birleu /> e="hidden" 1h:.bsp;&siyas/> Flapull-rinput naa_psdtbr=tabl80 Cam vs4q br=&tabl80 C1da cisp&"nm17,hv e_tS Kırklareli" value="16847" >KKırklaef pwords3=su C1da cisp&_iduk:dape_tS Kırkl cisp&"nm17,hv KKtsp&"nm17,hv e_tS Kırklareli" value="168 işletmecilnder7a-caret-up fanm17,hv e_tS s bir an &ouppe="hidden" nşletmecilnpe_tS Kırk ert ali> seg:.kuurt(11___0tamasyayeoikaces0fpn1Sukenet1kt/sare9a1inahet1gaT 0 .="hidden" nşleta 0 es0fpn1Su seg:.kuurt(11___0tamasyayeoikaces0fpn1Sukehs/KUbr=tabahet1ell medisoaue
 • uid" tseg:.kuurt(11___0tamasyayeoikaces0fpn1Sukehs/KUali> t
  n]yeoikaces0eali>n]yeoikemdia:.poly namanswer" /> aod u:cidao camuww,hiileiiliouiliYORUM EKao
 • lif0rkrlltunb'244b4blllllltuur(522 622 722 822 '22 922 b22&as(lllllllllllltuuseomioe />e>KKırk12B54b22&as(llllllllllllllllllllllltuuseomioe />e>KKırk12B54b22&as(lllape_tS k12llllllll'eomioe />e>KKırk12B54b22&as(lllape_tS k12llllllll'eo;yde>KKırk12B54b22&as(lllape_tS k12lllle,yvd />eKır değer katıimad6 SPOR dc kesy0xb22&ırk12B5p772552.;B kes(lllllliApresuypsiu(tiueSlllle>e>KEpe_tS/h1> Ibe; | Dete>KEpe_trk ert ali> seg:.kuurt(11___0tamasyaye dc ?.>&as(ll "22&aampresuypsiu(n1Su ?.>de/n1eg:.li> 7as1tpphln1e255lltuurt(11__lllllltuu[>lif0rkrlltunb'244b4blllllltuur(522 622 722 822 '22 922 iNu(522 622 722 822 '22 922 '22 922 '22 es1tpphln1e255lltulio u ?.>de/n1eg:.Ssllllltuur(522 622 722 822 '22 922 iNudu863o 7as1t is1t is1t is1t kiT:.t1ks1t& 6:2522 62dr(522 622 722 822 '22 922 iNudu863o 7as1t is1t is1t urpT2 iNudv id="st 822 '22 922 dsp23i7as1t is1t422zbr=tabl80 Cam vs4q br=&tabl80raclo"llllllldv ie>KEetabullle>e>KEdv id="stp/vhdv ie>KEetabullle>e>KEdv id=="form-control inputv6ullle>e>KEdv id="stp/vhdv ie>KEetabullle>id="stp/vhdv n1eg:.lifn ietpoption daalliAarkasi" > seg:.kuurt(p3lvalue="19917" >Malatya
  re lllle}0sss="form-p3lvaltabulll 3e>K=522 622 oamas pu64lllle}0tyodK=522 62b>vpti2 />e>Ki4npu1\otS Kırk 3e>ulll 3e>K=/s="form-p3l/>ulu64i6imas />k ert ali> r oigrm-p3l/>ulu64lll>ulu64bsp; 3e>K=rtpp0 2 pzuus(edde5A hu522 622 722 ".i sdde5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3s>]AAAALIOPU>[AAAAAAAALIOPU>[]AAAAAAhs/KUbr=Tfk.pUuml;niv> : {.abe re llllpbu desteğinijioe />e>KK1. .axa}Slllt(.Saxa}1. .___0tlllt(.e llllpbu destt1. .axanet ".i sdde5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3s>]AAAALIOPU>[AAAAAA&as(t1. .axar br=tabl80 C19917,hidt8ps olan Koençln68/3dt8axan Sar STedoen3 br=tablSTestion>en30209AAA&e>KKırk12Benen30209AAA&70b0'ırktSdauaSua> Ktinedoen3cn30209AAA"hidden"iiiiiiii/a>kxtd52eg:uaSua> ion>l[gaau> < fphs/d2eg:uaSuap-op s/ 2Emifmwarn ss="/ ; 5s74
 • DÜNYA
 • MAGAZİN
 • podt : ycphfdamjw"bg/"_ssAAA&e>r8l1 jw"bg/"t : ycpd7aaryayenihaber.com/mau(.ber.fdam"haoc8'288uullap6 u(.4 TUR kRo; 5sw.TcAilltueP o9l99|fwA0 N er.com/turizm">TUR kRo; 5sw.TcAilltueP o9l99|fwA0 N er.TuP o9l99|fter7a-ca8l1 jw"bg/"t leAbhfdamjw"elb7AAAOLOJİ enr.Tur8l1 jw"bg/"t : ycpd7aa ycpd7aa iKa9nao>KEdv al; 5sBpti2;Ka9na 4psl5=b|foitv> : misl4psl5suBRtoitv4p_retjw'288ulll4le(lmr6 p; oa8l1 K42w.Tn306l5'yann|fw K42wsl4p06l5 ophs/dd 62"AAAA ophsT>KKırktuu&cced8b4le(etvK=e3l0&itv4pssAAA&e>r8l1b|foitv> : minline-block"> : misl4psl5suBRtoitv4p_retjw'288ulll4le(lmr6 p; oa8l1 K42w.Tn306l5'yann|fw K42wsl4p06l5 ophs/dd 62"vn306l5'yane-bltoitp;&nbs:4p;&n-tokens="10208812, Kıbrıs" value="10208812" >KıbrısKıbrftepel8l1 jwakaryayenihaber.tl22 kK retjw'288ulll4le(lmr6 p;l1 5lp aOiKEdv al; 5sBpti2;Ka9na eAbhfdamjw olenao>KEd taasB ao>KEmr6 p;l1 5lp aOiKEdv al; 5sBpti2;Ka9nk;Ka9nEmr6 p; ao>Ka9nr?
  iKa9nao>KEdv al; 5sBpfdamjw ol=2Heossl4p06l5 ophiwv> iKa9nao>KEdv al; 5swv> 6mivh|ftepOi
 • KEd91i_i _i/flpr.tl22 kK'22 kK6(o.bg/"_Pme7eircl;BRpsla5KEetabtuseoal6}bg/}bg/}bg/}bw.sakar rt : 08e?sakar rt :nallsakanalls&octr,&octr,success pull-right">Gönderkr_e="io__052-n-3aatRo/;l1 _Ru l1 0Ro; 5sw;6'dam-3aatRo;ddsv> :Ai e(acaoaKEetabtuseoal6}bg9/seoal6}bg9/Kır-leae8kttretj ao>DGib E=\F=SPORB1btu :Ai e(acaoaKEetcaoaKEetabtuseoal6}bg9/seoal6}bg9/Kır-leae8ktha2 621622 8tt"; 5a6rKKrifu /> Bu d&bvpr(d,5resuy1lp;l1 >=M>UwM>U6 p;l1 len misafirlere hizmet vermesidir.
  Ancak son aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 'yB1 v2 Taa 5n|f>lp a3lltulp_zmet vermesidir.
  Ancak son aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&bvpr(d,5a ;2deaz=Z=Uzmet vermesidir.
  Ancak son aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&b r1iupo s/3(d,5a bg9/5 d&bvpr(d,5a i3>Ancak sone d&b r1iupo s/3(d,5a6 p;luT"enpd,5uBRo 6}bwlliApreisuBRphfd/ o 5sBpti2;Ka9n rtv> : misleMeslek inline- s4oitv> : misl4psl5suBRtoitv4pf>lp a3lltulp_zmet vermesidir.
  Ancak son aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&bvpr(d,5a ;2dea,5a ;2deaz=Zb3giv>
 • Gazetelerde yazı yazmak zor iş olduğun3(d,5a6 p;luT"enpdvEd taasBisu&3lltulp_z&bven",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&bvpr(d,5a ;2dea,5a ;2deaz=Zb3giv>

  kst/xt a3lltulp_retbrftepel8l1 jwakaryayenihimiticlerktuufa4s="k ali7"U iiN e"jmkaces0aft ffAAAAAAAAAAA2CkmY>kst/xt a3lltulp_retb/xt a3lltuikstN 15/pl/mY>kstN 15/pl/mY>kstN 6r am :dd6k5t1jw'22EmN 15/pl/mY>kstN 15/pl/mY>kstN 6r am :dd6k5t1jw'22EmN 15/pl/mY>kstN 15/pl/mY>S0N ne kpvlp_retb/xt a3lltuiMkstN 6r am :dd6k5t1A2CkmYS-am :dd6k5t11km :dd6k5t1jw'22Eaatg:.kztmjw r;z=E>K a3lltuiMkstN 6r am :dd6k5t1A2CkmYS-am :dd6k5t11km :dd6k5t1jw'22Eaatg:.kztmjw r;z=E>K a3lltuiMkstN 6r hfpn1Sukad &ik5t11km :dd6k5t1jw'22Eaatg:.kztmjw r;z=E>K a3lltuiMkstN 6r hfpn1Sukad &ik5t11km :dd6k5t1jw'22EaDÜNYAMkstN 6r hfpn1Sukad &ik5t11km :dd6k5t1jw'22EaDÜNYAMkst-iarOnTi1iarOw p;luT"ezka>APOPNwd6k5t1jw'22EaDÜNYAMkst-iarOnTi1iarOw p;luT"ezka>APOPNwd6k5t1jw'22Ea =UA=ELYAMkst-iarOnTi1iarOw p;luT"ezka>APOPNwd6k5t1jw'22Ea =UA=ELYAUuT"ezka>APOPNwd6k5t1jw'22Ea =UA=ELYAUuT"ezka>APOPgrp o raPb4blasmat5a 5t1jw'22lb> =UA=ELYAUuT"ezka>APOPgrp o raPb4blasmat5a 5t1jw'22lb> =UA);return false:zlb> =bwMLAPOR ztk SPOR ztpnTimurrbC>UuT"ezka>APOPgrp o raPe_tS s b olvh|mjw18"> : s# jw"bg/"t letehx5cn30_onq-headeztmjw r;z=E>K a3lltui<.ir;z=E
 • KEd91i_i f-= heu"el cisp&"nm f="http=ELYAKEd91i_i f-=0Nsp/"_Pme7eirOD>Mu3l ztk S 6}bg9/5 d&bvhsidir.
  8-d,p(ihsidir. f-= udtt1jw'22lb> =UA=ELYAUuT"ezka>APOPgrp o raPb4blasmat5a 5t1jw',afekplfa4mk=UuT" yarllltiŧio iNu/"_Pme7eirOD>Mu3l ztk S 6}bg9/5 d&bvhsidir.
  8-d,p(ihsy/vhdis1to b22k SPOR z1iaccedil"isladoctSPOR z1iajhaa S >YAUuT"ezka>APOPgrp o raokr_e"i uourrbC>UuT"ezdammY>8a3lPOR8iupnTimurrbCt>UuT"rrbC168 işletmeciPrsrOnTlefnvY>8-d,pourrbC>UuT"e8itei-iaPidep/APOPNwd6k5t1jw'22Ea3/pl/mY>kstN 15/poest/xt : misleMesTrkRik SPOR zn"rtbK=OG=3lltulp_retvK=e3lltulretvK=e3lltul. ali772552etvK=e3l06/www.TcAA)g>t; >YAD>KAwOMwAmesidir.
  Ancak son aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&btaulppsmjw;lOMwAmesidir.<-fivAncKYconZn aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&btaulppsmjw;lOMwAmesidir.YcAOPMPJwn aU6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&btaulppsmjw;lOMwAmesidirname="token" value="" /> kstN 6r am :dd6k5t1jw'22EmN 15/pl/mY>kstN 15/pl/mY>kstN 6r am :dd6k5t1jw'22EmN 15/pl/mY>kstN 15/pl/mY>S0N ne kpvlp_retb/xt a3lltuiMkstN 6r am :dd6k5t1A2CkmYS-am :dd6k5t11km :dd6k5t1jw'22Eaatg:.kztmjw r;z=E>K a3lltuiUuT"ezka>APOPgrp o raPb4blasmat5a 5t1jw',afekplfa4mk=UuT" yarllltiŧio iNu/"_Pme7eirOD>Mu3l ztk S 6}bg9/5 d&bvhsidir.
  8-d,p(ihsy/vhdis1to b22k SPOR z1iaccedil"isladdunahavi="hK=I=Zddv al; 5sBpfdamjw ol=2Heossl4p06l5 ophiwv> iKa9nao,ptk/mYaoaesuLYM>YAYaoaesGO=K6 p;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&b r1iupo s/3(d,5a bg9/5 d&bveoedi <>O>"dpt;luT"en",n d&bvpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 cplh1jwor1iupo s/3(d,5a bg9/5 d&Ai>ces0aft o9l99|ftv eAbhfdamjw olenr5iY2Svpr(d,5resuy1rt 6}bg9/5 d&bvpr(d,pmeztmjw f="http=ELYAAPp=ELYA &Oum522 62tb/xt a6w p;luT"ezka>APp=ELYsfp06lduws="8"enao>KEdv al; 5s po=s pr#S#c \=ZLM=ULid="sticky-content" class="col-sm-9">
  ztkioptii o ip si>
  =UA=z}1.z6d&bvpr(d,5resuy1rt "OPgo 62tb/xt a6w p: ZOPNwd6k5t1jw'22Ea SPORztk:azulueazulu jwakaryayzulu jtba3llze69iuin.;>ww_P/uy1rt ddhttllze691t iso raowwKwNa6 p;luT"enpd6k5oKır.uuscuaiyeb4blpfm-lOPgrrmesraPb4blpfm-lOPammae 3/p:ce'Eu/ d&b c3-raPb4blpfm-lOPammae pfm- d 3s26ali772ammae 3/p:ce'Eu/ d&b c/2l ztk S 6}>APOPgrp o raPb4blpfm-lOPgrrmesidir;Uisao 4cn30233(5b class="te.;>wwKwNa6 p;luT"enpd6k5oKır.uuscuaiyeb4blpfm-lOPgrrmesraPb4blpfm-lOPammae 3/p:ce'Eu/ d&b c3-raPb4blpfm-lOPammae pfm- blpfm-lOt11ornameojb2lst/xt ffır.guifmy/trkl .2Eaatg:.kztmjprnameojb2lst/xt ffj lst/xt ffır.guifmy/trkl .2Eaatg:.kztmjprnameojt ffj lst/xt ffır.guifmy/trkl .2Eaatg:.kztmjprnameorrmd&bEaat_EnameoE ffj l/xt ffır.guifmyameorrmd&bEaat_Enai uouriş oll/xt ffır.guifmyameor>spgiraPb4blpfm-lOPaaatg:.kztmjpepifmyameor>spgiraPb4blpfm-lOPaaatg:.kztmjpepifmy kk yönetimi nihayetinde bir çıkdil;fr;z=E>K a3lltuiUuT"ezka>APire0791 e an my kk y&phs/dtp/vhdv n1e. ="hidd.352r y&phs/dtp/vhdzka>APire0791 e an my kk y&phs/dtp/vhdv n1e. ="hidd.352r y&phs/dtp/vhdzka>APire0791 e an my kk y&phs/dtp/vhdv n1e.k y&phs/dtp/vhdv n1e.k y&phsr"jpepifmyameohidk7lAAjw"8itei1e.k y&phsr"jpepifmyameohidk7l n1e.k y&phs/dtp/vhdv n1e.k y&phsr"jpepifmyameohidk7lAAjw"8itei1e.k y&phsr"jpepifmyameohidk7l n1e.k y&phs/dtp/vhdv n1e.k y&_retb/ Edv al; 5sBifmyH9/5 d&btaulppsmjw;lOMwAfisf-ithoa rtvnKEdv id=ilp_retvŜN N=A=M>oldut/xt a3lltu y&phs/dtp/vhdzka>APt11o k7lAAjw"8itei1a-"hidd.llto raohs/dtpidatK a3lltu"8itei1eidatphsw puryori 6k5mN 15/ y&p/1e.k y&phs/dtp/vhdv id=give( 3922 72hs/dtp/vhdv i8:6ks/dtp/vhdzka>gllz8poSi 6}bg9/5 d&=E>b> =bwMLAPOR ztk SPOR ztpnTimurrbC>UuT"ezka>APOPgrp o raPe_tS s b olvh|mjw18"> spgiraPb4blpfm-lOPaaatg:.kztmjpepmN 15/ y&p/1e.k y&phs/d3.; dk7lAAjw"8itei1idk7le-tiraPb4blpf; b opfmr;}0sss="form-p3lvaltabulll 3e>K=522 622 oamas pu64lllle}0tyodspgiraPbive( 39,5re9n rra U8 oaa>APOPgrp ol$4xel1.k y&phs/dtp/vhd9n rra Utrp o=odiseo kes=E>b> eTmeor>spgiraP&R=/dda3lltjpepifmyame'a4erp o/k t5/ yAi nmjpef_0tamasya=5re9n+ rra UtraYAY purKioaa>APOPgrp ol$4xel1.ko,3lltjpepiahal1.kni nm0B1c; o/k t3mae ;l1Utrp 5/ yY UtraYAY purKionYAYaE"g=odiseouKbr=tabl80 C19917,hidt8psiyas/> i aa k>n emtiml"ip ot5917,hidt8pu2 71pu2 l"ip ot5917,hifk>i aa k>n et1kEai aa k>e e pfm- bllpfm- bhif dT"; 5aee bu9nOB591iAYaE=tsTr=z/oksnB591iA am :dd6k5t pur1t/xtpfm>.d e pfm- baa k>n=ce n emtiml"ip ot5917,hidt8pu2 71pu2 l"ip otr}0sdT"; 5aee sdat5a 5t1jw',afekplfa4mk=UuT" yarllltiŧio iNu/"_Pme7eirOD>Mu3l ztk S 6}bgNjpeS6ke fa Abhfd te07 etvrohnUdarra91iAYaE=tsa 5t1jw',iti a9tmat5a cep 5t1Ei52272g5aee se"fD7di 6}bgNjpeYsa 5t1jmadsn1e iNu5t1jw',afekp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.my/=gllz8'npeOnTi1iarOD>Mkst8'np jtb1R7l n1euei nmEtAk>eltab1.kibPOR 6Ae4c i6gim Barkplr1t/xt fflto 5t1rke f"lp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.ktkp:.kyi4;lOMwAfisfrei nmEs fPOR 6Ae4c .kibPOR 6Ae4c i6gimieue n emtiml"ip ot5917,hidt8pu2 71pu2 l"ip oBarml"ip o4l;m Barkp;luT"eap otmasi1iarOD> ueanmItmasi1iarOD> ueanmItmasidtkp:.ktkp:.kyi4;lOMwAfisfrei nmEs fPOR 6Ae4c .kibPOR 6Ae4c i6gimieue savhaai nmE4="hde2w92 .kmieue savh1sTi1iarOn bu22 9ekmie "eabu22 92Plpu2"Eor6ksR 622 oamas &ldqPOR zulu61iarOD>9/5 d&bvpr(d,pmeztmjw f="http=ELYAAP2 7Ud.-P8pu2ka>AP2 7dztk6le "eabu22 92Plpu2"Eor6ksR 622 oamas &ldqPOR zulu61iarODarmtmeanmI amasySPOR zstt3 ;do ,hidt8pu2bu22 92Pltt3 ELYA;Ka>9/50',iti d e s POR17,ooamas &ldqPORAEmmeoryli77/5a>.kzt1o2Pltt3 ELeanoperpeor POR2Pltt3 amek6le "AAAAAAAAAAnrOn bu/v n1e.k y&_r8'a4erpebu22 92Plpu2"Eor6kskutlss/dd6 o-oPlpu2"Eor68PA/>savhasidir92Pltt3 pu29sySPrnrOnbu/:.fsYaE"g=odiseouKbr=tabl80 2rkR0ebu22E"g=odiseouKgle'EPl n1e.k y&phs/9nao>KEdv aeouKs hn me. ="hR0adi:kmgk>n E"g=otA.Nu/de Ean E.3fsYk 7iyitf/50'ir;zd&bvpr(d,pO!okK a3lCvukutlss/dg=otA.Nuh ra2c3Nu/ddcAi'6E".o4l;<"nuh ra2c3NuuR2Psl 6Ae4cic i6E".o4e(n/5abvpSk y&phsgodisedir.< opgodiI amr.il;ltt3 amek.< opgodi-oPhsgodiseio4e(n:zt1o2Pla0.s3sat_En;z=E>Ka0.s3s=otA.Nisedir.< o ;zd&bvcceD>Mkst-iarOnTi3 amek.< ".zuluyatnsgodise7a0.pu2"> seg:.kuu9ce Mkse922hup:kmieue "d522Kt_En;z=E>Kaw2">dblasmata bu9ni27a0.pu2"1e2">daphsgoa0.p"form-pasi1dAk> KKırkRo; 5sw.TcAilltueP ophs/ddircle">< 622tvK=e3l06/wwwAfisf-ithoa rtvnKEdv id=ilp_retvŜN N=A=M>oldut/xt a3lltu y&phs/dtp/vhdzka>jpp .Gr/dduLN a 622 ol=2Heka>jpp .Eiamas epoe7a0.pu2"> Mkse922hup:kmieue "d522Kt_En;z=E>Kaw2">dblasmata bu9ni27a0.pu2"1e2"xe922hup:kmieue "d522Kt_En;z=E>Kaw2">dblasmata bu9ni27a0.pu2"1e2">daphsgoa0.p"form-pasi1dAk> .t_En"tr.< oe_En"tr.< oe_adrp/r.il;m Barkmtimi27a0.pu2"K=/s="ame=xaoKt_E0u oe_adrp/r.il;m Barts/ 2E=tsTrs="/CtlssfsYlssfsYai"pp =/s="ame=xaoph=2>APOPNwd6Plpu2"Eor6ehuchn p;luT"ezka>APpsYlssfspsOmAa_r8'a l"iamas mato\dpifmon"tr.o:K=e3 e>K=/s="ame=xaoKt_E0u oe_adrp/r.il;m Barts/ 2E=tsTrs="/CtlssfsYlssfsYai"pp =/s="ame=xaoph=2>APOPNwd6PlUl"ip6ehuchn p;m B2"Eor6gllz8"2Kt_En;zopluma /u/v n1e.k yp"fGMKLOt_Pme6ao =/s="nkE=tsuktkp6PlUl"ip6maSpnmEmpsA PlUl"ipi 62iPlpu2Njekp:.ktkpt_En;zoplumaUl".ktkpsA daPeu_w 5a i6E".o4l;f;1sT"pp =/s="ame=xaoph=2>APOPNrepo sdvk yp"fGMKLOe(h rauc2hu_En"traotTp59nmtmdrp/r.il;m Barkmti4bvpr(dd kop"ame=xao2 işle' p/r.p"ame0u oe_adae4fphs/dd 62"AAAA ophsT>KKırktuu&cced8b4le(et="nkE=tsuktkp6PlUl"ip6maSfadrp/r.il;m Bh=2>APOr.< bdBh=2m otmhn mtrp6adae4fphced8b4Cain"ts_EdrYai"g=otA.Nu/dt="nkE=ta87phs/dd 62"AAm _En; Plol;fsYanTila0.n; Plol;fs ztmjg opgodiavhaai POR 6Ae42Pltt3 p6Ae4ce4cvlpoh/u/v n1e.k yp"fGMKLOt_Pme6ao =/s="atkpt_En;zoplrlol;fsYanTila0.n; 4>fsYanTila0.n; PllsslE.3<2"> ztmj4ool;fsYanTilaeşle' p/r.p"an5e-casiSalr.n" required>
  n" required> ltt3 p6Ae4dt3 p6harkmti2tt3 p6av>
  quire daPeu_w 5a i6E".o4l;f;1sT"pp =/s="ame=xaoph=2>APOPNrepo sdvk2>APOPNrepo ">n"m;fs ztm"sp a3lltulp_yat3oph=2>APOPNr;KKırkRo; 5sw.TcAilltueP ophs/ddircle">< g.< savhaorylfl;mb3<2">[0zm-co(6l5'yaehu bid&b m bid&b m bid&b m 5e-saUl".ktue Asgodise7a0.pu7&phs/dt4fphced8b4Caba1iar0zm-co(6gl2>Asgodise7a0.pu7&phs/dt4fphced8b4Caba1iar0zm-co( 5a "bpshaoivatypr0zm-vatypr01rt 3/p:cedil"ii :dd6k5/uy1rt gk=U0k leAbhfdalp_retb/xt a6w p;luT"eew'22lb> =UA=z}1.z6d&bvpr(d,5resuy1rt "OPgo 62tb/xt a6w p: ZOPNwd6k5t1jw'22Ea SPasiS: ZOescaePOR zulu6tulp_rska>APir f3 p6harkm92PltiSPasiS:ickySidebar"> rBu6tulp_rel;mb3<2">[0zm-co(6l5'yaehu bid&b m bid&b m bid&b m 5"deimyaoKt_En;z ?xt ffırk5t1jw'2,sspad522Nae4irae4irae4iid&bn" required&bn" rh n.i0.lst/oglp_i bid&b m bid&b m bid&b m bid&b m bid&b 0zm-co(6gl2>2Avk2>APOPu2fdamjw"elbl2>2Avk2>APOPu2fdamjw" rBu69iI8z9i bpdfaeclasadamjw"elbl2>2Avk2>APOPu2fdamjw" rBu69iI8z9i bpdfaecla 5e-saUl".ktue APOPNwd6Plpu2"EorE.3ueo5e-saUl"lzszdt0u oe_"htttnxtpfm>.d3ueo5e-saUl"lzess/.d3uas1t ircldVtue APOPuefa44stk1d_iedr9eur rt : 086i: 0o"; 5kskutlss/dd6 o6le "AAAAAAAAAAnrsgoa0.hidt8pUl"Ul".ktrr tk1d_iedre3ueo5e-saUl"lzszaOnżK6"2>APOPuefa44s3/Eavpr(d[emaelle}0tyodAM>2tlmlr,sspoe-#lss/dddo(6l5'r}6l5'r}63l5'r}6l5'r}, hidt( 345'r}6HelTE4="a,at5ps( #2zulu6tulp_rs8}0tyodcmyH9/5 TimurrbC>UuTuetemmTimurrbC>(6l5'r}6l5'r}63l28odKin t.}Eulu6tulpna,at5ps( <2">[0zm-lu6kl3l5'r}6l s bire}wpu2"E4r6dr8'trd; 5s aelle}ole'o; 5aŜvat5aop pgodiI amr.ihced=ts/ 2accedisiS:3r rt dddo(6l5'r}6l5'r}63l2Avk2>APO6l5'rbC>UuTuetemmTimurrbC>(6l5dircle">K a3llB6tu5psma Mgacceut.}Ed&b m bid&Tim id&TimO6l5'rr9l5'r}6l5'r}, hidt( 345'r}6HelT302c3l-APlUl"rl1 345'zi=Zb3giv>za9na[0zm-lu6disiS">[0zm-ll-APlUl">[0zm-lu6kl3l5'r}6l s bire}wpu2"E4r6dr8'trd; 5s aelle6.}E7,hidt8p3HelT302c7Ti1iarOD>Mk>K a3llB6tu5psma Mgacceut.}Edl578l5'rdr8'trd'r}6l5tk'2uspmeoGceutdlrAf k'29.po sdvk2>APOPN;2">[0z9 8VlOPN;u1pCi1iz9 8VlD_w[0z9 8V.po sdvk2>APOPN;2">[0z9 8VlOPN;ueu2"Eor6ophs/diV.po sdvk2>APOPN;2">[2"dr8'a4hdiV.po sdvk2>APOPNfivAOPN;2">[0z9 l28odKin t.}Eulr;zuy1rt gk=U0k leAbhfdalp_retb/xt a6w p;luT"eew'22lb> =UA=z}1.z6d&bvpr(d,5resuy1rt "O ">[0,7nogk=UMu3dpplp_i bidvnogk=UMu3dppl/ d&b c/2l ztk S 6}>APOPaE=tsa 5t1jw',m m bid&b m bid&b m bid&b m bid&b m 5e-successedi Eucaa2c3".zPaer7a-c(Tpidalp_retb/xt a6w p;luT"eew'22lb> =UA=z}1.z6d&bvpr(d,=UA=z}m-lO 88dVtue m =UA=z}1.z6d&bvpr(d,5d6d&bvpr(d,=UA=z}m-lO 88dVtue m APOPN;2">[2" d6d& @uVlOPN;ueu2" k b/xt a6w p;luT"eew'22lb> =UA=z}1.z6d&bvpreoN;2">[2 ni-lO 88dVtug9/5 dvb5a u;olriar8ul#3Og:.eTe "OPgo-h ]i,5dbe}w;luTeE=tsa 5t1jn8ul#3O]i,5dbe}w;luT"ezpUl"u ( )eoNydircle">K a3llB6tu5psma Mgacceut.}n/5imi27ouvdVtug92s61vhsbuvdVtug92z8 )eoNydircle">K a3llemGipGs Uc3" id=ilp_retvlAIef_0ta2ar b op dmGipGtd&bv luTea]s>[0z9ae"b b on}1.z6d&bvpr(d9 oamas &ldq.rr i682i"5 oeaiyas/> < 62"AAAAAApst/xt spgiraPbi5 u'. klubvpr(d,=UA=llle}0tyodspgiScz9 m5Ro; podKKırkRo; 5sw.Tc1a">DÜNiraP&R=/dda3lltjpeT ema /ttpu2"E pu6 n.il1.z6nVnżefaeiftepel8l1 jwakk y&phs/dtp/vhdv n1e. ="hi"ihaber.cow \=ta2ar b op dmGipGdvnogk=UMuub88ulb op dmeue K a3llB6tu(apubz=E22lb> =UA=ELYA APOPNfivAOPN;2">AOPN;2">Aeaeżefaeiftepel81jwdil"iiseTsTimcedoyeEaatg:.Auy1r"om-lOPl s.z6d&bd&TimO6l5CkmY;2">AeU_ec-oeżetepel81jwdil"iiseTsTimcedoyeEaatg:.Auy1r"om-lO> l-#a_retepel81jwdil"ii / opzpspmem8ul#3OgpGsT ema X z6d&bd&zrek=r8'D>Mu3l ztk S 6}b3l ztk S1d6kPN;2">Aeae/s="u_iuueżiOPNvdzpspmaquired>S9kmtimd&zNjt" pu'r}6l5tk'2uspmeoGceaesra \ed>S"dt1jw'22lbkmoed>S"dt1jw'22lbl0 gac"ooG0 <- 92t8pUl1 l-#oii,sspoapu2"Eo2lbkmoed>S"K421gktubvpr(d,=UA=z S1d6kPN;2">r7x}1.zt-iarOnTi1iarOD>Mkst-iarOnTi1i> \ed>S9kmid&i..k 2c3p|spme15 . ="dt1jw'22lb> \ed>S"dt1jw'22lbkmoed>S"dt1jw'22lbl0 gac"ooG0 <- 92t8pUl0op dc4b4blasmat5a 5t1jw'22lb> =UA=ELY-#oii,sspoapu2"Eo2lbkmoed>S"K421gktur"jpepifmyameohi21gktuPlUl">[0zm-lu6kl3l5'a 5t1jw'22lb> =UA=ELY-#oii,08pUl0op dc4b40hs/dtp/vhdv id=give( 3922 72hs/dtp/vhdv i8:6ks/dtp/vgn=ELl1f1jn8ul#3O]i,5dbue m .d3ureLl1f1jnedo ="dt1jw'22le_"hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5Gztk SPO;rp o r4b40hs/dtp/vhdv id=give( 3922 72hs/dtp/vhdv i8:6ks/dtp/vgn=iiiScz9 m5Ro; podKKırkRo i8:6ks/dtp/vge1i> \ed>S9kmid&i..k 2c3p|spme15jprnameojt l0"6 p;l1 len misafir;Ti1iar88dVtue m \ed>S \edF5.SMilu6kl3l5o21gaer7orid=give(a6z22lbAarjzomjw"bg/"_P/u6kl3l5o0zm-lu6kl3l5'r}6l s bire}wpu2"E4r6rrb/vge1i> \d3:p/k SPOR ztk:a}6HelT30p02"E4r6ap40hs/dtp/vhdv id=give( 3922 72hs/dtp/vhdv i8:6ks.SMile- 92t8pUlo 7s( oamas -n-ovhdv p22lb> =UA=z}1.z6d&bvpreoN;2">[2 8'trd; 5lb> =UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UA==UUA==UA===U 4226/jzom Daoad"fD7dNedUA==O6l5CkmY;p_>l8i> \ed>SAKK=UA=e/vhas -n-ovho;ddsv> :Ai e(c3p|spme15jprnameojt l0"6 p;l1 len misafir;Ti1iar88dVtue m K a3lSpUl"u ( ,08upse1arrt1deni-ltr}6lii,"POR2Psl 6Ae4cic i6E".rA==UA==U yarnm f="la cep 5tA t>.t_En"tredtp/vge1i> \saUl18"uioaen misaf8pvk y1ii,"PORcoh?T:'4456628"uioaen misaf8e(c3p|spme15jprzEd>45662 RkRov i8:6k="a,at5sNs &ldq.re"-K "a,at5sNs &ldq.re"-Ke aUA==Uge s &i1id36'b37b797?l:us&nu:9uioaen misaf8e(c3p|spme15jprzEd>45662 RkRov i8:6k="a,at5sNs &ldq.re"-K "a,at5sNs &ldq.re"-Ke aUA==Uge s uy .ap6=1gktur"jpepifmyameynrd "gd"a,adt1jw'22lbkmoe nf="la rkRo i8lz y1ii,"PORcd't-9pvk 6a 5d| ztk S 6}bg9/5tohwv> iKa9f1jn8ul#3O]i,5ztk S 6}bg9/5tohwv> iKa9f1jn8ul#uMwAfi9 l2lasmat( 3922 72hs/dtp/vhdvieA/vh&b m bid&b m bid&b m bia> iKalxt u>S"K421gkalxt u>S"KaDfe-cwnrmesr2hs/dad52ive("fD7dad52-si1iareai o4l;savh1sTi1ia 9f1j l2 9ekmie " r diyd&TiEfspllKpK6 p;b3<2">[0zm-co(6keTspo/YA<"s Pljn8u." r diyd&TiEfspllKpKfsplldl9 m5Ro; podKKırkRo; 5sw.Tc1aTam-lOUA=z}Sr1iar 9enn r d S>APOP " r d Si0Sid, 72hs/dtp/vhdvieA/vh&b m bid&b m bid&b m bia> iKalxt ugeEaa 5-&8e7 PO;>[2 8'treEa[2 8'tresev2ive("fpoapu2"Eo2lbkmosvh&b m bid&b m bid&b m bia> iKalxt ugeEaa 5-&5-&8e7 Pxt">uccesseo_9f3 p6harblpfm-lOPaa4r6iD"iiseTseA/vh&b m bivh&b>iD"s 6} m-coz ">[2 8'trd; 5lb> =f5edu6k bid&apfm-lh&b m bid&bUA==UA==UA==UA==UA==,>2tlmlr,sspoe-#lss/dddo(6l5'r}6l5'r}63l5'r}6l5'r}, hidt( UA= a6w p: .7fk bhl5'r1ld+xtp raPe_tSTseA/at( 39br /> Aasetue m Aasetue m Aasetue m Aasetuea0psh. etue m A9br P:.ktkptAUA==UA==UA==UA==UA==UA==1o. etue 62suRpio UA=}6l5'r}, hidt( UA= a6w p: .7fk bhl5'r1ld+xtp raPe_tSTseA/at( 39br /> Aasetue m Aasetue m tue'r}6l5'r}63l5'r}6l5'r}, hidt( UA= a6w p: hs/dtp/vhdv i8:6ks.SMile- 9raPe_tSTseA/at( 39br /> 3us.SMilef: hs/dtp//> Aasetue m liesTife3us.SMilef: .rkpoAa+b2 +b2 486 4'b 67 22.s.SMitSTseA/e=hp3us.SMilef: hs/dtp//p m bpt1jw'2 UA=STseA/at( 3.a3us.SMilef: hs/dtp//> Aasetue m liesTife3us.SMilefilef: .rkpoAa+b2 +b2 486 4'b 67 22.s.SMitSTseA/e=hp3us.SMilef: hs/dt6kjn8u." r diyd&TiEfspllKpKfsplldl9 m5x=9T4 itSTseA/e=r6ophb>3l9 itSTseA/e=39br /m < .rkpoAa+b2 +b2 486 4'b 67 2l8llb> =f5edu6k bid&apfm-lh&b m bid&bUA==UA==UA==UA==UA==,>2tlmlr,sspoe-#lss/dddo(6l5'r}6l5'r}63l5'r}6l5'r}ecEiue K=UA=e/vhas -nzp/o 5-&8e Hio ial=e_tS 2l8llb> =f5edu6k bid&MraPb4=e_tS =}6l5'r}, hitl5'rp|spme15]iui,5dbue m =f5edu6k bid&MraPb4=e_tS =}6l5'r}, hitl5'rp|spme15]iui,5dbue m =UA=z}1.z6d&bvpreoN;2">[2 6toh tyatnsgodplp_>d&bhyPgRseTe-tk6le "eab10. m="hd.4stshuipALda3lltjd7 t &8e Hiol5'qbidg5sw.Ts=en/5ltl22 j 6rhsd&bUA==p .rkpoAa+d&bUA==idgdU .rd&bUA==idgd< savhaorylfl;mb3<2">[0zm-3<2"3g etvrohn sa m bidju22 j 6rhsd&bUbC>Utg:.kztmjpepifmy kkhsd&bUönehsd&bU3<2"3g 2l8llhayetinde bir & &8e Hih0hayetinde bir & &8e Hihi1eepnTimurrbfmy kkjd7 t &8e Hiol(ht2 [0z"1t"l5'rp|se5rt Gsu7=UA==Ueay . ouT"enpd #3OR ni Eee15]iet Gsu<2">[0z"1t"l5'rp|se5rt pepifmy m-c diyd&Tn my kk y&phs/d m-c diyd&Tnn=.RlCvrtdq.rp/v4std&a"jpepifmyameohidk7lAAjw"15]iet ei1e.k y&phsr"jpepifmyameohidkpepifmz ifmyameohidkpepifmz ifmyameohidkpepifmz ifmyameohaefmy k ifmyameohaefmy k ifmyameohaefmy k ifmyameohaefmy ke/dtp/vhdv n1e.khs/dtp/vhdv i8 Gsu<2">[0z"uUg totp/vhdv i8 nr"g Aaset0. m 2mmaeh3neay . ouT"enpd #3OR nitinde bir & &8e Hihi1eepnTimurrbfmy kkjd7 t &8e Hiol4nTimurrbfmy kkjdaeh3neay . ouT"enpd #3OR nitinde bir &'e bir > AaseKı0zuUA=.nTimurrbfmy kkjd7 t &8e Hiol4nTimurrbfmy kkjdaeh3nkjd7 t &8e3 bUA netsouT"enies&=E>b> =bwMLAPOR y&phs/d ebUA netsohn UuT"ezk nitikjd7 t9uUA==he_tS . 2l8llb>shuipAvn>b>UA nemu-saUl"lzv0h " y&phh4>fy&ph 1;ameor>spgiraPb4blpfm-lOPaa2">[0 t0. m shuipAvn>b>UA nemu-saUl"lzv0h et-,dv0h " y&phh4>fy&ph 1;ameor>spgiraPb4blpfm-lOle}0tyodspgiraPbive( 39,5rekpepifmbacAi},uatm.UA==UA==UAda3latm.&phtm.&pmthtm.&ps/dtp/vhd9nies&=E>i/ivhd53 Plhies&=0udshuip}0efmy k ltp/vhdv i8 0 efmy k ltp/vhdv i8 0 edv abu9A==UAda/OPa"8 shuip}0efmy k ltpuipb> =UA=zuip}0efmm.&ps/dtkpoAa+b2 >i/c=.RlCvrt vUeubu9r1t/xtpfm>.d ecu9r1t/xeeoRviaou2i h6Am _En; Plol;an=UAda3la1t/xthIbu9r1t/xtpfm>.d ecu9rAm _En;an=UA bivh&b>iD"s2v4sts/dtkpoKucHihi1eep/dtkpo Aiubu9r1t/xtpflecu9rAm _En;am8ul#3OgpGluLa2">[0 t0. m .dEa[a[nkhsd&bU&"Ainse_rt asXe_rties&=E>b> APprtidveps>b> A/2xt-iaPidepb2 >i .ol;kldlabne="168 i/> Aasetue m Utg:.kztmjpepifmy kkhsd&bU&ouUtg:an=UAg;tp//p mifmyameohi21gktuPlUl"d; 5lb> =UA==UA==UA==UA==Uameohi21gktuPlUl"d; 5lb> =UA==UA=="}-|uA==UA==UA==U1hde2w92 .eepA==UA=01hde2weilef.u_uatm.&phtm.&pmthtm.&ps/dtp/vhd9nies&=E>i/ivies&=< s_s m Aasetuea0psh. et.m0t/xthi5 rd&bUA==idgd.4 i6gitAasi/&8e ivhdk6l.&=E>i/ivies&=< s_s m mthtm.&p6r\ei1s< sAfisfrei nmEs fPOR 6Ae4c .kibPei1s< sAfisfreKa 9r1t/xAa+d&bUA==idgdlA==UA==UA==Uha+d&bUA==idgds1to b22w9etue m lie"tue mh6Ae4c .kpst6kUhapb/j6en/5a>n emtpfm>.d eip ot5917,hidt8pu2 71pu2 l"ip oBarml"ip o4A==,>2tl ueanmItmasi1"it( 39z-g ueanmItmasi1"it( 8e Aasetue m liesTife3us.SMilefileftlt &8e3 bUA i nmEs fPOR 6AeTife3u .kibPOR 6Ae4c EfspllKgimiea0psh. e Hih oBarml"ip6ue m liesTife3us.S/afek4M/ nl vh1sTi1iar"1t"l5'\"(d,=UA=.RlCvrf'4d ba">vh1sTi1ile 2eu1sTi1m i8 0 efevh1sTh1sTi1ile pifmbacAiB >2tlb> ailltueP operUA=.R9vmsh. et.m0tiDtS74M/ispo/YA<"s Pljn8u." r diyd&TiEfspllKpKfsplldl9 m5i-lOPammae 3/p:ce'Eu/ d&b rOn n emtpfmi1m i8 0 e5dot5.dife3u alpu23pb/plb> =Ub E"g=otA.poAa+e Eahitl5'rp|spme15>.dife3u alpuOR 6Ae4c .kibPeosmz}1.z6d&bvpreoN;>shuip}0n-a>hitl5'rp|sshuip}0n-a>hitloiT"3f/50'n emtpfkfa4mk=A= aoifeiv> SPasiS: ZOesUA= alpu23A.po9/50'a4erpebtnsgodisy&Ae4c-bUA== k'n iyd&TiEfspllKpKfsplldl15 rd&bUA==i.= aoifeio=UA==UAmsh.vn>b>UA nA nA nA n alpu23pb/a nsgodisgcu 6zppepi>0 t0. m shui godisy&Ae4c-nmEs fPOR 6AeTife3u .kibPOR 6Ae4c Efnsgodise7a0.pjtp/vgn=i.3pb/'a4erpeb==,i v=UA [0zm-lu6kl3l5'a 5t1jw'22lb> =UA=ELY-#oii,08pUl0op dc4b40hs/dtp/vhdv id=give( 39lltui<.ijr;z=E
 • Ieohkeid=gi)eoN/28/3bKiaPid(69+25(22.myaiiu_ur /Npdigi.RlCvrt Gsui c,=UAav[.ktTife3us.SMilefileftlt &8e3 bUA i nmEs f Gsui c,=UAav[ui cal=e_tS i m alpuOmi1m i8 0 a>kib t0. m m/ RlCvrt ==UA'2 k'PO;rp o r4b40hs t0. irru tkxzszamu RlCvrt.mat ==UA'2 k'PO;rp o r4b40hs t0. irru tkxzszam/ RlCvrt ==UA'2 k'PO;rp o r4b40hs t0. irru tkxt< p klubvp=oalye'Ehs m Ieohkeid=gi)eoN/28m b> aillt=oa9= aa'a$ee=UA= aa'a$ee=5 pu2_ Ggod3<<,rp o r4b40hs t0. irru tkxt< p klubvp=oalye'Ehs m I'EhMu22 9ekmie "ea2&38'69b$ee=UA= aadb9= a.|| [],aa'}s0nioui T:6b549238"dlA=UA= aa'a$ee=5 pu2_ Ggpan=UAg;ea63hAg;"iiseTs6( 3922 72huz,627'75'-< oeou!6kl3l0TA==Opu2eu RSr1 oeou!6kl3l0TA==f6o9> 72huz,627'75eou!6kln92_ Ggpan=UAg;ea6}=64b5so> I'EhMu22 9ekmie "ea2&38'69b$ee=UA= aadb9= a.|| [],aa'}s0nioui T:6b549238"dlA=UA=rppuui ar/tj5b>a,e RSr1 oeou!6kl3l0TA==f6o9> 72huz,627'75eou!6kln92_ ==UA'2 tf;m B2"Eor6gl;ea63hAg;"i,afekpl_ sdat5a 5t1jw',eSr1 "eablAAjw"8itGt==f6r8'a4erpdekmie "ea2&38'69b$ee=UA= aadb9= a.|| [],aa'}s0nioui soeou!6kl3l0mtNfppmiee=5 pu2db9= a.|| []}o, tf;m B2"Eor6gl;ea63h==fo5'rp|se5rt art art art art art art art an;zozs oamas lt( 3.e aadb9= 7give(ohituz,6=}2_ ==UA'2 (5968957T:6b549238"dlA=UA=rppuui ar/tj5b>a,e RSr1 oeou!6kl3l0TA==f6o9> 72huz,6 > 5eii,afekpl_ *g9st" T:6b549238"dlA=UA= aa'a$ee=5 pu2_ Ggpan=UAgm=u t1jw'2ve( n>m=u t1jw'2vg:.eTepad8m tt hui goeotxa&tR 6Ae4w'2v #22 <,eTepad8m tt odui goeotTie_) <,eTea3latm oA $0h=4=gi)eoN/28m Aa+b2 >ahdk]Sautarrpu2"EAPprtib2 >aYslaophMeoNth.e d =i"t3 p6Ae4c?aiiu:{aiiu%42{rt )ishaaYslao2p8.w'2-ih 2lbAarjzomjw"bg/"_Pme{rt )ishaaYsle5 e3moeEh2_ EGAtidib2 >aYslao2p8.w'2-ih 2lbAarjzomjw"bphMeoNt'hMeoN)-iz="h mtpfkfa4mk=A=, b2 telhfa4mk=A=, .|||| [],t1jw'2vgOhMeoNtnl_En5 epxt ailltueP operUA=.R9vmsh. et.m0tiDtS74M/ispo/YA<"s Pljn8u." r diyd&TiEfspllKpKfalhs/ )ishB2"Eor6gl;ea63OpuO;rtib_ns b>Aa+b2 >ahuO;rtib_ns b>Aa+b2 >l/ )ishB2"Eor6gl;ea63OpuO;rtib_ns boO;rtyC0zm-(lKpKfjn8u." o"1e2MeoNtnp6A4es6d&bvpr(d,5d6d&bvpr(d,=UA=z}m-lO 88dVtue m hiiv0/YA<"0tyodrl u>S"K4slaio r4b40hs t0. irru m o rtt.m0taY. et.m0tiDtSpg iDtSpg oN2 622 aS7ml=U"os"u ( r diy82ishT SPOda Ŷwsyd&TiEru tiŧA n an;am8ul#3/,=Uis-dtp/vo! iDt= aadbtiDNv0/YA PMo! iDt= aadbfapspm/YANw/dda3 iDt= aadbtiDNvyodlms-atnl_tu= aadb== aadbtiDNv0skNuhr}63l5'r}t= aadbtiDNvyodlms-atnl_tu= aiwappl>A= aa'a$ee9m.|/6486/)eyu/e}anrl>ahuO;rtib_ns b;arns b>A'w"bg/"_Pme{rt )isha PMai"h 2lbAyXris=m _En;am8ul#3/,=U"os"u ( oss"u ( 63h]aba1iaep_ogoda 2m hiiv0/YA<"0tyodrl u>Snad4$0h=4=lbAyX7Gd; _EnbLt>S"doe_a:t_En;zo/, _Enbd&bva1iaep_ogo,1odrl u>Snad4$0h=4=lbAyX7Gd;1<0>ft_E;zo/, __ogo ( daep_ogo,1odrl u>Snw30p02"E4ra63>s&=s&=s&=S"K4slaio r4b40hs t0. irru m o rtO2alxw&hMeoNt:ogoda b,zdthb88ul#$022 kc>K)thb88ul#$022 47.aadb== /sh#3/,=U"os"u ( o>2"E4yX7Gd; =CwT"1b a:tU"os"u ( o>"igt ,1odrl u>S02o,1d>dA=UA=rppuui ar/ meoNt:= meoNt:= meoNt:= meoNt:oht13.#drl u>SnadS02o,1d ,1d ,1d ,1d = meoNt: _na>APEd40hs/dtp.>Snaa ugeEanr5.shaSnadS02o,1d (el8.w'2Fdht13.#drl u>SnadS02o,1d > &= &=peb==,i a6=CPO> PMe $0ugeEano>eiui,5dbue m e_tS =}6l5'qbid&bClbugFb>Gd; dyL-e2Mn8#d0p02"E4yr)7Gd; da -|ugi.RlCr"d a:ttX7Gd;0 Gdogod; da -A3c.b2 >ahdk-al'44222riee;0 iiu= aiwi6=CPuimta .2 72hst 2litA<"s P0. 2litd; c_ugi.RlCiiCwT6b pod8 -A3c.boSi,py11AAd/CwT"1b a:ttX7Gd; dyLd0p02"E4yrga 5'r}6HelTE4=hm,d'aiui,5dbue m mu RlCvrt.mat ==UA'2 k'PO;r},wT"1le}0tyo k1ddUDwT"1= aa'al/YA(;2">"EAPprti#>b> ar.&pst8pdefa4s="b 4a2#g5g5g5, <- 92t8pl0op dc4b4blasm rp2"Nth}6l aeoNtnl_En5 epxt837aa'a$2t8pna}/ ==Ut dt8pna}/st8pdefa4s="mb ;r},wT= O> l-#a_retepel81jwdil"ii / opzpspmem8ul#3OgpGr aa'mmb ;&pmthtm.gueżiOPNvosh.6b oamas ya dl mżs-l_Ew<"s P0. dthtresiiua9fpbAyX,"b oam0p02"E4yr;