Mirasçıların vergi borçlarından sorumluluğu

Değerli okurlar,

Bu haftaki yazıda sizlere sıklıkla karşılaşılan bir durum olan “ mirasçıların miras bırakanın vergi borçlarına ilişkin sorumluluğu” hakkında bilgi aktaracağım.

Vergi Usul Kanunu’nun mirasçıların sorumluluğu başlıklı 12.maddesi ; “ ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.”  şeklinde düzenlenmiştir.

Kanuni düzenleme gereği; eğer vergi mükellefi ölmüş ise, vergi mükellefin görevleri mirası kabul etmiş yasal veya atanmış mirasçılara geçmektedir. Karşılaşılan bu durumda, varislerden her biri vergi borcundan kendisine intikal eden miras payı oranında sorumlu olacaktır.

Vergi borcu olan mükellefin ölümü halinde, mirası reddetmeyen varisler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağından, miras bırakan vergi borçlusunun ölümünden evvel başlamış işlemler devam edecektir.

Vergi daireleri ölen kimse adına ödeme emri düzenleyip, mirası reddetmeyen mirasçılara söz konusu ödeme emrini tebliğ etmektedir. Bu uygulama doğru olmayıp, mirasçıların her biri için ayrı ihbarname düzenlenip vergi borçları mirasçının payı oranında belirlenmelidir.

Ölüm ile kişinin varlığı ortadan kalktığından, ölen kişi adına ölüm tarihinden sonra yapılan işlem ve tebligatın hukuksal karşılığı yoktur. Artık, muhatap mirası reddetmeyen varislerdir. Dolayısıyla tebligatlar varislerin ismine düzenlenecektir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 16.maddesi; “vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.” şeklindedir. Bu düzenleme ile mirasçılarının vergisel sorumluluklarını geç ve eksik yerine getirmesinden kaynaklı oluşacak mağduriyet önlenmeye çalışılmıştır.

Yine önemli bir hususta şudur: Vergi Usul Kanunu’nun 372.maddesi “ ölüm halinde vergi cezası düşer. “ şeklindedir. Bu durum cezaların şahsiliği ilkesinin nedenidir. Burada kastedilen vergi aslı olmayıp, ölen vergi mükellefinin usulsüzlük, özel usulsüzlük, idari para cezası gibi vergi borçlarıdır. Vergi cezasından kaynaklanan bu borç mirasçılara yansıtılmaz.

Özet olarak;

Mirasçılar kendilerine intikal eden mirası kabul etmeden evvel murisin ammeye karşı olan borçlarını araştırmalıdırlar. Reddi miras süresi geçtikten sonra olumsuz durumlarla karşılaşılmaması adına bu husus önemlidir.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim.

YORUM EKLE