Nasıl Bir Milletvekilliği (2)

Seçimlerden önceki yazımda, milletin kendisine vekil olarak uygun gördüğü adaylardan neler beklediğimi sıralamıştım.
Bu hafta önce, bir önceki yazıda ilkesel olarak sıraladığım beklentileri özetleyeceğim, sonra da diğer beklentilerimi paylaşacağım:
* * *
Milletin size vekâleten verdiği temsilin hakkını gözeteceksiniz.
Adaletle yöneteceksiniz, adil yöneteceksiniz.
Sadece partinizin değil herkesin hizmetinde olacaksınız.
İdari kararlarda partizanlık yapmayacaksınız.
Hakkaniyete, liyakate dikkat edeceksiniz.
Yönetimde istişareyi esas alacaksınız.
Devlet gücüne yaslanarak hırslanmayacaksınız, kibirlenmeyeceksiniz.
* * *
Kapitalist düzen doğası gereği rant üretir.
Bu haksız kazanç, suistimal ve spekülasyon düzenine uymak yerine, yetkiniz olduğu her alanda buna son vermek için mücadele edeceksiniz.
Gelir dağılımı ve vergide adaleti sağlamak için çaba sarf edeceksiniz.
* * *
Kamu bütçesi ne sizindir ne de devletin, bizatihi halkındır.
O halde size verilen emaneti sahiplenmek yerine,  ona kamu adına sahip çıkacaksınız.
Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sergileyeceksiniz.
Bunun için yolsuzluk, fesat, rüşvet, israf, lüks ve gösteriş gibi yozlaştıran, ifsad eden, ahlaksızlaştıran her türlü çirkin fiilden uzak duracaksınız. 
* * *
Doğanın hakkını da gözeteceksiniz.
Allah’ın insanlara nimet olarak ortak kullanımına verdiği havanın, suyun, toprağın hakkını da gözeteceksiniz.
Havayı ve suyu kirleten, toprağı çoraklaştıran hiçbir icraat gerçekleştirmeyeceksiniz.
Dört yıllık vekilliğiniz süresince destek olduğunuz hiçbir icraat, halkın onlarca yıllık geleceğini ipotek altına alacak kadar sorun teşkil etmemeli.
* * *
Halka karşı her zaman doğru, dürüst ve şeffaf davranın.
Yapamayacağınız şeyleri vaat etmeyin, vaat ettiğiniz şeyi de yapmaya çalışın.
Şayet sizin iradeniz dışında bir engel çıkarsa, bunu da açıkça izah edin.
Hesabını veremeyeceğiniz hiçbir icraatın parçası olmayın; yaptıklarınızın da hesabını kamuoyu önünde vermekten sakınmayın.
* * *
Yeni bir toplumsal sözleşmeye fırsat vereceksiniz.
Bu ülkedeki sistem, yaşadığımız coğrafyanın ve bu topraklardaki insanların sosyal, dini, kültürel ya da iktisadi gerçekliğiyle örtüşmüyor.
Kendisini topluma karşı konumlandırmış bir sistem işliyor ve bu sistemin gücünü eline geçirdiğini zanneden, aslında zaman içinde sistem tarafından ele geçirildiğini, dönüştürüldüğünü göremiyor.
Buna bir son vermek için, yeni bir toplumsal sözleşme yapmamız gerekiyor.
Vekilliğinizin böyle bir sözleşmenin yapılabilme sürecine hizmet edecek bir mahiyette olmasına gayret edeceksiniz.
* * *
Evet, benim milletvekillerinden beklentilerim bunlar.
Belki idealist gelebilir, belki ülkemizdeki siyasal gerçeklikle tam örtüşmeyebilir ama benim kanaatime göre millete vekillik yapacak insanların hangi partiden olursa olsun, taşıması gereken vasıflardan bazıları bunlardır.
Asıl olan insanlar da, kendisine vekâlet edecek insanları bu ölçütlerle değerlendirmesi ve denetlemesi, hepimizin geleceği açısından elzemdir.

YORUM EKLE

banner22

banner21