Neden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem?

- Parlamenter sistemde partilerin kutuplaşma zemini oluşmaz.

- Parlamenter sistem tıkanıklığa neden olmaz.

- Parlamenter sistemde Başbakanın uzlaştırıcı özelliği öne çıkmaktadır.

- Parlamenter sistem, enformasyon ve istişareye daha açık olup, aldanmaya ve aldatılmaya zırh teşkil etmektedir.

Bu sistemde;

- Baraj kalkmalı, bütün siyasi partilerin mecliste temsil edilmesinin önü açılmalıdır.

- Milletvekili aday adaylarının belirlenmesinde o şehrin bütün STK’larının da içinde olduğu konsorsiyumunda önerileri dikkate alınmalıdır.

- Sadece kendi siyasi parti üyelerinin değil, bütün ilin katılacağı bir ön seçimle milletvekili adayları belirlenmelidir.

- Milletvekilinin, belli bir siyasi partinin değil, bütün ilin ve milletin güçlü bir vekili olmasının önü açılmalıdır.

- Bu yöntem Aday’ın bile güçlü olmasına vesile olacağından;

Haksızlığın, hukuksuzluğun ve ahlaksızlığın hakim olduğu yönetim kadroları karşısında başlarını kuma gömen, aslında vatanın ve milletin selametini tehdit edebilecek adayların mevcudiyetini ortadan kaldıracaktır.

- Siyasi Parti delege ve parti yönetim şemasının belirlenmesinde akraba, ahbap-çavuş ilişkisi değil,

Liyakat, güzel ahlak, vizyon kriterleri esas alınmalıdır.

- Sadece bir yerlere aday olabilmek, koltuk kapabilmek için gücün ve yetkinin önünde eğilenler, çantacı ve kapıkulu olanlar, yarın vatanlarına da ihaneti görmezden gelmezler mi?

- Tek adaylı kongreler yapılmamalı, İl ve ilçe kongrelerinin birçok adayla yapılmasının önü açılmalı, parti içi demokrasi işletilmelidir.

- Tam bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilmelidir.

- Sayıştay, Danıştay, Yargıtay üye ve yargıçlarının seçimleri; Yüzde ellisini kendi oda ve kurumları arasından, diğer yarısı ise Meclis tarafından seçilmelidir.

- Hiçbir siyasi karar, yargı kararlarının üzerinde olmamalıdır.

- Temel hak, özgürlüklerin ve savunmanın en büyük güvencesi yargı olmalıdır.

- Sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın korunması ve düzenlenmesinin teminatı olmalıdır.

Yaşadığımız bir örneği vererek konunun daha da anlaşılacağını düşünüyorum.

“Balıkesir Seka Fabrikası, arazisi ile birlikte maliyeti 198 milyon dolardır.

2003 yılında 1.1 milyon dolara satılmış, Danıştay ise bu kararı tam beş defa iptal etmiştir.

Bunun üzerine 2013 yılında 6300 sayılı kanun çıkartılarak özelleştirme konusunda yargı kararlarının uygulanıp uygulanmaması yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

Bu kanunla birlikte Bakanlar Kurulu da 1.1 milyon dolara satışı yapmıştır”

- Örtülü ödenekler dahil, hazinenin, bütün kurum bütçe ve harcama kalemlerinin, ihalelerinin denetleme görevi bağımsız ve tarafsız olarak yapılabilmelidir.

Bu konuya da bir belediyenin yapmış olduğu uygulamadan örnek vermek istiyorum;

“Nisan 2020 tarihinde çevre düzenleme işini PAZARLIK usulüyle bir peyzaj firmasına vermişlerdir.

Corona salgını döneminde yapılan çevre düzenlemesi işinin açık ihale yerine PAZARLIK usulüyle yapılmasının nedeni olarak ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapı tekniği açısından özellik arz eden veya yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedilikle yapılmasının zorunlu olması’ gösterilmiş, yaşadığımız büyük ekonomik krizde yaklaşık 9 milyon TL’ye ilgili firma ile sözleşme yapılmıştır.

Şeklini, gerekçesini ve miktarını takdirlerinize bırakıyorum.

“Bir memleketin Türk İslam şehri olduğunu önce adaletinden sonra okunan ezandan anlarım. Eğer adalet yoksa, O memlekette sadece İslam’ın adı vardır kendisi yoktur” Fatih Sultan Mehmet Han

Sağlıklı bol bereketli bir hafta diliyor, maske ve sosyal mesafe konusunda daha da duyarlı olmaya çağırıyorum.

YORUM EKLE
YORUMLAR
cavit gündoğan
cavit gündoğan - 3 gün Önce

sayın başkanım .kalemine yüreğine sağlık , pazarlık usulüyle yangında mal kaçırır gibi peyzaj
işini mutlaka sakarya belediyesi yapmıştır.siz isim vemesenizde kesinlikle bu iş böyledir .
Allah bu memleketin insanına akıl fikir versin..

Paşalı
Paşalı - 3 gün Önce

Hangi anlamda olursa olsun, bu milletin gerçekleri bilmek, öğrenmek hakkı vardır, buna vesile olduğunuz için size müteşekkiriz hocam , selametle

Sinan Çalman
Sinan Çalman - 3 gün Önce

Cihan Hocam Yazılarınızı dikkatle takip etmeğe çalışıyorum.
Yazınızda değinmiş olduğunuz gerçekleri ; Milletinizinde bilgisine sunmuş olmanız çok önemli.
Bu gerçekler ışığında Şehrimizin daha güzel nasıl olacağı konusundaki fikirlerinizi dikkatle takip ediyorum.
Yüreğinize Kaleminize sağlık.