Paradigmadan kurtulmak

   Bu günlerde ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylar ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olduğunu sananların bilinçaltlarında geçmişin siyasi tortusu ve referanslarının hala etkisinde olarak kendilerine en yakın olan taraftan olaya bakıyor olması ve kendisi gibi düşünmeyenleri hedef alma eğilimi endişe verici boyutta. Düşmanınız hedef aldıklarınız, sizinle aynı siyasi görüşte olmayanlar değil, içeriden ve dışarıdan size hedef gösterenler (Basın, yayın, sosyal medyadaki organik bağları iyi analiz edin) olabileceğini unutmayın.

  Olayları vatansever, sağduyu sahibi, siyasi endişelerden uzak, akıl ve mantık yürüterek, batının ve emperyalizmin gözünden de bakmaya çalışarak (onların emellerini, kimleri kullanabileceklerini, asıl hedeflerinin ne olabileceğini, içeride ve dışarıda onlara en çok yakın olanları, geçmişte ve bugün kimlerle organik bağ kurduklarını izleme) anlamaya çalışın ve analiz edin.
  
  Önerim; hiç onaylamadığınız görüşleri benimseyen, ifade eden arkadaşlarla daha çok vakit geçirin.
 Yaşadığınız çevrede bu mümkün değilse, sosyal Medya'dan takip edin, internet ve iletişim teknolojisinin sunduğu imkanlardan faydalanın.(Analiz ve sentez yapmayı unutmayarak.)
  Aynı enformasyona
(Haber alma, haber verme, haberleşme) farklı açılardan bakabilmek, bizim davranışlarımızın müspet gelişimine ve değişimine katkı sağlar.
   Fikirlerini benimsemediğiniz yazarların kitaplarını, ideolojinizi reddeden gazeteleri kitapları okuyun. Çünkü farklı pencereler ve bakış açıları size yeni fotoğraflar sunabilir.
   Her hangi bir konu hakkında farklı fikirler taşıyan, ifade eden kişilerle, eserlerle, kitaplarla iletişim halinde olmak var olan ufkunuzu daha da genişletebilir.
 Farklı fikirlerin çarpışmasından, ifade edilmesinden korkmamalıyız. Korkuya esir bir ruh hali sadece esir alınan kişiyi değil etrafındaki her insanın dünyasını yarı açık bir ceza evine çevirebilir.
 Unutmayalım ki; Biz İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellikler, bilgi sahibi olma, düşünme, anlama ve bunların ışığında yepyeni düşünce ve fikirler çıkarabilme özelliğidir. Herkes aynı şeyleri düşünüyor olsaydı insanlık hala taş devrini yaşıyor olabilirdi.
Bilimsel ve sosyal alandaki her önemli atılım, gelenekler ve eski paradigmalardan kurtularak başarılmıştır. Büyük icatlar ve buluşlar ortaya konduklarında o günkü statüko tarafından aykırı görülüp reddedilmişlerdi.
  Kaynağı şüpheli ve tartışmalı  basın yayın ve internet gibi mecralardan bilgilendirildiğinizi düşünüyorsanız yanılıyor olabileceğinizi unutmayın ! Onların izin verdiği kadar haber alabilir ve onların istediği gibi düşünmeye zorlanırsınız !

Paradigmadan kurtulun !

Benden hatırlatması !

YORUM EKLE