Petrolü Trump da severmiş

Kitabın adı “Başvekil”. Yazarı Nazım Berksan. Basım yılı da 1957. Yazar 1950’li yılların Nafıa Vekili.

Kitabının 160. Sayfasından itibaren diyor ki; Padişah Abdülhamit’tir… İngiliz- Amerikan büyük Petrolcülerini temsil eden bir heyet, kıymetli bir İngiliz diplomatıyla İstanbul’a gelmiş, Perapalas Oteli’nde yerleşmiştir.. Sultan Abdülhamit’ten, sefir-i kebirleri vasıtasıyla randevu istemişlerdir.

Çok büyük ve mahrem bir teklif yapmışlardır.

Osmanlı hudutları dâhilinde bulunan bütün petrol kaynakları, mütehassıslarca tespit edilmiştir. Teklifleri şudur: Bu petrolleri, Osmanlı Hükümetiyle birlikte çalıştırmak, gelirin % 50’sini Osmanlı Devletine, bakiyesini de kendilerine ayırmaktır. Mümessil diplomat şöyle konuşmuştur:

- Haşmetmeab, dünya yüzünde üç büyük devlet, yani Osmanlı, İngiltere ve Amerika, en kudretli birer devlet olarak ayakta duracaklardır. Teklifimizi kabul buyurduğunuz takdirde, İmparatorluğunuzun hudutları dâhilinde 200.000 (Dikkat edin 200 kilometre değil- İki yüz bin) kilometrelik büyük bir asfalt karayolu şebekesi yapmayı ve ağır sanayinize lüzumlu birçok teçhizat ile devletinizin emniyetini sağlayacak büyük bir donanmanın kurulması ve kara ordularınızın da teçhizatının yapılmasını temin buyurmuş olacaksınız.

     (Kendileri uzakta ya, petrolün jandarmalığını da bize yaptıracaklar. Bugünün hesabına göre savaştırılacak her Türk askeri için yılda 500 dolar ama söz konusu Amerikan askerinin buralara gelip savaşması olunca, harcanacak para yılda 100 bin dolardır.)

Sultan, bu cazip teklifi şöyle bir cevap vermiştir:

- Ben böyle bir karar verirsem, benim için “Memleket topraklarını sattı” derler.. Bunun için maateessüf böyle bir anlaşmayı kabul edemeyeceğim.

Heyet reisi, yarı tehdit şeklinde kararını arz etmiştir:

- Haşmetmeab bu çok cazip teklifi reddediyorsunuz… Bütün dünya milletleri bu maddeye ( Petrol) muhtaçtır. Gerekirse imparatorluğunuz parçalanacak.. Dünya milletleri yine maksat ve gayelerine ereceklerdir. Biz bunu dostça halletme kararında idik. Tazimatımızı arz ederiz efendim.

Demişler ve sarayı terk etmişlerdir.

Bilir misiniz ki, Birinci Büyük Dünya Harbinin başlıca sebebi, bu petrol meselesidir. Maksat Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak ve petrollere el koymaktır. Üst tarafı hepsi, laf-ı güzaftır.

Arada bir bu yazımı tekraren sayfama taşır ve akıllarda dursun isterim.

TRUMP: "PETROLÜ SEVİYORUM.’’ Deyince, yine aklıma geldi. Genç nesiller bilsin ve unutmasın istiyorum.

Doktorlara Teşekkürüm var..

29 Ekim günü kayınpederimle, kayınvalidemi Karasu Devlet Hastanesine götürmemiz icap etti. Güzeller güzeli yeğenim Dr. Seda Doğan ve ekibine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Bir de Ahmet Macuncu Kardeşimin kızı Elif’le ilgilenen Yenikent Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi Doktoru Selim Harmanşa ve ekibine teşekkür ve sevgilerimi gönderiyorum. (Ö.E.)

YORUM EKLE