Rusya'nın Biraz Altında, Çin'in Biraz Üstünde...

Cato Institute, Ed Crane, Murray rothbard ve Charles Koch tarafından 1974 yılında kurulan bir Amerikan think-tank kuruluşu.

Cato Institute, Koch Industries'e bağlı bir düşünce kuruluşu olup, 1976 yılına kadar Charles Koch Foundation adıyla tanınmıştır.

2014 yılında yapılan Global Go To Think Tank Index Raporu'na göre, ABD'nin en iyi 8., Dünyanın ise en iyi 16. think-tanki olma özelliğini taşımakta.

Enstitü bünyesinde serbest piyasa, liberal ekonomi ve özgürlükçülük konularında araştırma ve yayınlar yapılmakta.

Kato Enstitüsü tarafından geçtiğimiz günlerde 2019 İnsan Özgürlüğü Endeksi yayınlandı. Rapor hazırlanırken ülkelerdeki hukukun üstünlüğü, hükümetin boyutu, din özgürlüğü gibi temel ilkeler esas alınmış.

Raporda incelenen 162 ülke, 0'dan 10'a kadar puanlandırılmış. Ülkelerin puanları 10'a yaklaştıkça özgürlük seviyeleri daha yüksek olarak kabul ediliyor, 10'dan uzaklaştıkça ise daha da düşüyor.

İnsani özgürlük seviyesi ölçülürken en önemli kriter elbette ekonomik özgürlük olarak alınmış. Zira, büyük iktisatçı Hayek'in dediği gibi "Ekonomik açıdan özgür değilseniz, diğer özgürlükleriniz de garanti altında değildir."

Raporda araştırma kapsamında ölçülen 162 ülkeden en özgürü Yeni Zelanda olarak belirlenmiş. En özgür olmayan ülke ise -şaşırılmayacağı üzere- Suriye.

Peki raporun bizi ilgilendiren kısmı, yaniTürkiye'nin sıralaması ne?

Türkiye, raporda maalesef ki 162 ülke arasında 122. sırada yer almış. Bu sıralama, Rusya'nın biraz altında, Çin'in biraz üzerinde bir yere tekabül ediyor.

Bu rapor üzerine daha çok düşünmemiz ve bazı özeleştirileri artık yapabilmemiz gerekiyor. Zira temel insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edilebildiği bir ülke olmak, Türkiye'ye yakışmıyor. Binlerce insanı mağdur ediyor. Hepimizi de potansiyel olarak tehlike altında kalmış kişiler kılıyor.  

YORUM EKLE