Sahte fatura ve sonuçları

Değerli okurlar,

Bu hafta ticari hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durum olan “sahte (naylon) fatura”  hakkında bilgi vermek istiyorum.

Öncelikle; vergi kanunlarımızda naylon fatura şeklinde bir tanım mevcut olmamasına rağmen, sahte faturanın ticari hayatta bu şekilde bir kullanımı mevcuttur.

SAHTE FATURA NEDİR ?

Vergi Usul Kanunu, sahte belgeyi şu şekilde tanımlar : Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” Örneğin; A firması ile B firması arasında herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası olmamasına rağmen fatura düzenlenmişse; bu fatura sahte belge (fatura) olarak değerlendirilir.

Bu faturalar görünürde gerçek bir fatura olarak gözükmekle birlikte, gerçek dışı bir hukuki ilişkiye dayanır. Bu nedenle muvazaalı fatura olarak da değerlendirilmektedir. 

SÜREÇ NASIL İŞLER ?

Vergi müfettişleri tarafından yapılan vergi incelemesi neticesinde bazı mükelleflerin satışlarının kısmen ya da tamamen sahte olduğu kanaatine varılarak bu mükellefler hakkında “ Vergi Tekniği Raporu “ düzenlenir. Bu rapor neticesinde bu kişi ya da firmadan mal veya hizmet alan mükellefler “ sahte belge kullanma” açısından incelemeye alınır. Bu inceleme esnasında mükelleflerin sahte belge düzenleyen firma hakkında bilgisine başvurulur, ödeme ve malın sevkine ait belgelerin ibrazı istenir.

Her vergi incelemesinin kendine has özellikleri ve sonuçları olduğunun altını çizmeliyiz.  Vergi incelemesi devam eden mükellefin ifadesinin tutarlılığı, ödeme belgelerinin eksiksiz ve tatmin edici olması karşılaşacağı sonuçları doğrudan etkilemektedir.

Vergi incelemesi yapan yetkililer, inceleme sonucuna göre mükellefin kayıtlarına intikal ettirdiği sahte belgenin “bilerek” veya “bilmeyerek” kullanıldığı kanaatine vararak raporlarını oluştururlar. İşte bu değerlendirmenin farklı sonuçları olacaktır.

SAHTE FATURANIN BİLMEDEN KULLANILMASI

Sahte faturanın bilmeden kullanıldığı kanaati oluşmuş ise; mükelleften sahte olan faturanın  katma değer vergisi aslı tutarı ile bir kat vergi ziyaı cezası talep edilir. Mükellefin kesilen vergi ve cezalar için idare ile uzlaşma hakkı bulunmaktadır. Mükellef hakkında ayrıca bir ceza yargılaması yapılmayacaktır. Mükellefin adına salınan vergi ve cezalar için vergi mahkemesinde dava açma hakkının olduğunu hatırlatalım.

SAHTE FATURANIN BİLEREK KULLANILMASI

Sahte faturanın bilerek kullanıldığı kanaati oluşmuş ise, mükelleften sahte olan faturanın  katma değer vergisi aslı tutarı ile üç kat vergi ziyaı cezası talep edilir. Bu durumda mükellefin idare ile uzlaşma hakkı yoktur. Üstelik,  sahte fatura kullandığı gerekçesiyle ceza yargılaması ile karşılaşacaktır. Ancak, mükellef adına salınan vergi ve cezalar için vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir.

SAHTE FATURA KULLANMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Sahte fatura kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile yargılanırlar. Bu davalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmektedir.

Sahte belge (fatura) kullanma; hem mali sonuçları hem de hapis cezası doğurması bakımından önem arz eden bir konudur. Vergi ve ceza mahkemelerinde kapsamlı bir savunma yapılması, isnat edilen suçun işlenmediğine dair somut delillerin sunulması,  sektörel verilerin doğru aktarılması; davalarda olumlu sonuç elde edilmesi bakımından önemlidir.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hakan ÇELİKKESER
Hakan ÇELİKKESER - 5 ay Önce

Sayın meslektaşım tebrik ederim , güzel bir yazı olmuş

Ali Hekimci
Ali Hekimci - 5 ay Önce

Insanı yasatki devlet yaşasın.Kolay gelsin evlat.onlar bilmesede biz kendimizi bu devlete adamısiz.