Sakarya Valisi & Yardımcıları

Sakarya Valisi kimdir ?


Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay KALDIRIM 04.01.1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müşteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiyenin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Uluslararası İlişkiler gibi  alanları kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Ayrıca yurtdışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay KALDIRIM evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.
 
BİLGİ, DENEYİM VE PROJELERİ
 
Kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak vermek amacıyla kamu istihdamını özel sektör mantığıyla normalleştirme, özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız kılma, kamu özel sektör ortaklıkları kurma ve yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hemde uygulama noktasında ciddi bir bilgi ve deneyim edinmiştir:

    • Kamu Yönetimi ve Örgütlenmesinde Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Perspektif ve Etkenler
    • Kamuda Hizmet Sunum Yöntem ve Sistemleri
    • Etik, Ekonomik, Çevre, Sosyal, Teknolojik Gelişmeler Boyutuyla Kamu Yönetim Anlayışı
    • Kamu Yönetiminde Uluslararası Yeni Yaklaşım ve Trendler
    • Bütüncül ve Kapsayıcı Kamu Yönetimi Anlayışı
    • Kamu Yapılanması ve Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Etkinliği ve Dinamiği
    • Devlet Yapısı ve Yönetim Modelleri, Gelenekler, Siyasi-Yönetimsel Sistem, Yönetim Kültürü, Yönetim Altyapısının Gelişmişliği,

      Siyasi Liderlik ve İstikrar, Devlet Sivil Toplum İlişkileri ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Kamu Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi
    • Kamu Kurumlarının Etkinlik, Verimlilik ve Kalitesini Artırma, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğini Geliştirme, Kamu Özel Sektör

      Ortaklıkları Kurma ve Yeni Yönetim Teknik ve Prensiplerini Kamuda Uygulama
    • Bölgesel ve Yerel Kalkınma
    • Kamu Hizmet Sunumunda Mükemmelleşme, Kalite Standartlarının Yükseltilmesi, Yeni Yaklaşımlar ve Hizmet Sunum

      Süreçlerinin Etkinliği ve Basitleştirilmesi
    • Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı
    • Performans Sistemleri ve Yönetimi
    • Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimlilik
    • Bölgesel Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Trendler
    • Rekabet, Yenilikçilik ve Kümelenme Politikaları
    • Yönetişim, Kalkınma Ajansları
    • Risk yönetimi, Afet Yönetimi
    • Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
    • Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bunun Gelişen Ülkelerde Uygulanması, Yeni Nesil Güvenlik Politikaları,

      Bilgi Teknolojilerinin Kamuda  Kullanılması
    • Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi ve Yatırım Adası Projesi
    • DOKA-JICA(Japonya) Eko turizm ve Kırsal Turizm Projesi
    • Doğu Karadeniz-JICA(Japonya) Kırsal Kalkınma ve Su Ürünleri Geliştirme Projeleri
    • Karadeniz Havzası Kurvaziyer Turizm Projesi
    • Karadeniz Havzası Ülkeleri Ticaret Ağı ve İşbirliği Projesi
    • Körfez Ülkeleri-Doğu Karadeniz Turizm İşbirliği ve Geliştirme Projesi
    • Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi
    • Doğu Karadeniz Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi
    • Doğu Karadeniz Çikolata Vadisi Projesi,
    • Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi Master Planı
    • Gümüşhane Organik Tarım ve İş Geliştirme Merkezi Projesi
 
EĞİTİM BİLGİLERİ
 
    • Yüksek Lisans : Portsmouth University, International Relations, 2008-2009
    • Üniversite        : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Kamu Yönetimi,  1998   
    • Lise                 : Erzurum, 1992
    • Ortaokul         : Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988
 
 
İŞ TECRÜBESİ
 
    • 1998 Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yrd.
    • 2000 Giresun Kaymakam Adayı
    • 2003 Samsun Ayvacık Kaymakamı
    • 2003 Siirt Baykan Kaymakamı
    • 2005 Gümüşhane Torul Kaymakamı
    • 2007 Şanlıurfa Vali Yardımcısı
    • 2009 Nevşehir Ürgüp Kaymakamı
    • 2010 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
    • 2016 İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
    • 2017 - 18.06.2020  Elazığ Valisi 
    • 20.06.2020 - Sakarya Valisi


YABANCI DİL
 
    • İngilizce  : İleri Düzey
    • Almanca : Orta seviye
    • Japonca : Başlangıç
    • Arapça   : Orta Düzey
 
 
KATILDIĞI PROGRAM, KURS, SEMİNER VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
 
    • İtalya, Fransa, Bahreyn, İsviçre, İsveç, Norveç, Japonya, Avusturya, Çin, Moğolistan, Singapur, Ukrayna, Bulgaristan, Birleşik

      Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, ABD, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Sri Lanka ve Rusya Çalışma Ziyaretleri
    • İngiliz Dili Kursu, East Anglia University, Norwich, İngiltere, 2001-2002
    • Kamu Diplomasisi Kursu, Milli Güvenlik Kurulu, 2002
    • Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, İçişleri Bakanlığı 2004
    • Sınır ve Gümrük İşlemleri, İçişleri Bakanlığı, 2007
    • Etkin  Kamu  Yönetimi  ve  Etkin  Güvenlik  Hizmet  Sunumu  Konusunda  Yöneticilerin Kapasitesinin Geliştirilmesi,

       İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Büyük Elçiliği,

     • 2006 Avrupa Birliği Proje Yönetimi Kursu, 2006
    • Kamuda Yönetişim Reformu, İçişleri Bakanlığı, 2006
    • Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi, Civil Service College, Dış İşleri Bakanlığı, Singapur, 2008
    • MPA, Masters in Public Administration, Portsmouth University, 2008-2009
    • Bölgesel Kalkınma, DPT, 2010-2011
    • Japonya Kırsal Kalkınma Politikaları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, JICA, Japonya, 2012-2013-2014
 
 
TEZ, MAKELE VE YAZILARI
  
    •  Kırsal Kalkınma, Kaymakamlık Tezi
    • Yeni Kamu Yönetiminin Çeşitli Uygulamaları, İngiltere Ve Türküye Özelinde Bir Farklılık Analizi, Variations of New Public

      Management;An analysis of divergence with particular reference to United Kingdom and Turkey (MPA, Thesis), İngiltere

      Yüksek Lisans Tezi
    • Lojistik Sektörü
    • Doğu Karadeniz’de Organik Tarım
    • JICA Örneğinde bir Japonya Değerlendirmesi
    • Doğu Karadeniz Bölgei İmalat Sanayi Potansiyel
    • The Strategic Response of Sanliurfa Special Provincial Administration to the Issue of Improving the Living Standards of

      People Living in Sanliurfa
    • The Changing Face of Traditional Civil Service in United Kingdom
    • Have the recent developments in public sector brought back “Big Government”?
    • The Comparison of New Public Management Applications in United Kingdom and Turkey
    • The search for a paradigm shift in public management: What is the problem with New Public Management?
    • COREPER: The Role and Importance of the Committee of Permanent Representatives In European Union

.


Vali Yardımcıları

Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan ÜLKER

☛1956 Yılında Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi, Celallı Köyünde doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

☛1980-1981 Döneminde İstatistik Enstitüsünde Lisansüstü eğitim yaptı.
☛Sırasıyla, Ankara Kaymakam adaylığı, Çanakkale, Biga ve Yenice Kaymakam vekillikleri, Tonya, Şemdinli, Yeşilova(Burdur) Kaymakamlıkları, Çorum Vali Yardımcılığı, Körfez (Kocaeli) Kaymakamlığı, Eskişehir Vali Yardımcılığı, Şile Kaymakamlığı, Konya Vali Yardımcılığı , Düzce Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

☛15.10.2014 tarihi itibariyle, Sakarya Vali Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
☛1991-1992 yıllarında 9 ay süre ile A.B.D'de bulundu.
☛1991 Körfez Krizinden sonra Irak’tan ülkemize gelen yüzbinlerce sığınmacının barındırılması çalışmalarında bulunan Erdoğan ÜLKER, bu çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığınca maaş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Çorum İl Genel Meclisi, 09.06.1998 tarihli toplantısında ÜLKER'e, Çorum’daki ağaçlandırma ve çevreye yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle oybirliği ile plaketle ödüllendirilmiştir.

☛17.08.1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremde Körfez İlçesinde Kaymakam olarak bulunan Erdoğan ÜLKER deprem tahribatının giderilmesi, depremzedelerin normal hayata dönüş aşamasında yoğun bir şekilde çalışmış, bu çalışmalar sonucunda Körfez İlçesi bölge genelinde en çabuk toparlanan ilçe olmuştur.  

☛24.03.2000 tarih ve 59 sayılı karar ile Körfez Belediye Meclisi tarafından Fahri Hemşehri ilan edilen ÜLKER, beraber çalıştığı valilerden birçok takdirname, başarı, üstün başarı ödülü ile sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda başarı ve anı plaketi almıştır.
Erdoğan ÜLKER, 2001 yılında Siyaset Dergisi tarafından yılın Kaymakamı seçilmiş, ödülünü T.B.M.M Başkanının elinden almıştır.
Erdoğan ÜLKER'in ,"Şemdinli’den Körfez'e kriz notları" isimli bir adet yayınlanmış anı kitabı bulunmaktadır.

☛Erdoğan Ülker, evli ve iki çocuk babasıdır.
 Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf ULUSOY


Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf ULUSOY

☛1976 Bayburt doğumlu olan Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

☛Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu`nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.
 ☛Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan, Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde ise asaleten görev yaptı.

☛Bu arada vatani görevini İstanbul Merkez Komutanlığı`nda Disiplin Subayı Deniz Teğmen rütbesiyle tamamladı.
☛Görevi sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından “The University of Sheffield`da Pre-MBA Eğitimi” almak üzere 9 ay süre ile İngiltere`ye, son dönemde de 1 aylık süre ile “Çin Devlet Sistemi Hakkında Eğitim Proğramı” kapsamında Çin Halk Cumhuriyetine gönderildi.

Karabük/Yenice Kaymakamlığı sırasında yaptığı çalışmalar ve özellikle ilçenin turizme kazandırılması konusundaki proje faaliyetleri nedeniyle 2010 yılında "Türk İdareciler Derneği" tarafından "Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi" ödülüne layık görüldü ve ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün elinden aldı. 

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sakarya Vali Yardımcısı olan Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ; O gece “Sakarya Valiliğindeki durum nedir?” düşüncesi ile geldiği Valiliğin darbeci hainler tarafından henüz işgal edilmiş olduğunu ve Valiliğin şehrin dışında olması nedeniyle halk tarafından bu durumun bilinmediğini fark edince, vaziyetin en kısa ve en etkili yoldan halka duyurulması ve halkın topyekûn desteği ile Valiliğin kurtarılabilmesi için il müftüsüne tüm camilerden merkezi anons sistemi ile halkın valiliğe çağrılması talimatını vermiştir.

☛Bu emre direnen il müftüsüne karşı Vali yetkisini kullanmak zorunda kalmış, hatta anons metnini dahi “Vatan için, millet için, devlet için, demokrasi için tüm halkımızı Valilik ve Emniyete çağırıyoruz” şeklinde bizzat yazdırmıştır. Anonslara icabet ederek Valilik etrafına toplanan binlerce Sakaryalı ile halkın üzerine rastgele ateş açılmasına ve 16 kişinin ilk anda yaralanmasına rağmen Sakarya Valiliği’nin Kahraman Sakarya Halkıyla saat 01:00 sularında kurtarılmasına öncülük etmiştir. (Video Link; https://www.youtube.com/watch?v=lsL8jVWp0fg&feature=youtu.be)

Sakarya/Söğütlü Kaymakamı Esengül KORKMAZ ÇİÇEKLİ Hanım ile evli olup, Yavuz Selim ve Muhammed Ali isimli iki erkek çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.


Sakarya Vali Yardımcısı Ömer Bedreddin SAĞSÖZ
 Sakarya Vali Yardımcısı Halil Serdar CEVHEROĞLU