‘İşçi sınıfını ve sendikaları uyarıyoruz’

Vatan Partisi İl Başkanı Kemal Ağralı kıdem tazminatı yasasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

‘İşçi sınıfını ve sendikaları uyarıyoruz’

Vatan Partisi İl Başkanı Kemal Ağralı kıdem tazminatı yasasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Vatan Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşçilerin kıdem tazminatını tırpanlayan yasa önerisi şu anda Meclite. Önerinin adı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”.

Birincisi, 25 yaşın altındaki ve 50 yaşın üstündeki işçilerin kıdem tazminatı bütünüyle tehdit altında. İkincisi, tam zamanlı veya tam süreli çalışan işçilerin kısmî zamanlı veya kısmî süreli işe geçmeleri durumunda kıdem tazminatları aşağı çekiliyor, başka deyişle biçiliyor.

Üçüncüsü, 25 yaşın altındaki genç işçilerin yaşlılıktan veya malullükten emekli olma hakkı zorlaştırılmaktadır.

KIDEM TAZMİNATINI YOK ETME HİLESİ

Meclis gündemindeki kanun değişikliği, belli yaş grubundaki işçiler için Kıdem Tazminatını sinsi yollardan yok ediyor. Bilindiği gibi iki tür iş sözleşmesi var. Çalışma hayatında olağan olan Belirsiz Süreli İş Sözleşmesidir. Bu sözleşmede kıdem tazminatı dahil işçinin yasal hakları güvence altında. Belirli Süreli İş Sözleşmesi ise, geçici işlerde uygulanıyor. Başka deyişle süresi sınırlı işleri kapsayan ve bu nedenle istisna oluşturan işlerde. Kanun değişikliği önerisi yasalaşırsa, 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki işçilerin işveren tarafından belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılması mümkün olacak. Böylece belli yaşlardaki işçilerin haklarına göz dikiliyor. Çünkü İş Kanunu’nun 11. Maddesine göre, belirli süreli işlerde çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi ve işe iade davası hakları kısıtlı. Açıkçası işçinin hakları hile yoluyla ortadan kaldırılacak!

Çözüm: Yasa önerisine bir madde eklenerek, işveren tarafından belirli iş sözleşmesi kapsamına alınan işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi ve işe iade davası haklarını kaybetmeyeceklerinin hükme bağlanması.

KIDEM TAZMİNATI MİKTARINI BİÇME HİLESİ

Bir de kıdem tazminatını biçme hilesi var. Tam zamanlı veya tam süreli çalışan işçiyi kısmî zamanlı veya kısmî süreli çalışma düzenine geçirmek yoluyla kıdem tazminatları aşağı çekiliyor. Günlük veya haftalık çalışma süresi kısmî süreye çevrilen işçilerin işten çıkartılması durumunda kıdem tazminatı biçiliyor. Çünkü kıdem tazminatı miktarı, kısmî zamanlı veya kısmî süreli son çalışma dönemindeki ücrete göre hesaplanacak. Kısa süreli işe giren genç işçilerin emeklilik koşulları zorlaştırılıyor. Kıdem tazminatı barikatının altına lağım kazılıyor. Bu yasa Türkiye’nin kuşatılmış koşullarında iç cepheyi zayıflatır ve böler.Meclis’ten çıkarılacak yasanın uygulanabilirliği işçi sendikalarının mücadelesinin boyutlarına bağlıdır. Vatan Partisi olarak işçi sınıfının bu haklı ve meşru mücadelesini destekliyoruz.

banner3
YORUM EKLE