istanbul escort
kartal escort
pendik escort

Siyasilere hakaretin cezası

Siyaset hayatına atılmış olanlar, kamuda yönetici konumunda olanlar ya da yaptığı iş sebebiyle meşhur olmuş şahsiyetler maalesef işleri gereği özellikle günümüzde, internet çağının zirve yaptığı dönemde, olur olmadık sözlere, yerli yersiz eleştiri ve bazen ağır hakaretlere maruz kalıyorlar. Özellikle siyasetle uğraşanların aldıkları kararlar, yapılan işler, altına imzalarını attıkları belgeler toplumun tüm kesimini ilgilendiriyor. Toplum adına yapılan işler, hayatımızı etkileyen şeyler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabiliyor. Örneğin bir af haberi, herhangi bir borç yapılandırma haberi hoşumuza giderken aksi yöndeki hızla artan, üst üste eklenen vergi haberlerinden doğal olarak hoşlanmıyoruz.

Üzülerek belirtmeliyim ki biraz klavye delikanlılığı da serde mevcut. Öyle olunca ne oluyor zaten kafası bozuk vatandaş, kirasını, işsizliğini, vergi borcunu, bağ-kurunu, okul taksitini, banka kredisini, iş yaparken uğraştığı bin bir zorluğu düşünürken önüne bir haber geliveriyor, örneğin “1 Ocak 2020 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 22.58 oranında artacak. 1-3 yaş aralığındaki taşıtlarda 1301-1.600 silindir hacmindeki otomobiller için motorlu taşıtlar vergisi; bin 499 liradan bin 837 liraya, 1601-1800 silindir hacmindeki otomobiller için 2 bin 647 liradan 3 bin 245 liraya… çıkacak” haberini okuyunca ne oluyor, insanoğlu kızıyor sonra başlıyor sosyal medya hesabından yazmaya. Ver veriştir. Özünde eline ne mi geçti maalesef hiç bir şey fakat anlık bir rahatlama var mı var, bu durum bir katarsis oluşturdu mu oluşturdu.

Özünde bu durumda hakaret suçu uzlaşmaya tabi fakat bazı siyasi kişilikler uzlaşmaya asla yanaşmıyor. Hâlbuki, kardeşim senin tuzun kuru iken onu yazanın akşam ne yediğini, evine ne yiyecek içecek götürdüğünü, çocuklarına en son ne zaman et aldığını biliyor musun. Hayır, bence uzlaşmaya yanaşıp yanaşmadan önce bu bilgilerin bir araştırılmasını talep etsen bakalım, daha hayırlı olmaz mı? 

Ayrıca siyasetçilere yönelik eleştirilerin izin verilen sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş olduğu gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilkedir. Bu ilkenin gerekçesi, siyasetçilerin, özel kişilerden farklı olarak, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açık olan, kamuoyuna mal olmuş kişi haline gelmeyi bilerek tercih etmeleridir. Yargıtayın ilgili kararlarında görüldüğü üzere bu ilke lehte olan veya muhalif sayılmayan veya ilgilenmeye değmez görülen "haber" veya "fikirler" için değil, ama aynı zamanda muhalif olan, çarpıcı gelen veya rahatsız eden haberler veya fikirler için de uygulanır. Bunlar, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleri olup, bunlar olmaksızın "demokratik toplum" olmaz.

İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun en önemli temellerinden birisi olup, toplumsal ilerlemenin ve her kişinin gelişiminin başlıca koşullarından birini teşkil etmektedir. AİHS'nin 10. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak koşuluyla, ifade özgürlüğü, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran "bilgiler" ya da "düşünceler" için de geçerlidir. Türkiye'nin de yargılama yetkisini kabul ettiği AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (Sözleşme) 10. maddesinin 2. paragrafı saklı tutulmak üzere, ifade özgürlüğünün sadece toplum tarafından kabul gören veya zararsız veya ilgisiz kabul edilen "bilgi" ve "fikirler" için değil, incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerli olduğunu pek çok kararında yinelemiştir. AİHM'e göre ifade özgürlüğü, yokluğu halinde "demokratik bir toplum"dan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir.

Bununla birlikte, ifade özgürlüğü de mutlak ve sınırsız değildir. Bu hak kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılması hem ulusal hem de uluslararası mevzuatlarda yer almaktadır. Adaletli günler dileğiyle…

.

YORUM EKLE
YORUMLAR
kadayıf
kadayıf - 3 ay Önce

Ba beyli balabuledi bamburleydi bap bup

banner22

banner21