Söğütlü İlçesi

1 / 12
Sakarya  Söğütlü'nün tarihi MÖ 2340 tarihinde Akadlara kadar uzanır. Daha sonraları Hitit, Frigya, Lidya ve Kimmer medeniyetlerinin hakimiyeti altında kalan bölge MÖ 546 yılında Pers İmparatorluğuna geçti. Büyük İskender'in Persleri yıkmasıyla Makedonya İmparatorluğu'nun eline geçti. İskender'in ölmesiyle Helenistik dönem başladı. Bitinya Krallığı'nın elinde kalan bölge MÖ 63'te Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdi.

Sakarya Söğütlü'nün tarihi MÖ 2340 tarihinde Akadlara kadar uzanır. Daha sonraları Hitit, Frigya, Lidya ve Kimmer medeniyetlerinin hakimiyeti altında kalan bölge MÖ 546 yılında Pers İmparatorluğuna geçti. Büyük İskender'in Persleri yıkmasıyla Makedonya İmparatorluğu'nun eline geçti. İskender'in ölmesiyle Helenistik dönem başladı. Bitinya Krallığı'nın elinde kalan bölge MÖ 63'te Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdi.