Tarihte bugün-01 OCAK- Millet Mektepleri açıldı – 1929

Tarihte bugün-01 OCAK- Millet Mektepleri açıldı – 1929

MÖ 45   - Jülyen takvimi ilk kez kullanılmaya başlandı. 16. yüzyıla kadar kullanıldıktan sonra yerini Gregoryen takvim'e bırakacaktır.

630 - Hz. Muhammed, hazırladığı ordu ile Mekke'ye girdi.

1673 - New York ile Boston arasında düzenli posta servisi başladı.

1788 - Londra'nın en eski gazetesi The Times yayımlanmaya başladı.

1891 - Penaltı, İngiltere'deki Stoke City-Notts maçındaki tartışmalar üzerine kural kitabına girdi.

1896 - Alman biliminsanı Wilhelm Röntgen, kendi buluşu olan X ışınlarını dünyaya duyurdu.

1929 - Millet Mektepleri açıldı.

1934 - Ölçüler Kanunu yürürlüğe girdi.

1936 - İlk yılbaşı tatili.

1939 - William Hewlett ve David Packard, Hewlett-Packard şirketini kurdular.

1944 - Gerede, Bolu ve Çankırı'daki depremlerde 4.611 kişi öldü.

1946 - İşçi sigortaları kanunu yürürlüğe girdi.

1958 - Avrupa Topluluğu kuruldu.

1960 - İlk meteorolojik uydu 'Tiros' Amerika Birleşik Devletleri tarafından fırlatıldı.

1961 - Devlet Başkanı Cemal Gürsel bugünü İkinci Cumhuriyet'in kuruluş yılı ilan etti.

1967 - Anadol marka otomobil piyasaya sürüldü.

1978 - Hindistan havayollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Bombay açıklarında havada infilak ederek denize çakıldı; 213 kişi öldü.

1981 - Yunanistan Avrupa Topluluğu üyeliğine kabul edildi.

1985 - KDV'li ( Katma Değer Vergili ) yaşam başladı.

1990 - Ruanda İç Savaşı başladı.

1991 - Türk-İş bir günlük işe gitmeme eylemi yaptı.

1992 - Şehir içi yollarda sürücüler ve ön koltukta oturanlara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildi.

1992 - Schengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1994 - NAFTA (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması) yürürlüğe girdi.

1996 - Gümrük Birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, Türkiye ile 15 Avrupa ülkesi arasında geçerli oldu.

1997 - Gana'lı diplomat Kofi Annan, BM genel sekreterliğine getirildi.

1999 - Avrupa para birimi Euro yürürlüğe girdi.

2002 - Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun yürürlüğe girdi.

2005 - Türk Lirası'ndan (TL) 6 sıfır atıldı. Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girdi.

2006 - Rus Gazprom şirketi fiyatta bir anlaşmazlık üzerine Ukrayna'ya gazı kesti. 24 Ekim'de yapılan anlaşma, Avrupalı alıcıları da etkileyebilecek yeni bir gaz savaşı riskini ortadan kaldırdı.

2007 - Güney Kore'li diplomat Ban Ki-moon, BM genel sekreterliğine getirildi.

2007 - Bulgaristan ve Romanya, resmen AB üyesi oldular.

2007 - Endonezya havayollarına ait Boeing-737 tipi bir yolcu uçağı Sulawesi Adası'nın dağlık bir bölgesine düştü: 90 kişinin öldüğü, 12 kişinin kurtulduğu iddia ediliyor.

2009 - YTL'nin Y'si atıldı. Türk lirasının ismi TL oldu.

2009 - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çıkan bir gece kulübü yangınında 66 kişi öldü.

2010 - Yeni Türk Lirası (YTL) tedavülden kaldırıldı.

GÜNÜN OLAYI

Millet Mektepleri açıldı – 1929

Millet Mektepleri, Türkiye’de 1 Kasım 1928’de yeni harflerin kabulünden sonra halkı okuryazar kılmak amacıyla gerçekleşen eğitim seferberliği için kurulmuş dört ay süreli eğitim veren halk eğitimi kurumlarıdır.

Halk Dershaneleri

Yeni alfabenin kabulünden önce 1927-1928 yılları arasında açılan 3304 halk dershanesinde 64.302 kişinin okuma-yazma öğrenip belge alması sağlanmıştı. Bu deneme, Arap harfleri ile yaygın bir eğitim çalışmasının gerçekleştirilemeyeceğini gösterdi. 1928 Temmuz’unda Maarif Vekâletince yeni bir halk mektebi talimatname-si hazırlandı; Harf Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra da yeni Türk harflerini ülke genelinde halka en kısa zamanda en doğru şekilde öğretmek amacıyla sözü edilen dershaneler “Millet Mektepleri” adı altında yeniden düzenlendi.

I. Millet Mektepleri Talimatnamesi

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey’in hazırladığı “Millet Mektepleri Talimatnamesi” (Yönetmeliği) 11 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu’nda onaylandı ve 7284 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 24 Kasım 1928’de Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre daha önce okuma yazma bilsin bilmesin 16-30 yaş arası her Türk vatandaşının kurulacak Millet Mektepleri’nde kurs görmesi zorunlu idi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bu okulların Genel Başkanlığını ve “Başöğretmenliği”ni üstlendi (Bu nedenle 1981’de 24 Kasım günü “Öğretmenler Günü” olarak ilan edilmiştir) . Kadın erkek her Türk vatandaşı da bu kurumun üyesi ve yardımcı organı kabul edildi.

52 maddeden oluşan yönetmelikte okulların amacı, öğretim, derslere devam şartları, dershaneler için harcanacak paranın sağlanması, propaganda için basının kullanılması, başarılı olanlara verilecek belgeler belirtilmişti.

II. Millet Mektepleri Talimatnamesi

Yönetmelik, bir yıllık uygulama süresinden sonra değişikliklere uğradı. 22 Eylül 1929’da yayınlanan yeni yönetmeliğe göre millet mekteplerinde vatandaşlara okuma-yazma öğretmenin yanı sıra hayat ve maişetlerinin (geçimlerinin) ve vatandaşlık sıfatlarının gerektirdiği ana bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Resmi Açılış

Millet Mekteplerinin resmen açılışı 1 Ocak 1929’da gerçekleşti. O gün, yurtta “Maarif Bayramı” olarak kutlandı. Ne var ki Millet Mekteplerinin mimarı olan Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey açılış günü apandisit nedeniyle öldü. Başbakan İnönü, iki ay boyunca Mustafa Necati’nin yerine birini atayamadı. Görevi vekâleten kendisi yürüttü.

Millet Mektepleri uygulamasının sonuçları

Eğitim seferberliğinin başladığı ilk yılda 20487 derslik açıldı; 1075500 kişi bu okullara devam etti ve 597010 kişi okuma yazma öğrenerek belge aldı.

Dünyadaki ekonomik bunalım nedeniyle yeterli ödenek ayrılamaması sonucu zamanla millet mekteplerinin etkinlikleri azaldı ancak üç yılda 1.5 milyon vatandaş okuryazar hale getirilebildi. 1928-1935 arasında “Millet Mektepleri” adıyla hizmet veren yaygın öğretim kurumları, 1936-1950 arasında “Ulus Okulları” adıyla hizmete devam etti.

banner3
YORUM EKLE