Tarihte Bugün - 17 Ekim: Muavenet-i Bahriye Grubu’nun kurulması

Tarihte Bugün - 17 Ekim: Muavenet-i Bahriye Grubu’nun kurulması

17 Ekim
1448 - II. Kosova Savaşı; Hunyadi Yanoş komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.
1514 –Osmanlı ordusu Bayburt kalesini ele geçirdi.
1777 - Amerikalı kuvvetleri İngilizleri Saratoga muharebesinde yendi.
1918 - Daha sonra adı Yugoslavya Krallığı olacak Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kuruldu. 
1919 - Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlar tarafından işgal edildi.
1920 - TBMM'nin gizli oturumunda mebuslar, Van ve Bitlis'ten Ermenilere toprak verilmesi konusundaki Sovyet isteğini görüştüler. Mebuslar, Sovyetlerin tutumu karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyerek onu Çarlık emperyalizmini devam ettirmekle, Rus halkını temsil etmemekle ve gerçek komünist olmamakla suçladılar.
Bütün iktidarı döneminde, İngilizlerle işbirliği halinde, Anadolu kurtuluş hareketine karşı sert tedbirler alan Damat Ferit Paşa Sadrazamlıktan istifa etti.
1921 - İstanbul'da, Ankara Hükümeti'ne bağlı olarak gizli Muavenet-i Bahriye Grubu kuruldu. 
1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu
1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.
1948 - Millet Partisi ve DP seçimlere katılmadığı ara seçimler 13 ilde yapıldı. CHP'li adylarla bağımsız adaylar bu seçimlerde yarıştılar. DP ve MP seçmen sandığa gitmediği için seçime katılım düşüktü; CHP'ye göre % 40, DP 'ye göre %10'un altındaydı.
1949 – “Beş Hececiler”in ünlü Şairi Enis Behiç Koryürek vefat etti..
1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askerî birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.
1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.
1956 - Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.
1957 – Ulus Gazetesi Başyazarı, İttihat Terakki’nin ileri gelenlerden Hüseyin Cahil Yalçın öldü
1962 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.
1966 – Alevi Partisi olarak nitelenen Birlik Partisi kuruldu. Parti Genel Başkanlığına Hasan Tahsin Berkman getirildi. Partinin amblemi Ali'yi simgeleyen bir aslan ve onun çevresinde 12 imamı temsil eden 12 yıldız olarak belirlendi.
1976 - Tofaş'ın Murat 131 otomobilleri üretimine izin verildi.
1987 - Eski cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Devlet töreninden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1989 - Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
2008 - Türkiye, 2009 - 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.
2010 - Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.
2018 – Ünlü fotoğraf sanatçısı,  foto muhabiri ve yazar Ara Güler vefat etti..

Günün Olayı
Muavenet-i Bahriye Grubu’nun Kurulması

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’nın kurduğu ilk istihbarat örgütü 23 Eylül 1920 tarihinde kurulan Hamza Grubu’ydu. Ancak Hamza grubunun şifre anahtarını İngilizler ele geçirince (Çözünce) grup 3 ay sonra isim değiştirdi. Önce Mücahid Grubu, sonra Muharib Grubu en son da Felah Grubu diye adlandırıldı. Ama resmi istihbarat örgütü Teşkilat-ı Mahsusa’nın son başkanı olan Hüsamettin Ertürk ile Fevzi (Çakmak) Paşa tarafından kurulan Müdafaa-i Milliye adlı teşkilattı.

3 Mayıs 1921 tarihinde TBMM tarafından tanınan ve adının baş harflerinin Osmanlıca okunuşundan dolayı “Mim Mim” diye adlandırılan teşkilata Muavenet-i Bahriye, Yavuz, İmalat-ı gibi gruplar da M.M. grubuna yardım ediyordu. 

Kurtuluş savaşına önemli katkıları olan Muavenet-i Bahriye grubu 17 Ekim 1921 günü kurulmuştu…

Ankara’da Umur-ı Bahriye Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından denizcilerin ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Umur-ı Bahriye’nin Müdürü Binbaşı Şevket Bey faaliyetleri için gerekli tüm malzemelerin İstanbul’da bulunduğunu tespit edince bu malzemelerin temini için İstanbul’da gizli bir grup kurmak gerektiği sonucuna vararak bu ihtiyacı Genelkurmay Başkanlığına iletir.
Genelkurmay Başkanlığı, Yarbay Mehmet Nazmi (Cibalili) Bey ve Güverte Binbaşı Haydar Abdullah Bey önderliğinde “Muavenet-i Bahriye Grubu” kurulur. Yarbay Nazmi Bey, İstanbul Hükümeti emrinde yürüttüğü komodorluk görevinin verdiği imkânları da kullanarak grubu hızla büyütür.
Muavenet-i Bahriye Grubu bir yandan İstanbul halkını propaganda ile işgale karşı harekete geçirmeye çalışırken, diğer yandan da Osmanlı Donanması’na ait depolarda bulunan işe yarar tüm malzemeyi Anadolu’ya kaçırmaya başlar.
Grubun diğer bir görevi de Ankara’da ihtiyaç duyulan deniz subaylarını gizli yollarla Anadolu’ya geçirmek ve Ankara’ya ulaştırmaktır. Bu amaçla grubun İstanbul’da belirlediği kişiler önce Ankara tarafından onaylanır, daha sonra Anadolu’ya gönderilir. Seçilen kişiler arasında İtilaf Devletleri yararına çalışan ajanların da bulunma ihtimali olduğundan sıkı tedbirler alınmaktadır. Anadolu’ya subay kaçırma işi, bir süre sonra Bahriye Dairesi’nin zaten fazla olmayan denizci kadrolarının dolmasıyla sona erdirilir. 
Anadolu’ya yapılan sevkiyat için başlangıçta küçük takalar ve sandallar kullanılmıştır. Bu iş için en büyük katkıyı sağlayanlar “Umumi Mavnacılar ve Salapuryacılar Cemiyeti” üyesi teknelerdir. Ancak bu teknelerin kapasitesi İstanbul’dan kaçırılacak malzemeler için yeterli değildir. Daha büyük tonajlı gemilere şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunu halletmenin tek yolu ise Boğaz’da çalışan yabancı ülke gemilerini kullanmaktır. Bu amaca uygun olarak genelde İtalyan ve Fransız gemileri seçilmiştir.
 Yaşanan tüm zorluklara rağmen milli mücadele yanlısı teşkilat ve gruplar çeşitli yollarla Askeri depolardan malzeme çıkarmayı başarır.  Malzemelerin depolara ya da buradan alınıp iskelelere taşınması için gönüllü ekipleri kurulur. Taşıma işi arabalar, kamyonlar ya da kol gücü ile yapılır. Akşam hava karardıktan sonra başlayan çalışma gece boyu Aralıksız devam eder. Gemilere yüklenen sandıkları geçirmek için kontrol yapan görevlilere rüşvet verilir. Malzemeler Karadeniz’deki limanlara ulaştırılır. Bu malzemeler daha sonra ilk fırsatta buradan Anadolu’nun içlerine sevk edilir.
Grup, 15 Aralık'ta Felah Grubu'yla birleşir.
Kurtuluş savaşının kazanılmasında büyüklü küçüklü istihbarat örgütlerinin, gruplarının büyük katkısı olmuştur. 
 

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 11:17
banner3
YORUM EKLE