Tarihte Bugün - 18 Kasım: Kaymakam Saim Bey

Fazlı Köksal, Milli Mücadele Komutanlarından Kaymakam Saim Bey'i yazdı

Tarihte Bugün - 18 Kasım: Kaymakam Saim Bey

1583 - Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşen Cizvitler, St. Benoit mektebini açtılar.
1601 - Tiryaki Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu, Haçlı Ordusunu yenerek Kanije Zaferi'ni kazandı.
1912 - İstanbul'da kolera salgını başladı.
1913 - Belkıs Şevket Hanım, tek motorlu üstü açık tayyareye binme cesareti gösteren ilk kadın oldu. Belkıs Hanım İstanbul üzerinde uçarken aşağı attığı kartlarda, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Derneği üyelerine selam yolluyordu.
1914 - Bahriye Nazırı Cemal Paşa, (nazırlık görevi üzerinde kalmak üzere) Suriye’deki 4. Ordu Komutanlığı’na atandı
1920 -TBMM emperyalizme karşı bir bildiri (Halkçılık Programı) yayımladı: Meclis'in görevi, Türk halkının milli sınırlar içinde hayat ve geleceğini sağlamak, halkı emperyalizmin ve kapitalizmin zulmünden kurtarmaktır. Halkın sefalet sebepleri, yeni araçlarla kaldırılacaktır, toprak, eğitim, adalet, maliye, iktisat, evkaf ve diğer alanlarda halkın ihtiyacına göre yenilikler yapılacaktır.
Adana-Mamure yakınlarında, Fransızlarla yapılan bir gece çarpışmasında Kuvayı Milliye komutanlarından Saim Bey öldü. 
1 Numaralı Divanıharp eski Başkanı Mustafa Paşa, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Mustafa Paşa, çift mazbata kesmekten ve kanuna aykırı yargılama yapmaktan Harbiye Bakanı'nın emri ile gözaltına alınmıştı
1921 - Birkaç gün önce Malta'dan Ankara'ya dönmüş olan Yakup Şevki Paşa, Batı Cephesi'nde İkinci Ordu Kumanı olarak atandı.
Amerikalıların haber alma raporu: Kemalist ordusunun yiyecekleri çok kötü. Bir avuç tahıl ve ekmek. Askerler, askere alındıkları elbiselerle cepheye gönderiliyor. Yeteri kadar tüfek, fişek yok. Ordu, Sovyetler ne vermişse onunla yürüyebiliyor.
Ankara’da Azerbaycan elçiliği açıldı
1922- Abdülmecit Efendi halife seçildi. Şer'iye Bakanı Vehbi Bey, Halifelik makamının boşaldığını söyleyerek yeni bir halife seçilmesiyle ilgili fetvasını okuttu. Vahdettin'in halifelikten düşürüldüğü oybirliği ile ve sürekli alkışlar arasında kabul edildi. 
1922 - Uzunköprü, Keşan, İpsala, Şarköy kurtuldu.
1927 - Ankara Radyosu yayına başladı.
1928 - Walt Disney'in yarattığı çizgi film Mickey Mouse'un (Miki Maus) ilk gösterimi yapıldı.
1931 - Japonlar, Mançurya'yı işgal ettiler.
1933 - İstanbul Darülfünunu, İstanbul Üniversitesi olarak açıldı.
1936 - Adolf Hitler ve Benito Mussolini, General Franco'nun İspanya'da kurduğu Geçici Hükûmeti tanıdı.
1937 - Dersim İsyanı bastırıldı.
1940 - Bakanlar Kurulu, hava saldırılarına karşı bütün kent ve kasabalarda geceleri karartma yapılması kararı aldı.
1940 – Üzerinde İsmet İnönü portresi olan kâğıt paralar piyasaya çıkarıldı
1953 - Feriha Sanerk, Emniyet Müdürlüğüne yükselen ilk kadın oldu.
1960 - Türk Standardları Enstitüsü kuruldu.
1978 – ABD’de Halkın Tapınağı adlı tarikatın 913 üyesi intihar etti.
1983 - BM Güvenlik Konseyi, KKTC'yi tanımadı.
1992 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu kabul edildi.
1999 - İstanbul'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi'nde, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar geçişli doğal gaz projelerine ilişkin anlaşmalar, ilgili ülkelerin Devlet Başkanlarınca imzalandı.

Günün Portresi
Kaymakam Saim Bey

Adana’nın Saimbeyli ilçesine adı verilen Kuvayı Milliye komutanlarından Saim Bey, Adana-Mamure yakınlarında, Fransızlarla yapılan bir çarpışmada şehit oldu.
Asıl adı Saim Ruhi olan Saim Bey, babasının memur olarak görev yaptığı Kozan’da 1893 yılında doğdu. Babası Diyarbakırlı Şükrü Efendi, annesi İstanbullu Atiye Hanımefendidir.
İptidai (İlkokul) ve Rüştiye (Ortaokul) mekteplerini Kozan’da, İdadi (Lise)’yi Adana’da bitirmiş, 1910’da İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimine başlamıştır.
İstanbul’da iken Türk Ocağı zamanını en çok geçirdiği mekândır. Türkocaklı olmak onun vatansever duygularını güçlendirmiştir..
Hukuk Fakültesinin son sınıfında iken birinci dünya savaşının çıkması nedeniyle  öğrenimini yarıda bırakarak cepheye gönüllü gitmiştir.  Yedek Subay eğitiminden sonra Kafkas Cephesine gönderilen Saim Bey, Kazım Karabekir Paşa’nın emrinde Alay yaveri olarak Nahcıvan’a gitmiş, başarılarından dolayı Harp Madalyası ile ödüllendirilmiştir.
Terhis edildikten sonra Kozan’a dönerek halkı milli mücadeleye katılmak için yönlendirmeye çalışmıştır. Adana’daki Fransız Valisi Albay Bremond, Saim Bey’i pasifize etmek amacıyla ona yüksek maaşla Fransız ordusunda Yüzbaşı olmayı teklif etmiştir. Saim Bey bu teklifi reddedince Adana dışına sürgün edilmiştir.
Saim Bey, sürgünü döneminde, İstanbul’a giderek son sınıftan kalan derslerin sınavını vererek Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.  Daha sonra Ankara’ya gelen  Saim Bey , Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile Haçın Kaymakamlığına tayin edilmiştir.
Otuz bin nüfusu olan Haçin’de yaşayan Türk nüfus yalnızca bindir. Geri kalan 29 bin kişi Ermenidir    Dolayısıyla Haçın bir Ermeni terör üssüdür. 
Saim Bey, Kaymakamlık görevini meşin koltukta oturarak değil,  cephede savaşarak yerine getirmiş, kaymakamlığı yanında, Tufan Paşa’nın kurduğu Kuvayı Millîye birliğinde Üsteğmen rütbesiyle müfreze komutanı olarak da görev yapmıştır.
Saim Bey, Mağra ve Haçın kazalarının kurtarılmasında büyük kahramanlıklar göstermiştir.  

 Milli mücadelede; Kadirli, Kozan, Haçın düşmandan temizlenmiştir. Sıra Osmaniye’ye gelmiştir.
Fransızların asker ve silâh sevkıyatında demiryolunu kullanmaları, Fransızların üstünlük sağlamasına neden olmaktadır. Bu nedenle Mamure İstasyonu'nun alınması için Saim Bey Güney Cephesi Komutanı Selahattin Adil Paşa tarafından görevlendirilir.    Saim Bey, Osmaniye, Kadirli ve Kozan’daki Kuvayı Milliye kuvvetlerinden bir müfreze kurar ve 18 Kasım 1920 sabahı Mamure İstasyonuna saldırır. Ve o gün şehit olur…
Adana Belediye Meclisi, 30 Aralık 1923'te, Saim Bey'in adına izafeten Haçin'e Saimbeyli adını verecektir.
 

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 08:05
banner3
YORUM EKLE