Tarihte bugün: Genç Osman’ın Meçhul Fedaisi

Fazlı Köksal gazetemiz için hazırladığı Tarihte Bugün köşesinde 21 Haziran günü yaşanan dikkat çeken olayları aktardı

Tarihte bugün: Genç Osman’ın Meçhul Fedaisi

1037 – Büyük İslam düşünürü bilim adamı İbni Sina Vefat etti.
1587 – Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa vefat etti…
1867 – Abdülaziz Avrupa Seyahatine çıktı. Padişah iken yabancı ülkelere seyahate çıkan ilk Osmanlı Padişahı ve Hristiyan dünyasına dost olarak giden ilk halife oldu.
1910- Mehmet Fatih Gökmen Rasathâne-i Âmire’nin müdürlüğüne tayin etti
1920 - Zonguldak havzasında 1848'de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 yılında Fransız askerleri, şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle önce Zonguldak’ı, ardından da Karadeniz Ereğli’yi işgal etti. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler ve 21 Haziran 1920'de de bölgeyi terk etmişlerdir.
1920 - İtalyanlar, 24 Mart 191 9'dan beri işgal altında tuttukları Fethiye'yi boşaltılar.
1920 - Afyon dolaylarında ayaklanarak halkı askere gitmemeğe teşvik eden Çopur Musa, adamlarıyla birlikte Denizli'nin Çivril kasabasını bastı. Üzerlerine kuvvet gönderilen isyancılar, Yunanlılara sığınacaklardır
1921 - Türk kuvvetleri gece, hazırladıkları sallarla Sakarya'yı geçtiler. Sakarya Sapanca ve Kandıra kurtarıldı.
1921- Fransız kuvvetleri 18 Haziran 1920'de işgal ettikleri Zonguldak'tan ayrıldılar.
1921- Hindistan Kongresi Çalışma Komitesi toplandı. Hintliler, Müslümanların
Türkiye ile ilgili çabalarını destekleme ve Hint erlerinin İngiliz ordusunda
görev almaktan kaçınmaları kararını aldılar.
1921- Hilafet Ordusu'na katılmak ve Yunanlılarla işbirliği yapmaktan sanık Saffet
Nezihi, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
1922 - Ankara Hükümeti, toprağı olan ve tarımla uğraşan mahkumların üç ay süre ile
salıverilmesini öngören bir kararname çıkardı 
1927 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.
1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.
1934 - Türkiye'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Trakya Olayları başladı.
1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.
1976 - Rauf Denktaş, yeniden Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı'na seçildi.
1980 - Şair ve yazar Ahmet Muhip Dranas vefat etti..
1990 - İran'da 7,3 şiddetindeki depremde, 50 bin kişi öldü.
2010 – Cumhuriyet Başyazarı İlhan Selçuk vefat etti..


Günün Portresi
Genç Osman’ın Meçhul Fedaisi

Genç Osman halk tarafından çok sevilen bir padişahtı… Onun Sipahiler ve Yeniçeriler tarafından tahtan indirilmekle kalınmayıp, acımasız bir şekilde katledilmesine halk çok üzülmüş, yeniçeriler ve sipahilere düşman olmuştu…
Bugün 21 Haziran… Size 21 haziran 1622 tarihinde, Genç Osman’a hayran bir halk kahramanının yaptığı gözü kara bir yiğitliği  İsmail Hami Danişmend’in “İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi”nde Genç Osman’ın intikamını almak isteyen bir halk kahramanının Sultanahmet vak’ası başlığı ile anlattığı olayı aynen aktarmak istiyorum; 
“Selefi Kara-Davud gibi mevkiini tahkim için âsi askerlere para dağıtıp duran Vezir-i-a’zam Mere-Hüseyn Paşa’nın «Koyun akçası» nâmiyle verdiği beş yüz guruşu paylaşmak için Sultanahmet Câmiinde birbirine giren Sipâhi ve Silihdar mülâzımları kavga edip dururlarken, bir elinde yalın bıçak ve bir koluna abâsın siper idüp, içeri dalan bir halk kahramanı Osmanlı menbâlarında alelâde bir “meczûb” yâhut “dîvâne” veyâhut “mestâne” gibi gösterilirse de doğru olmadığı muhakkaktır; her halde bu sıfatlar o meçhul kahramanın çılgınca cesaretinden kinâye olmalıdır; Nev’i’nin “Divâne-mâmend mestâne” demesi de bunu te’yid etmektedir. 
Genc-Osman fâciasının zorbalara karşı halk arasında hâsıl ettiği büyük ve derin nefretin ilk kanlı tezâhürü işte bu vak’adır. 
— Kanı benüm Osman-Hânumu neyledünüz? 
Diye içeri saldıran meçhul kahraman para paylaşmakla meşgul olan seksen mülâzımın üstüne saldırıp bir hamlede “anı anda, bunu bunda” vurmak suretiyle üç sipahiyi yaraladıktan sonra Mülâzım-başı Yahyâ Bey’i öldürmüş, “Tâife-i mülâzımîn allak-bullak” olmuş: 
— Kanı Sultan Osman’ı neyledünüz? 
Diye naaralar atan yiğit fedaî beş sipahi mülâzımını daha yaralayıp seksen mevcudu yetmiş bire indirdikten sonra mütebâkisine saldırıp sindirmiş, bunun üzerine “seksen nefer mülâzımun seksen nefer huddâmı ağalarına muvâfakat idüp” bir kişiye karşı tam 151 kişi hücuma geçmiş, müsâdeme bir saat daha sürmüş, ismini maatteessüf bilmediğimiz halk kahramanı “yüze yakın mülâzımı birbirine katmış” ve nihayet o yüz küsur asker “kimi taş ve kimi ağaç ile” vurarak Genc-Osman’ın bu meçhul fedâîsini “güc ile” yere yıkıp kafasını kesmişlerdir. Ölünceye kadar uğraşmasından da anlaşılacağı gibi, halk arasındaki derin teessürün bu muhteşem mümessili ne delidir, ne sarhoştur: Hayatını istihkar etmiş büyük bir kanâat kahramanıdır…”
 

Sakarya Yenihaber

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 12:31
banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER