Tarihte Bugün - Şehzade Bayezid

Fazlı Köksal, gazetemiz için hazırladığı Tarihte Bugün köşesinde Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğlu Şehzade Bayezid'i idama götüren süreci anlattı

Tarihte Bugün - Şehzade Bayezid

25 Eylül
1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.
1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.
1585- Özdemiroğlu Osman Paşa Tebriz’i fethetti…
1911 - İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
1920 - Padişahlığın ve Halifeliğin durumunu görüşmek için Meclis'te yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal, Vahdettin için "hain" sıfatını kullandı. Ancak, İslam dünyasının desteğini almak için şimdilik Padişahlık ve Halifelik meselesinin fazla kurcalanmamasını istedi.
Bursa Valiliği'nin 20 Eylül 1920 günü İstanbul'a gönderdiği rapora göre, Gemlik ve Orhangazi köylerini basan Yunan erleri ve Ermeni çeteleri, 50 kadar köylüyü öldürdüler, evleri yağmaladılar.
1922- İngiliz Bakanlar Kurulu, kuvvet komutanlarıyla birlikte toplandı. General ve amiraller uzun bir süre İstanbul'un savunulamayacağını bildirdiler. Başbakan L.George ise Rumlardan 20.000 kişinin silahlandırılmasını istedi. Dr. Rıza Nur, yeniden Sağlık Bakanlığı'na seçildi.
1925 - İstanbul'da, tulumbacı teşkilatının yerine, modern motorlu itfaiye teşkilatı kuruldu.
1949- Seçim Tasarısı Komisyonu nispi temsil sistemi yerine çoğunluk usulünün kabulüne karar aldı. Gerekçe olarak; çoğunluk usulünün daha fazla siyasal istikrar sağlayacağı ileri sürülüyordu.
1956 - İstanbul'da geniş çaplı istimlâk çalışmaları başlatıldı.
1958 - Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santrali işletmeye açıldı.
1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, kemeriyle intihar girişiminde bulundu. Bayar, nöbetçi teğmen tarafından kurtarıldı.
1974 - Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.
1979 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin prömiyeri, Broadway'de yapıldı.
1982 - Türkiye'nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam'da görevine başladı.
1993 - Karun Hazinesi Türkiye'ye geldi.
2001 - TEKEL'in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul'da açıldı.
2012 – Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş vefat etti..

Günün Portresi

Şehzade Bayezid

1526 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şehzade Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın oğludur… Babası ile pek çok sefere katıldı. 1546 yılında Karaman sancak beyliğine atandı. 
Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinden sonra onun adına isyan çıkması ve Bayezid’in bu konuda ağır davranması babasının ona karşı olan güvenini sarstı. Bunun üzerine babası onu bağışladı ve Kütahya Sancak Beyi olarak görevlendirdi. Bu merhamet Bayezid tarafından yanlış algılandı ve kendisini tahtın tek varisi olarak görmeye başladı. Sanat ve edebiyata düşkün, savaşçı Bayezid, kendisini zevk ve safaya düşkün olan Selim’den daha üstün görüyordu.

Oğulları arasındaki gerginliği gidermek için onları birbirinden uzaklaştırmayı doğru bulan Kanuni,  Selim’i Konya’ya Bayezid’i ise Amasya’ya görevlendirdi. Yalnız Şehzade Bayezid bu naklı bir hakaret olarak algıladı ve gitmemek için ısrar etti. Babası Kanuni ise oğlunu avutucu sözler ile oyalıyor, Bayezid ise ‘’Padişah olan yalan söyler mi?’’ diyerek babasını suçlamaya ve etrafında adam toplamaya devam ediyordu.
1559 yılında ordusuyla Konya’ya giden Bayezid abisi Selim’in ordusu ile karşılaştı ve yenilince, Amasya’ya döndü ve babasından aşağıda bir bölümü olan nazım mektupla özür diledi; 
'Ey seraser âleme Sultan Süleyman'ım baba,
Tende Canım, Canımın içinde cananım baba,

Bayezîd'ine kıyar mısın benim canım baba
Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

Enbiya ser-defteri yani ki Âdem hakkıçün,
Hem dahi Musî ile îsî-i Meryem hakkıçün,

Kainatın server-i ol Ruh-i âzam hakkıçün,
Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba...

...Hak Taâlâ, kim cihanın şahı etmiştir seni
Öldürüp ben kulunu, güldürme şahım düşmeni

Gözlerim nuru oğullarımdan ayırma beni
Bigünahım, Hak bilür devletlü sultanım baba

Tutalım iki elim baştan başa kanda ola,
Bu meseldir, söylenir kim 'kul günah itse n'ola'

Bayezîd'in suçunu bağışla, kıyma bu kula,
Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.'

Kanuni Sultan Süleyman ise oğluna cevaben yazdığı mektubunda, şu dizelere yer veriyor:

'Ey demâdem mazhar-ı tuğyân-ı isyânım oğul
Takmıyan boynuna her giz tavk-ı fermânım oğul

Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezîd Hânım oğul
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul'

Kanuni oğlunu affa layık görmedi ve onun derhal yakalanmasını emretti. Bunun üzerine Bayezid oğullarını da alarak Amasya’dan çıktı ve doğu sınırına yaklaştığında karşılaştığı sancak beylerini mağlup etti. İran’a sığındı.

İran Şahı Tahmasb onu ilk önce büyük bir törenle karşıladı . Ama daha sonra Kanuni ve Tahmasb arasında Bayezid’in teslimi konusunda yazışmalar ve pazarlıklar başladı. Tahmasb’ın isteklerini yerine getiren Kanuni, oğlunu ve torunlarını teslim aldı ve oğlunun ve erkek torunlarının hemen orada boynuna geçirilen kementle boğdurtarak öldürttü. Daha sonra cenazeler Sivas’a getirilerek defnedildi.

Sakarya Yenihaber

banner3
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER