Taşınmaz satışında vergi matrahı

Konut satışlarının arttığı dönemlerde, taşınmazlarını satanların merak ettiği bir konu vardır : “Acaba vergi ödeyecek miyim? “. Bu sorunun cevabını kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde sizlere aktarmak istiyorum.

5 YIL İÇİNDE SATARSANIZ VERGİ ÖDERSİNİZ

Öncelikle şunu belirtmeliyiz; “ Satın alınan gayrimenkulün 5 yıl içinde satılmasından doğan kazançlar değer artış kazancına tabidir. Eğer gayrimenkulün alım ve satım tarihi arasındaki süre 5 yıldan fazla ise vergi alınmamaktadır.”

Bu konu hakkında Gelir Vergisi Kanunu 80/6.maddesinde şu düzenleme yer almaktadır.

 “ İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak dikkate alınacaktır.”

İVAZSIZ İKTİSAP NE DEMEKTİR ?

İvazsız iktisaptan kastedilen taşınmazın bedel ödemeden kişi üzerine geçmesidir. Örneğin, kişiye babasından yukarıda kanun maddesinde belirtilen haklardan biri ya da birkaçı miras olarak kalmışsa, bu malların mirasçı tarafından elden çıkarılmasından doğan kazanç ivazsız bir iktisaptan kaynaklandığı için değer artış kazancı kapsamında olmayacaktır.

İKTİSAP BEDELİ NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 81.maddesinde bu konuya açıklık getirmiştir: “ Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.”

Örneğin ,

01.01.2017’da 400.000,00 TL’ye aldığınız evinizi 01.01.2020 tarihinde 750.000,00 TL’ye sattığınızı düşünelim. Bu satış işleminden ne kadar vergi ödemeniz gerekecektir. Öncelikle iktisap ve satış tarihi arasındaki süre 5 yılı geçmediğinden vergi ödenecektir.

*2016/12 dönemi Yİ-ÜFE oranı :279,31

*2019/12 dönemi Yİ-ÜFE oranı : 454,08

ENDEKS DEĞİŞİM  ORANI : %65,67 artmıştır.

Evin değerlenmiş fiyatı  662.762,67 TL olmuştur.

Evinizi 750.000,00 TL’ye sattığınız için (750.000,00-662.762,67) 87.327,16 TL safi değer artışı oluşmuştur.

2020 yılında 18.000,00 TL’lik tutar değer artış kazancından istisnadır.

Vergiye tabi matrah tutarı (87.327,16 – 18.000,00 ) 69.327,16 TL olup, 2020 yılı gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanan 14.188,33 TL’yi gelir vergisi olarak ödemeniz gerekmektedir.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sinan Ulusinan
Sinan Ulusinan - 1 hafta Önce

Bilgilendirme için teşekkür ederim...