Vergi yargısında maddi sınırlar

Değerli okurlar,

Bu haftaki yazıda vergi yargısında görülmekte olan davaların parasal sınırlarını en yalın haliyle size aktaracağım.

Türk yargı teşkilatı adli yargı mahkemeleri, idari yargı mahkemeleri ve yüksek mahkemelerden oluşmaktadır.

İdari yargı mahkemeleri idari yargının konusunu oluşturan davalara bakmaktadır. İdari yargıyı adli yargıdan ayıran en önemli husus, uyuşmazlıkta en azından bir tarafın yetkisini kamu hukukundan alan devlet organlarından biri olmasıdır.

İlk derece idari yargı mahkemeleri; Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinden oluşmaktadır.

Vergi yargısında davaların kesinleşmesi üç aşamalıdır. Sistemin en altında vergi mahkemeleri, üzerinde ise istinaf mahkemeleri (Bölge İdare Mahkemeleri) yer alır. Bu mahkemelerden sonraki aşamada Danıştay bulunmaktadır. Ancak kararın kesinleşme süreci her dava için farklı seyredebilir.

Vergi yargısında bir davanın tek hakim veya heyet tarafından görülmesine ilişkin parasal sınırlar belirlenmiştir.

Yine bir davanın istinaf veya temyiz aşamasının varlığı o uyuşmazlığın parasal değeri ile ilişkilidir. *2020 yılı için belirlenen maddi sınırlar dikkate alınmıştır.

DAVAYA KİM BAKACAK?

Vergi mahkemesine açılan davada uyuşmazlık miktarı 53.000 TL altında ise, davaya tek hakim bakacaktır.

Uyuşmazlığın değeri 53.000 TL üstünde ise davaya heyet bakacaktır. Heyet bir başkan iki üyeden oluşur.

İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURABİLİR MİYİM?

1-Dava konusu uyuşmazlık 7.000 TL altında ise tek hakim tarafından verilen karar kesindir. Bu aşamadan sonra istinaf ve temyiz hakkı mevcut değildir. (TEK AŞAMALI)

2-Dava konusu uyuşmazlık 7.000 TL üstünde 176.000 TL altında ise, istinaf hakkı mevcuttur. İstinaf mahkemesi kararından sonra temyiz hakkı bulunmamaktadır.(İKİ AŞAMALI)

3-Dava konusu uyuşmazlık 176.000 TL üstünde ise istinaf aşamasından sonra temyiz hakkı bulunmaktadır. Burada artık son söz Danıştay tarafından söylenmektedir.(ÜÇ AŞAMALI)

DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLU MUDUR?

Dava değeri 53.000 TL üstünde olan tam yargı ile iptal davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır. Görüldüğü üzere duruşma istemi de dava konusu uyuşmazlığın değeri ile ilişkilidir.

Temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili Bölge İdare Mahkemesi kararına bağlıdır.

Özet olarak,

Vergi yargısında davaların kesinleşmesi süresi uyuşmazlığın maddi miktarı ile ilişkilidir. Dava dilekçesi ve cevap dilekçelerinde yazılı olarak gerekli hususlar anlatılmakta ise de, yapılacak duruşmada davacının faaliyetinin ayrıntılı olarak anlatılması önemlidir. Bunun yanında muhasebe ve sektör verilerinin teknik ve ilkesel olarak doğru aktarılması davacının yararına olacaktır.

Tüm okurlarımıza sağlıklı bir hafta dilerim.

YORUM EKLE